Skolióza: Koho postihuje najčastejšie a ako sa prejavuje?

Chrbtica dospelého človeka nie je úplne rovná, ale je prirodzene zakrivená, konkrétne je dvakrát esovito prehnutá. Na chrbtici pritom rozoznávame takzvanú lordózu a kyfózu, ktoré sa striedajú. Lordóza predstavuje anatomické zakrivenie chrbtice smerom dopredu, naopak kyfóza pomenováva prirodzené vyklenutie chrbtice smerom dozadu. Ak je však vychýlenie v daných častiach chrbtice nadmerné, hovoriť môžeme o takzvanej hyperlordóze alebo hyperkyfóze, ktoré už označujú chorobné zakrivenie a teda zdravotný problém

So zakrivením chrbtice súvisí aj skolióza, ktorá predstavuje chorobné vychýlenie chrbtice nabok. Tento zdravotný problém sa neraz objavuje hlavne v období prudkého rastu pred pubertou. Prečo dochádza k vzniku skoliózy a ako sa tento stav prejavuje? Je možné skoliózu liečiť?

Odporúčame: Myasthenia gravis: Je možné toto autoimunitné ochorenie vyliečiť?

príčiny skoliózy

Zdroj: Shutterstock®

Aké typy skoliózy poznáme?

Pojmom skolióza označujeme pomerne častú deformitu trupu charakteristickú chorobným vychýlením chrbtice smerom nabok. Abnormálne bočné zakrivenie pritom spravidla sprevádza aj rotácia stavcov na stranu zakrivenia. Skoliózu možno deliť na základe viacerých kritérií. Ochorenie môže postihnúť celú chrbticu alebo len je časť, a to napríklad krčnú, hrudnú, driekovú alebo hrudnodriekovú (najčastejšie). 

Podľa smeru zakrivenia taktiež môžeme skoliózu deliť na 2 typy:

 • dextrokonvexná skolióza – predstavuje pravostranné zakrivenie chrbtice, 
 • sinistrokonvexná skolióza –  znamená zakrivenie alebo posun časti chrbtice doľava.

Skoliózu tiež možno kategorizovať podľa tvaru písmena, ktorý takpovediac znázorňuje. Rozoznávame dva základné typy:

 • veľkooblúková skolióza – chrbtica je zakrivená do tvaru písmena C,
 • kompenzovaná skolióza –  pravokonvexná hrudníková skolióza s kompenzačným ľavostranným zakrivením v bedrovej oblasti, chrbtica pripomína písmeno S.

Okrem toho môžeme skoliózu deliť podľa možností liečby na funkčnú a štrukturálnu. Funkčnú skoliózu možno spravidla upraviť cvičením alebo nosením korzetov, chrbticu teda možno vrátiť do správnej polohy, pretože aktuálna poloha ešte nie je pevne fixovaná. Funkčná skolióza však môže prejsť do štrukturálnej skoliózy, pri ktorej je poloha chrbtice spravidla fixovaná a jej úprava nie je už úplne možná. V takomto prípade býva pre úpravu potrebný operačný zákrok. 

Odporúčame: KVÍZ: Mýty a fakty o chudnutí a výžive – vyznáte sa?

prejavy skoliózy

Zdroj: Shutterstock®

Sú príčiny skoliózy známe?

Slovo skolióza je odvodené od gréckeho slova skolios, čo znamená krivý alebo pokrivený. Zakrivenie chrbtice je merané v stupňoch podľa tzv. Cobbovho uhla. O skolióze pritom hovoríme v prípade zakrivenia nad 10 stupňov. Podľa uhla zakrivenia chrbtice je následne možné určiť stupeň štádia skoliózy. Vo všeobecnosti postihuje skolióza asi 3 % populácie, vo vyššej miere však ženské pohlavie. Zväčša sa začína objavovať v detstve a období puberty, teda v období intenzívneho rastu medzi 6. až 18. rokom. Presné príčiny vzniku tejto deformity chrbtice sú asi v 80 % prípadoch neznáme (takzvaná idiopatická skolióza). 

Najčastejšie sa však hovorí o nasledujúcich známych príčinách a rizikových faktoroch skoliózy:

 • genetická predispozícia,
 • degeneratívne ochorenia stavcov chrbtice,
 • vrodené chyby ovplyvňujúce vývoj kostí,
 • detské choroby (napr. rachitída),
 • jednostranné zaťažovanie chrbtice,
 • zápalové ochorenia v oblasti chrbtice,
 • úraz chrbtice a hrudníka,
 • svalová dystrofia, mozgová obrna,
 • operácia hrudníka.
ako sa prejavuje skolióza

Zdroj: Shutterstock®

Ako sa skolióza prejavuje?

Skolióza má pomerne typické prejavy u detí aj dospelých, v niektorých prípadoch viditeľné na prvý pohľad. Dochádza totiž k zmenám vzhľadu a postoja jedinca, najmä v prípade vyšších stupňov zakrivenia chrbtice. U mladších dievčat a chlapcov je typické vyčnievanie pravej zadnej časti hrudníka a vychýlenie drieku doľava. U dospievajúcich jedincov je viditeľné predsunutie pravého pleca, odstávanie pravej lopatky a vysunutie pravého boku. Chrbtica je nielen vybočená do strany, ale aj pootočená okolo svojej osi. Ak dôjde k zhoršeniu skolióznej krivky, chrbtica sa ešte viac otáča a krúti, výsledkom čoho je zakrivenie do boku a viditeľné vystúpenie rebier na jednej strane. 

Na skoliózu vo všeobecnosti poukazujú nasledujúce príznaky:

 • mierne vychýlenie hlavy zo stredovej osi tela,
 • nerovnomerné ramená (jedno býva spravidla vyššie),
 • nerovnomerné bedrá (jedno býva taktiež vyššie ako druhé),
 • vyčnievanie jednej lopatky,
 • optické predĺženie jednej ruky,
 • skrátený trup (pri ťažších stavoch),
 • nerovný pás,
 • záklon trupu a tela.

Najmä pri vážnejších stavoch môže byť skolióza sprevádzaná aj bolesťou, objavovať sa môže únava po dlhom sedení alebo státí. Vo veľmi vážnych prípadoch tiež môže dôjsť v dôsledku zakrivenia chrbtice k poruchám vnútorných orgánov alebo dýchacích ťažkostiam. 

Odporúčame: Ako si vypestovať bobkový list? Zíde sa v kuchyni, pomôže zdraviu!

cviky na skoliózu

Zdroj: Shutterstock®

Možnosti liečby a cviky na skoliózu

Pri podozrení na skoliózu u dieťaťa rozhodne konzultujte zdravotný stav s lekárom. Včasná diagnostika a skoré zahájenie liečby sú dôležitými faktormi pre úspešné riešenie tohto zdravotného problému. Skolióza je v dnešnej dobe rôznymi metódami veľmi dobre liečiteľná, vo vážnejších prípadoch je možné aspoň výrazne zlepšiť zdravotný stav pacienta. Diagnostika by mala zahŕňať fyzikálne vyšetrenie lekárom zrakom a hmatom, špeciálnym prístrojom je možné určiť mieru zakrivenia chrbtice.

Taktiež sa uplatňujú zobrazovacie metódy, napríklad RTG chrbtice. V prípade potreby je pacient nasmerovaný k odborníkovi na ortopédiu, ktorý môže nariadiť ďalšie potrebné vyšetrenia a následne stanoviť liečbu. Liečba skoliózy je veľmi individuálna, odborník ju určuje na základe stupňa zakrivenia chrbtice, typu skoliózy, veku, pohlavia a mnohých ďalších faktorov.

 • Malé zakrivenie (zvyčajne do 20 stupňov)

V prípade mierneho zakrivenia nemusí byť potrebná žiadna špeciálna liečba. Stav pacienta môže byť len pravidelne sledovaný, prípadne je podľa potreby odporučená rehabilitačná liečba.

 • Väčšie zakrivenie, respektíve skolióza so zakrivením v rozpätí od 20 do 40 stupňov

Väčšie zakrivenie chrbtice si spravidla vyžaduje rehabilitačnú liečbu. Dôležité je precvičovanie chrbtového, dýchacieho a brušného svalstva. Cviky na skoliózu by mali byť vždy presne nastavené a schválené fyzioterapeutom pre konkrétneho pacienta. Vhodnými pohybovými aktivitami sú okrem toho plávanie či gymnastika. Zvyčajne tiež býva potrebné nosenie korzetu, ktorého úlohou je najmä prevencia zhoršovania vybočenia chrbtice v období rastu. Korzet sa pre pacienta vyrába na mieru.

 • Závažná skolióza s krivkou nad 40 stupňov

​Pri vážnych skoliózach, ktoré spôsobujú i ďalšie zdravotné ťažkosti (napr. bolesti), býva odporúčaná chirurgická liečba, ktorej cieľom je zabránenie progresii, korekcia zakrivenia chrbtice a jej stabilizácia. 

1 komentár
Maria Pomšahárová

Maria Pomšahárová

20.10.2021 16:59

žial ju mam...

Vaše meno:

autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE