Amenorea – čo všetko môže stáť za vynechávaním menštruácie?

Sen o pravidelnej a úplne bezproblémovej menštruácii sa ani zďaleka nesplní každej žene. Mnohé totiž trápia rôznorodé poruchy menštruačného cyklu. K takýmto poruchám radíme napríklad menorágiu, čo je termín pre veľmi silné a spravidla i predĺžené menštruačné krvácanie. Pojem oligomenorea zase označuje stav, ktorý je charakteristický dlhými intervalmi medzi menštruáciami, a to dlhšími ako 31 dní. Niekedy sa menštruácia v prípade tejto poruchy dostavuje až po dvoch či troch mesiacoch od predchádzajúcej. V dnešnom článku sa budeme zaoberať poruchou zvanou amenorea. O aký zdravotný problém ide?

Primárna vs. sekundárna amenorea

Termín amenorea označuje neprítomnosť menštruačného krvácania u pohlavne zrelej ženy. Za normálnych okolností sa u ženy objavuje menštruačné krvácanie v priemernej dĺžke 3 až 5 dní raz za jeden cyklus, ktorý má v priemere dĺžku 28 dní. Bežné menšie odchýlky v uvedených číslach sú spravidla úplne normálne. U ženy s amenoreou však dochádza k vymiznutiu menštruácie, a to aspoň v niekoľkých cykloch po sebe, pričom príčinou môžu byť rôzne chorobné stavy, vrátane hormonálnych vplyvov a rôznych ochorení. Rozoznávame pritom primárnu a sekundárnu amenoreu.

 • Primárna amenorea – označuje stav neprítomnosti krvácania v prípade, ak sa menarché, a teda prvá menštruácia ženy v období dospievania nedostavila do 15. až 16. roka života.
 • Sekundárna amenorea – označuje stav neprítomnosti krvácania u ženy, ktorá predtým normálne menštruovala, pričom vymiznutie menštruácie trvá už viac ako 3 mesiace.

Odporúčame: Ako sa prejavuje anorexia a čo ju spôsobuje? Odhaľte dôležité fakty!

príčiny amenorey

Zdroj: Shutterstock®

Príčiny primárnej amenorey

Primárnu aj sekundárnu amenoreu môže spôsobovať celý rad rôznorodých príčin. Vo všeobecnosti sa na vymiznutí menštruácie môže podieľať problém so samotnými pohlavnými orgánmi, hormonálna nerovnováha, niektoré lieky a dokonca aj spôsob životného štýlu. Primárna aj sekundárna amenorea môže vznikať i z rovnakých príčin, no taktiež existujú príčiny, ktoré sú charakteristické buď pre jednu alebo druhú formu amenorey, čo znamená, že u mladých dievčat bez prvej menštruácie a u žien, u ktorých v priebehu dospelého veku došlo k zastaveniu menštruovania, sa môže amenorea rozvinúť i z úplne odlišných dôvodov.

V prípade primárnej amenorey sa najčastejšie hovorí o nasledujúcich príčinách:

 • poruchy sexuálneho vyzrievania a oneskorená puberta,
 • poruchy funkcie vaječníkov,
 • nedostatočný vývin pohlavných orgánov alebo abnormality na pohlavných orgánoch (napr. chýbajúca pošva či maternica, chýbajúci otvor v hymene, uzavretie krčka maternice),
 • hormonálne poruchy (napríklad poruchy vylučovania hormónov hypofýzy),
 • niektoré genetické poruchy, napríklad chromozomálne abnormality ako Turnerov syndróm (chýba jeden chromozóm X),
 • iné genetické príčiny,
 • podvýživa,
 • nádory hypofýzy alebo centrálnej nervovej sústavy pred pubertou,
 • niektoré chronické ochorenia, ako anémia, cukrovka, ochorenia štítnej žľazy.

Príčiny sekundárnej amenorey

Pre sekundárnu amenoreu sú niektoré príčiny podobné, iné úplne rozdielne v porovnaní s primárnou amenoreou. V tomto prípade sa napríklad nepredpokladá, že za vymiznutím menštruácie stojí nedostatočné vyvinutie pohlavných orgánov, keďže v predchádzajúcom období žena normálne menštruovala. Na druhú stranu však za sekundárnou amenoreou môžu rovnako stáť rôzne hormonálne poruchy a rovnako vymiznutie menštruácie neraz súvisí so životným štýlom ženy. 

V prípade sekundárnej amenorey sa najčastejšie hovorí o nasledujúcich príčinách:

 • hormonálne poruchy – nadbytok mužských pohlavných hormónov, znížená činnosť štítnej žľazy, Cushingov syndróm a pod.,
 • ukončenie antikoncepčnej liečby,
 • zlyhanie činnosti vaječníkov alebo nádory na vaječníkoch,
 • jazvy a zrasty na maternici,
 • predčasná menopauza,
 • nadmerný a dlhodobý stres,
 • nádory a iné choroby hypofýzy,
 • nadmerné straty hmotnosti (napr. aj pri poruchách príjmu potravy, akou je aj anorexia),
 • nadmerná fyzická námaha (napr. pri náročných športových tréningoch),
 • syndróm polycystických ovárií,
 • niektoré lieky – antipsychotiká, lieky pri chemoterapii a ďalšie.

Odporúčame: EKG holter – ako funguje mimoambulantné monitorovanie EKG?

vynechanie menštruácie

Zdroj: Shutterstock®

Fyziologická amenorea

Spomenúť je však potrebné, že okrem patologickej, a teda chorobnej amenorey existuje i takzvaná fyziologická, a teda prirodzená amenorea. Ide teda o stav, kedy u ženy nie je prítomná menštruácia, no nie je to spôsobené žiadnym chorobným stavom. O fyziologickej amenorei je možné hovoriť v niektorých fázach života ženy, a to v detstve pred nástupom puberty, počas tehotenstva a tesne po ňom a následne v postmenopauzálnom období.

Aké sú možnosti liečby amenorey?

Z riadkov vyššie vyplýva, že za amenoreou stojí skutočne dlhý rad rôznorodých príčin. Ak u dospelej ženy dôjde z neznámych dôvodov k vymiznutiu menštruácie, respektíve ak sa u dospievajúceho dievčaťa vôbec menštruácia neobjaví, je dôležité konzultovať daný problém s gynekológom. Ten v rámci diagnostiky podnikne viaceré dôležité vyšetrenia, ktoré môžu pomôcť odhaliť príčinu. Potrebné môže byť vyšetrenie reprodukčných orgánov, sonografické či genetické vyšetrenie, krvné testy, vyšetrenie endokrinológom, tiež sa sledujú hladiny hormónov.

Liečba amenorey vždy závisí od zistenej príčiny. Ak napríklad za vymiznutím menštruácie stojí nádor, potrebné je jeho odstránenie a následne ďalšia liečba. V prípade odhalenia akéhokoľvek ochorenia, ktoré viedlo k prerušeniu menštruácie, ako sú napríklad poruchy štítnej žľazy, je nevyhnutné liečbu v prvom rade zamerať na riešenie primárneho problému, čo by malo viesť k normalizácii cyklu. V prípade výskytu vývojových vád sa zase môže pristúpiť k ich chirurgickému odstráneniu.

Ak je príčinou naopak nevhodné stravovanie, nadmerné cvičenie či stres, je potrebné pre obnovenie cyklu upraviť životný štýl. Okrem riešenia vyvolávajúcej príčiny sa v rámci liečby amenorey často uplatňuje substitučná liečba. Pacientke sa môžu podávať antikoncepčné tablety alebo iné hormonálne lieky. Problém s amenoreou pritom neradno podceňovať. Komplikáciou vymiznutej menštruácie sú totiž, pochopiteľne, problémy s plodnosťou, respektíve otehotnením, u ženy sa tiež zvyšuje riziko rozvoja osteoporózy. 

Odporúčame: Časté mýty o duševnom zdraví a duševných poruchách: Čomu neveriť?

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE