Hlavné rizikové faktory rakoviny vaječníkov: Je zásadná dedičnosť?

Ženu môžu potrápiť rôzne druhy zákerných nádorových ochorení. V súčasnej dobe patrí medzi tie najčastejšie sa vyskytujúce hlavne rakovina prsníka, taktiež rakovina krčka maternice. Naopak pomerne zriedkavou je rakovina pošvy, taktiež rakovina vulvy, teda vonkajších ženských pohlavných orgánov, vzácne sa vyskytuje dokonca aj rakovina placenty. Okrem toho sa u ženy môže rozvinúť i rakovina vaječníkov a vajíčkovodov. Ide o ochorenie s menším výskytom, no nie je zriedkavé. Nádory v tejto časti ženského tela sú pritom veľmi zákerné, pretože dlho na seba neupozorňujú žiadnymi príznakmi. Prejavy ochorenia sa začínajú spravidla objavovať až v neskorších fázach. Vtedy môže ženu začať trápiť bolesť v podbrušku, pocity plnosti v brušnej oblasti, nadúvanie, časté močenie, nechutenstvo aj poruchy menštruačného cyklu. Čo však môže prispievať k rozvoju vážnej rakoviny vaječníkov?

Vyšší vek

Pri mnohých druhoch rakoviny spravidla platí, že riziko rastie v prvom rade spolu so zvyšujúcim sa vekom. Platí to aj pri rakovine vaječníkov. Riziko je výrazne vyššie hlavne u žien po 50. roku života. Veľkú časť pacientok tvoria ženy vo veku nad 60 rokov. Nádor na vaječníku, prípadne vajíčkovode, sa však môže u ženy objaviť v ktorom ktoromkoľvek veku. Najmä dedične podmienené nádory sa spravidla začínajú rozvíjať v nižšom veku, neraz aj u žien do 40 rokov.

Odporúčame: Prečo tráviť čas osamote? Dobrovoľná samota je veľkým prínosom!

rakovina vaječníkov

Zdroj: Shutterstock®

Genetická predispozícia a výskyt v rodine

Vyššie sme spomenuli, že existujú i dedične podmienené nádory vaječníkov. Aj pri rakovine vaječníkov, podobne ako pri iných druhoch rakoviny, môže k rozvoju ochorenia prispievať práve genetická predispozícia. Vyššie riziko vzniku daného ochorenia majú ženy, ktoré sú nositeľkami chybných mutácií na génoch BRCA 1 alebo BRCA 2. BRCA mutácia je prenosná z rodičov. Na zvýšené riziko rakoviny vaječníkov by tak mala myslieť žena, u ktorej sa v rodine toto ochorenie už vyskytlo, a to hlavne u prvostupňového príbuzného, napríklad matky. Vtedy je vhodné myslieť na pravidelné prehliadky u lekára či vyšetrenia, ktoré by potvrdili alebo vyvrátili prítomnosť abnormalít na daných génoch.

Približne v 10 % prípadov je príčinou rakoviny vaječníkov práve BRCA mutácia. I niektoré dedičné ochorenia môžu zvyšovať riziko rozvoja rakoviny vaječníkov. Ide napríklad aj o takzvaný Lynchov syndróm. Jedinec s týmto ochorením má zvýšené riziko výskytu viacerých zhubných nádorov, a to už v mladšom veku.

čo spôsobuje rakovinu vaječníkov

Zdroj: Shutterstock®

Vyššie množstvo ovulácií a bezdetnosť

Riziko výskytu rakoviny vaječníkov do istej miery súvisí s počtom ovulácií u ženy. Riziko sa zvyšuje so zvyšujúcim sa množstvom menštruačných cyklov, respektíve rastúcim počtom ovulácií. Do rizikovej skupiny patria ženy, u ktorých začala menštruácia veľmi skoro alebo u ktorých došlo k neskorému nástupu menopauzy, prípadne môžeme hovoriť o kombinácii týchto faktorov. Riziko je skrátka väčšie u žien, ktoré počas života celkovo ovulovali dlhší čas. Práve preto patria do rizikovej skupiny tiež ženy, ktoré nikdy nerodili. Naopak u žien s menším počtom ovulácií je riziko rozvoja tohto druhu rakoviny nižšie, a teda aj u žien, ktoré boli tehotné, najmä v mladšom veku. Za protektívny faktor je zároveň považované aj dojčenie či užívanie hormonálnej antikoncepcie, pretože rovnako súvisia s potláčaním ovulácie.

Nevhodný životný štýl

Spolu so zvyšujúcim sa vekom, genetickou predispozíciou či vyšším počtom ovulácií môže k rozvoju rakoviny vaječníkov a vajíčkovodov do určitej miery prispievať aj celkový životný štýl ženy. Riziko môže napríklad zvyšovať výrazná nadváha a obezita, taktiež nevhodná životospráva, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu či požívanie návykových látok. Alkohol, cigarety či vyššia telesná hmotnosť môžu okrem toho zohrávať rolu aj pri rozvoji rakoviny prsníka a krčka maternice. 

endometrióza

Zdroj: Shutterstock®

Endometrióza

Do rizikovej skupiny môžeme ďalej zaradiť aj ženy, ktoré podstúpili hormonálnu substitučnú liečbu v menopauze či liečbu neplodnosti. Riziko je naopak redukované u žien, ktoré podstúpili podviazanie alebo chirurgické odstránenie vaječníkov. Okrem toho môžu riziko rozvoja nádorov na vaječníkoch zvyšovať aj niektoré ochorenia. Riziko býva vyššie napríklad u žien s endometriózou. Endometrióza je ochorenie, pri ktorom dochádza k rastu sliznice maternice aj mimo nej. Prejavuje sa veľmi bolestivou menštruáciou, krvácaním mimo cyklu aj bolesťou pri pohlavnom styku. Môže tiež zvyšovať riziko neplodnosti či mimomaternicového tehotenstva. 

Odporúčame: Môže byť jednostranná strava škodlivá? Pozor na nevyváženosť!

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE