Čo spôsobuje točenie hlavy? Odhaľte príčiny nepríjemného problému!

Točenie hlavy a závraty odborne nazývame vertigo. Vertigo môžeme charakterizovať ako stav nešpecifickej priestorovej dezorientácie a poruchy rovnováhy, pri ktorom dochádza k pocitu narušeného vnímania polohy, pohybu a rovnováhy v priestore. S týmto problémom sa pritom stretli v menšom či väčšom rozsahu dozaista mnohí. Príčiny vertiga bývajú skutočne rôznorodé. Vinníkom môže byť v úplne bežnom prípade aj podcenený pitný režim, respektíve dehydratácia. Opakované a výrazné problémy s točením hlavy však rozhodne netreba podceňovať, keďže môže ísť aj o príznak ochorenia. Čo stojí za točením hlavy najčastejšie?

Ako sa môže prejaviť točenie hlavy?

Vertigo predstavuje subjektívny pocit porušenia rovnováhy sprevádzaný závratom točitého charakteru. Má charakter ilúzie pohybu tela voči okoliu alebo okolia voči telu až halucinácie. Jedinec môže tento problém pociťovať ako točenie hlavy či točenie, alebo aj kolísanie svetla naokolo. Vertigo pritom predstavuje veľmi subjektívne vnímaný pocit a každý jedinec ho môže charakterizovať inak.

Objaviť sa môžu nasledovné sprievodné prejavy:

 • pocit na odpadnutie,
 • pocity kolísania, nakláňania, padania, plávania, tackania sa v priestore,
 • pocit neistoty pri chôdzi,
 • nevoľnosť alebo až zvracanie,
 • rozmazané až dvojité videnie,
 • hučanie v ušiach.

Medzi najčastejšie príčiny točenia hlavy patrí v prvom rade takzvaná ortostatická hypotenzia. Ide o stav náhleho poklesu krvného tlaku, k čomu najčastejšie dochádza pri náhlej zmene polohy tela, a to najmä z ľahu či podrepu do stoja. Ľahko sa s týmto stavom môžeme stretnúť napríklad ráno pri vstávaní z postele. Ide v podstate o neškodný stav. Prevenciou je v tomto prípade pomalé vstávanie, čím predídeme nepríjemným pocitom točenia hlavy a znížime riziko následnej straty rovnováhy a prípadného pádu a úrazu. 

Odporúčame: Jačmeň na oku: Aké sú príčiny a čo pomôže uľaviť od ťažkostí?

poruchy vnútorného ucha

Zdroj: Shutterstock®

Vinníkom sú často poruchy vnútorného ucha

Ak je točenie hlavy výrazné a veľmi často sa opakuje, je možné, že ide o prejav nejakej poruchy alebo ochorenia. Točenie hlavy a závraty radíme k charakteristickým príznakom porúch vnútorného ucha, v ktorom je uložený okrem sluchového orgánu aj rovnovážny orgán. Takzvaný rovnovážny orgán má význam z hľadiska vnímania polohy hlavy a tela. Je tvorený tromi polkruhovitými kanálikmi, ktoré sú naplnené tekutinou. Kanáliky regulujú rovnováhu a reagujú na pohyby tela. Ak dôjde k poškodeniu tohto orgánu, prejaviť sa to môže okrem iného práve závratmi a točením hlavy. Príčinou poškodenia môžu byť rôznorodé ochorenia, napríklad aj zápal, cievne či nádorové ochorenia, no rovnako môže ísť aj o dočasný útlak nervu či poškodenie orgánu v dôsledku úrazu. 

S točením hlavy súvisí i takzvaná Meniérova choroba, ktorá predstavuje poruchu vnútorného ucha s rovnovážnym orgánom. Medzi jej typické príznaky radíme:

 • postupné zhoršovanie sluchu,
 • tlak v ušiach,
 • hučanie, šumenie alebo pískanie v ušiach,
 • silné točenie hlavy,
 • závraty sprevádzané nevoľnosťou a zvracaním.
srdcové problémy

Zdroj: Shutterstock®

Príčinou môže byť problém s kardiovaskulárnym systémom

Za chorobným točením hlavy nestoja vždy len problémy spojené s rovnovážnym orgánom, ale taktiež ťažkosti, ktoré súvisia s kardiovaskulárnym, čiže srdcovo-cievnym systémom človeka. Príčinu možno v prvom rade hľadať v cievnom zásobení. Točenie hlavy sa môže objaviť pri poruchách prekrvenia mozgu, napríklad z dôvodu anémie. Točenie hlavy však býva aj jedným z prejavov pretrvávajúceho nízkeho alebo vysokého krvného tlaku. Taktiež môže ísť o príznak ochorenia srdca. Točenie hlavy totiž býva prítomné aj pri arytmiách, čo sú poruchy srdcového rytmu. Zabudnúť však nemôžeme ani na srdcové zlyhávanie, pri ktorom sa bežne objavuje aj celková slabosť, dýchavičnosť a zrýchlený pulz. Typickým prejavom bývajú i opuchy na rôznych častiach tela. 

Odporúčame: Slepé črevo: Čo o ňom vedieť a ktoré prejavy zápalu neprehliadnuť?

príčiny točenia hlavy

Zdroj: Shutterstock®

Ďalšie možné príčiny točenia hlavy

Prekvapujúco však existuje aj súvislosť medzi točením hlavy a krčnou chrbticou. K točeniu hlavy a pocitom závratu môže v tomto prípade dôjsť z viacerých príčin, môže ísť o následok poruchy krčnej chrbtice a svalstva krku, ku ktorej došlo po úraze, príčinou tiež môže byť problém s medzistavcovými platničkami, nadmerné a dlhodobé zaťažovanie krčnej chrbtice či vrodené deformácie v danej oblasti. Je však potrebné zmieniť, že až 50 % prípadov nemá známu príčinu. 

Medzi ďalšie možné príčiny môžeme zaradiť ešte:

 • neurologické ochorenia (nádor mozgu, porucha centrálnej nervovej sústavy, skleróza multiplex),
 • úrazy hlavy a mozgu, otras mozgu,
 • psychiatrické poruchy, nadmerné psychické preťaženie, úzkosť, 
 • hypoglykémiu (nízku hladinu cukru v krvi),
 • užívanie niektorých liekov (napríklad antidepresív).

Odporúčame: Ako sa prejavuje pásový opar? Liečbu ochorenia neradno podceňovať!

pomoc pri točení hlavy

Zdroj: Shutterstock®

Čo pomáha pri točení hlavy?

Riešenie problému s častým točením hlavy nebýva jednoduché. Najúčinnejším spôsobom, ako odstrániť nepríjemné točenie hlavy, je nájdenie samotnej príčiny. Ak je príčinou nejaké ochorenie, terapiu je potrebné zamerať na riešenie daného zdravotného problému. Ako sme však už spomenuli vyššie, za točením hlavy môžu stáť skutočne rôznorodé príčiny a navyše vo veľkej časti prípadov sú príčiny dokonca neznáme. Pri diagnostike tak môžu byť potrebné rôzne vyšetrenia u odlišných odborníkov a v prípade, že príčina nie je objasnená, uplatňuje sa spravidla symptomatická liečba. Lekár môže nariadiť kombináciu rôznych liečebných postupov, vrátane užívania liečiv či rehabilitácií.

Vyskúšať môžete i nasledujúce cvičenie, ktoré je odporúčané pre ľudí s točením hlavy. Vykonávame ho vždy na bezpečnom mieste, pokojne podľa potreby aj každý deň.

Postup:

 1. Sadneme si na rovný povrch tak, aby nám nohy voľne viseli vo vzduchu (ako pri sede na barovej stoličke). S nohami počas cvičenia nehýbeme. 
 2. Hlavu otočíme čo najviac doľava a zároveň trup s ramenom otočíme opačným smerom, teda doprava.
 3. V tejto polohe zotrváme 30 sekúnd.
 4. Potom sa vrátime do počiatočnej polohy a cvik zopakujeme do opačnej strany (hlava doprava, trup s ramenom doľava).
 5. V jednej sérii spravíme 5 opakovaní, podľa potreby cvičíme aj viackrát denne po dobu pár týždňov.

Okrem toho je vhodné zamerať sa aj na rôzne preventívne opatrenia. Je nápomocné myslieť najmä na opatrnú zmenu polohy a pomalé vstávanie, dodržiavanie dostatočného pitného režimu, vyváženú stravu, zníženie stresu aj dostatočný oddych a spánok. Z prírodných ingrediencií ľudová medicína odporúča ginko, zázvor, kotvičník zemný či sladké drievko.

Aktualizovaný článok: 22.11.2022

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE