Rabdomyolýza – koho sa týka a ako sa prejavuje?

Medzi bežné zdravotné problémy, týkajúce sa nášho svalstva, môžeme v prvom rade zaradiť takzvanú svalovku či svalovicu, ktorá sa razom dostaví z dôvodu intenzívneho pohybu a záťaže svalov, napríklad pri cvičení. Ide však spravidla o prechodný stav, ktorý si nevyžaduje špeciálnu liečbu. Existuje však mnoho vážnych ochorení, ktoré postihujú svalstvo, ako je napríklad spinálna svalová atrofia, Pompeho choroba či rôzne myopatie. K chorobám týkajúcim sa primárne svalstva patrí aj takzvaná rabdomyolýza. O aké ochorenie ide a ako sa prejavuje?

Čo je rabdomyolýza?

Pojem rabdomyolýza je odvodený z gréckych slov rhabdos (pruh), mýs (sval) a lysis (rozklad). V jednoduchosti môžeme rabdomyolýzu charakterizovať ako lýzu vlákien priečne pruhovaného svalstva, v skratke rozpad svalstva. Ide o vážny a v niektorých prípadoch dokonca život ohrozujúci stav, pri ktorom dochádza z určitých dôvodov, a to spravidla z dôvodu viacerých vrodených alebo získaných chorobných stavov, k rýchlemu rozkladu svalových vlákien kostrových svalov. 

Rabdomyolýza je sprevádzaná poškodením a smrťou svalových vlákien, v dôsledku čoho dochádza k uvoľneniu obsahu myocytov (svalových buniek) do krvného obehu. To sa môže spájať s rozvojom viacerých vážnych zdravotných komplikácií. 

Odporúčame: Čaká vás operácia? Zistite, ako sa na ňu správne pripraviť!

príznaky rabdomyolýzy

Zdroj: Shutterstock®

Hlavné príznaky rabdomyolýzy

Rabdomyolýza môže mať u jednotlivých pacientov rôzny priebeh. Prebiehať môže v prvom rade aj asymptomaticky, u niektorých pacientov môžu ochorenie sprevádzať len mierne príznaky, u iných však môže rozpad svalstva vyústiť do veľmi závažného stavu. Konkrétne príznaky poukazujúce na rozpad svalových vlákien sa pritom môžu dostaviť v priebehu pár dní od poškodenia svalstva, a to len v určitej časti tela, alebo aj v rámci celého organizmu. Prejavy sa v prvom rade týkajú samotných svalov, v prípade komplikovaného priebehu sa však môžu objaviť aj mnohé iné príznaky. 

Na rabdomyolýzu môžu poukazovať nasledujúce príznaky:

 • silná bolesť svalov,

 • problém s pohybom postihnutých svalov,
 • stuhnutosť a slabosť svalov,
 • opuchy v postihnutom mieste,
 • svalové kŕče,
 • bolesti brucha,
 • nevoľnosť alebo zvracanie,
 • veľmi tmavý moč (vo farbu čierneho čaju či kofoly),
 • nedostatočné močenie,
 • zrýchlená srdcová frekvencia,
 • zmätenosť a dezorientácia.

Aké má rabdomyolýza príčiny?

Rabdomyolýza môže byť následkom priameho poškodenia svalstva, môže sa rozvinúť v dôsledku prítomnosti iného ochorenia u pacienta aj v dôsledku pôsobenia mnohých iných rôznorodých faktorov. V prvom rade k rozpadu svalstva môže dôjsť z dôvodu veľmi vážneho zaťaženia svalov, teda nadmernej svalovej záťaže. K tomu môže dochádzať pri prehnanom cvičení alebo akýchkoľvek fyzicky náročných aktivitách. Rabdomyolýzou bývajú viac ohrození vytrvalostní športovci (napr. aj maratónski bežci) či osoby s fyzicky náročnou prácou (hasiči, vojaci). 

Na rozvoj rabdomyolýzy u jedinca môžu mať vplyv i nasledujúce faktory:

 • poškodenie svalov pri úrazoch – napr. pri páde, zasiahnutí elektrickým prúdom, vážnych popáleninách,

 • pôsobenie nadmerných teplôt na organizmus (napr. pri silnej horúčke),
 • silná dehydratácia,
 • užívanie niektorých liekov – napr. niektorých antidepresív či antivírusových liekov i liekov na zníženie cholesterolu,
 • nedokrvenosť svalu,
 • užívanie drog a nadmerná konzumácia alkoholu
 • niektoré toxíny (napr. hadí jed),
 • niektoré bakteriálne či vírusové infekcie,
 • niektoré endokrinologické poruchy (napr. hypotyreóza), 
 • nesprávne hladiny minerálov v tele,
 • iné ochorenia svalov,
 • vrodené ochorenia a poruchy – napr. viaceré genetické syndrómy, mitochondriálne poruchy, vrodené ochorenia svalov, vrodené poruchy metabolizmu a iné.

Odporúčame: Apoplexia – čo to je? Spoznajte príznaky aj hlavné príčiny vzniku!

liečba rabdomyolýzy

Zdroj: Shutterstock®

Možné komplikácie rabdomyolýzy

Rabdomyolýza môže predstavovať závažný stav sprevádzaný viacerými komplikáciami. Tie nastávajú najmä pri rozsiahlej nekróze svalových buniek a uvoľneniu produktov rozpadu do krvného obehu, ktoré môžu byť škodlivé pre viaceré orgány a môžu spôsobiť ich zlyhanie. Z dôvodu rozpadu svalov dochádza bežne napríklad k uvoľneniu myoglobínu či draslíka, čo môže viesť k arytmiám a akútnemu poškodeniu až zlyhaniu obličiek.

Vysoké hladiny draslíka v krvi (hyperkalémia) sa prejavia búšením srdca, nevoľnosťou a môžu vyústiť až do infarktu. Pri rozsiahlej rabdomyolýze môže nastať až hypovolemický šok, ktorý ohrozuje život pacienta. U niektorých pacientov sa z dôvodu rozpadu svalových vlákien objavujú aj problémy s pečeňou.

Liečba rabdomyolýzy

Lekár môže diagnostikovať rabdomyolýzu na základe prítomných klinických príznakov a za pomoci viacerých vyšetrení, ako je vyšetrenie moču (napr. na zistenie hladiny myoglobínu), vyšetrenie krvi (napr. na stanovenie hladiny kreatínkinázy, enzýmu naznačujúceho poškodenie svalov), prípadne biopsia svalu. Liečba rabdomyolýzy pritom závisí v prvom rade od vyvolávajúcej príčiny tohto závažného stavu. Ak sa odhalí príčina rozpadu svalov, napríklad nejaké iné ochorenie, je potrebné liečbu zamerať na riešenie primárneho ochorenia.

Vo všeobecnosti si rabdomyolýza obvykle vyžaduje hospitalizáciu. V rámci liečby je nevyhnutný najmä odpočinok. Pacientovi sú spravidla vnútrožilovo podávané tekutiny a elektrolyty. Cieľom liečby je hlavne podporiť vyplavenie produktov rozpadu svalov z tela a predísť rozvoju komplikácií. Prognóza závisí od priebehu ochorenia, ako aj od doby stanovenia diagnózy. Čím skôr je ochorenie podchytené a liečené, tým je väčšia šanca na bezproblémové vyliečenie.

Svalové vlákna majú dobrú regeneračnú schopnosť. Správna a včasná liečba tak môže rozpad svalstva zvrátiť a pacient nemusí mať žiadne trvalé následky. I tak môžu byť potrebné rôzne rehabilitácie a hlavne dlhodobé vyhýbanie sa nadmernej fyzickej aktivite aj určitý čas po preliečení. Ak je naopak ochorenie zachytené neskoro, alebo nie je pacientovi podaná správna liečba, môže dôjsť k rozvoju nezvratných poškodení, vrátane zlyhania obličiek. Pri zlyhaní funkcie obličiek býva následne nevyhnutná dialýza.

Odporúčame: Ako na detox pečene? Tu je 7 jednoduchých krokov k zdravšej pečeni!

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE