Syndróm bieleho plášťa – ako sa môže prejaviť chorobný strach z lekárov?

Nejeden človek má pred vyšetrením u lekára rešpekt, dokonca by sme mohli povedať, že pociťuje strach. Môže ísť o strach zo samotného vyšetrenia, alebo napríklad i z negatívnych výsledkov, ktoré so sebou môže priniesť. To človeka neraz vedie i k tomu, že návštevu lekára neustále odsúva, prípadne ju úplne odignoruje. To je však pomerne veľký hazard so zdravím, keďže i rutinné preventívne prehliadky sú nesmierne dôležité a neraz pomôžu včas odhaliť rôzne zdravotné problémy, ktoré je potrebné riešiť.

Abnormálny panický strach z lekárov pritom odborne nazývame iatrofóbia. So strachom z lekárov a zo všetkého, čo s nimi súvisí, sa pritom spája aj iný pojem, a to takzvaný syndróm bieleho plášťa. O čo ide?

Čo je syndróm bieleho plášťa?

Syndróm bieleho plášťa možno charakterizovať ako psychickú reakciu človeka na stres, ku ktorej dochádza v momente, keď jedinec prekročí dvere ambulancie. Ide v podstate o súbor symptómov, ktoré sa u jedinca objavujú, takpovediac, z dôvodu strachu z lekára, vyšetrení či celkovo pobytu v ambulanciách a zdravotníckych zariadeniach. Tento syndróm je pritom pomerne častým problémom, v určitej miere sa môže dotýkať 10 až 30 % percent pacientov, a to detí i dospelých. 

Odporúčame: Akútne alebo chronické zlyhanie obličiek – ktoré príznaky neignorovať?

ako prekonať syndróm bieleho plášťa

Zdroj: Shutterstock®

Ako sa prejavuje syndróm bieleho plášťa?

Charakteristickým a zároveň najvýznamnejším prejavom syndrómu bieleho plášťa je zvýšenie krvného tlaku až na úroveň hypertenzie, a to z dôvodu stresovej situácie. Pritom za normálnych okolností pacient vysokým krvným tlakom netrpí, pri meraní tlaku v pokoji a mimo ambulancie sú hodnoty jeho tlaku v norme. Pacientovi tak na základe vysokých hodnôt krvného tlaku u lekára môže byť chybne diagnostikovaná hypertenzia, a to aj napriek tomu, že je zdravý.

Opakom tohto problému je takzvaná maskovaná hypertenzia, pri ktorej má pacient v domácom prostredí vysoký krvný tlak, no u lekára sú spravidla hodnoty tlaku úplne normálne. Okrem toho sa pri syndróme bieleho plášťa môžu dostavovať i ďalšie príznaky, ako pocit vnútorného napätia pred vyšetrením, úzkosť, potenie rúk, obavy a strach či búšenie srdca. Pacient so syndrómom bieleho plášťa si však tieto pocity vôbec nemusí uvedomovať. Avšak aj nevedomá úzkosť môže viesť k zrýchleniu tepu a zvýšeniu krvného tlaku. 

Na abnormálny strach z lekárov tiež môžu poukazovať i rôzne praktiky pacienta súvisiace s vyhýbaním sa návštevám u lekára a vyšetreniam. Istý problém naznačuje zdanlivo bezdôvodné odkladanie a rušenie termínov u lekára, problémy so sústredením sa, spánkom či konzumovaním potravy pred návštevou lekára a nahrádzanie liečby nastavenej lekárom domácou samoliečbou. 

Príčiny syndrómu bieleho plášťa

Presné príčiny syndrómu bieleho plášťa nie sú úplne známe a jasne stanovené. Diskutuje sa o rôznych faktoroch, ktoré môžu predstavovať spúšťače tohto zdravotného problému. Syndróm bieleho plášťa môže súvisieť s rôznymi sociálnymi fóbiami, zlými spomienkami na lekárov z detstva a celkovo so strachom z lekárov a zdravotníckych zariadení.

Jedinec môže mať napríklad zlé skúsenosti s konkrétnym lekárom, tiež môže mať strach z určitého vyšetrenia, ako je odber krvi, či lekárskych nástrojov, napríklad zubnej vŕtačky. Niektorí pacienti majú problém zase s pobytom medzi chorými v ambulanciách, môžu mať problém so zápachom dezinfekcie v daných zariadeniach, tiež sa môžu obávať bolesti, zlých výsledkov vyšetrenia a podobne. 

Odporúčame: Ako sa prenáša kvapavka? Bez liečby hrozia vážne problémy!

meranie krvného tlaku

Zdroj: Shutterstock®

Ide o syndróm bieleho plášťa alebo hypertenziu?

Hlavné riziko, s ktorým sa syndróm bieleho plášťa spája, je nariadenie nevhodnej a nepotrebnej liečby vysokého tlaku. Lekár na základe niekoľkých meraní počas niekoľkých vyšetrení môže pacientovi chybne diagnostikovať hypertenziu. Užívané lieky na zníženiu tlaku môžu následne spôsobiť veľmi nízky tlak a s ním súvisiace ťažkosti, ako je motanie hlavy, zahmlené videnie či strata vedomia. Nesprávnej diagnostike hypertenzie je nevyhnutné predísť.

Ideálne je, ak si pacient pravidelne meria hodnoty krvného tlaku v pokoji aj v pohodlí domova. Ak sú mu následne vždy v ambulancii namerané zvýšené hodnoty krvného tlaku, pričom v iných prípadoch je jeho tlak v norme, mal by o tom lekára upovedomiť. Ak máte podozrenie na syndróm bieleho plášťa, skúste si merať tlak doma a dané hodnoty si zapisujte. Tieto údaje následne posuňte lekárovi. Niekedy však klamlivé vysoké hodnoty krvného tlaku nemusia priamo poukazovať na syndróm bieleho plášťa, ale môžu byť následkom chyby prístroja.

O to dôležitejšie je nepodceniť opakované merania tlaku, a to aj na iných prístrojoch. Cieľom je skrátka správne diagnostikovať hypertenziu, ak ňou človek skutočne trpí. K správnej diagnostike môže dopomôcť aj 24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku pomocou takzvaného tlakového holteru, ktorý môže odhaliť, či pacient skutočne trpí hypertenziou, alebo sú hodnoty jeho tlaku v priebehu bežného dňa v norme. 

Ako bojovať proti syndrómu bieleho plášťa?

Syndróm bieleho plášťa je v podstate psychickým problémom, s ktorým by sa mal jedinec v prvom rade naučiť pracovať. Ak je to možné, nápomocné môže byť identifikovanie príčin, ktoré vedú k negatívnym pocitom z návštevy lekára a vyšetrení. Ak jedinec približne vie, odkiaľ pramení strach, o to ľahšie bude možné s problémom bojovať. V prvom rade však pri návštevách lekára pomáha, ak ho pacient dostatočne pozná a dôveruje mu. Ak má pacient strach priamo z lekára, napríklad kvôli jeho nevhodnému správaniu, je najideálnejšie sa poobzerať podľa možností po novom lekárovi.

Ak problém nespočíva v konkrétnom lekárovi, môžete vyskúšať ďalšie iné metódy na upokojenie sa pred vyšetrením. Napríklad si na vyšetrenia k lekárovi vždy zobete nejakú blízku osobu ako psychickú oporu. V čakárni môžete skúsiť počúvať relaxačnú hudbu, prípadne si čítajte knihu. Ak vás čaká meranie tlaku, eliminujte pred vyšetrením faktory, ktoré ho môžu zvyšovať, ako je fajčenie či kofeín. Pokojne sa o danom probléme porozprávajte i priamo s lekárom. Ak je váš strach z lekárov alebo vyšetrení neprekonateľný, alebo máte podozrenie, že súvisí s inými psychickými problémami, neváhajte sa tiež obrátiť na odborníka.

Odporúčame: Častá choroba z povolania: Aké sú prejavy syndrómu karpálneho tunela?

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE