Nepríjemné hučanie v ušiach – prečo vzniká tinitus a ako sa prejavuje?

Údajne ním trpel hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven, filozof Jean-Jacques Rousseau či maliar Vincent van Gogh. Reč je o tinite. Tinitus nemožno úplne považovať za ochorenie, skôr za stav, prípadne prejav nejakého ochorenia. Tinitus možno charakterizovať ako nepríjemný zvukový vnem, ktorý sa u každého jedinca môže prejavovať trochu odlišne, bežne má podobu hučania v ušiach. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, čo tinitus spôsobuje a či je možné sa ho zbaviť. 

Čo je tinitus?

Pojmom tinitus, tiež tinnitus či tinnitus aurium, označujeme ušný šelest. Pojem tinnitus pochádza z latinského tinnire, čo značí zvoniť alebo pískať. Tinitus je jav alebo stav, pri ktorom jedinec počuje v ušiach rôznorodé druhy zvukov, často napríklad nepríjemné hučanie či pískanie, ktoré nemajú zdroj vo vonkajšom prostredí. Šelest v ušiach sa pritom v určitej miere vyskytuje približne u 15 % populácie. Zvuky poukazujúce na tinitus sa môžu prejavovať v rôznej intenzite a rozlične dlhej dobe, môžu byť prítomné stále alebo len v určitých intervaloch, môžu slabnúť aj silnieť. Je potrebné zmieniť, že pod pojem tinitus nespadajú rôzne sluchové halucinácie. 

Rozlišujeme dve základné formy tinitu:

 • subjektívny tinitus – zvuky počuje len pacient ako subjektívny vnem, môžu súvisieť so psychickými príčinami,
 • objektívny tinitus – pacient vníma reálne zvuky vznikajúce v blízkosti ucha, napríklad nepravidelným prúdením krvi v cievach.

Podľa dĺžky trvania prejavov tiež delíme tinitus nasledovne:

 • akútny tinitus – s dĺžkou do 3 mesiacov,
 • subakútny tinitus – pretrvávajúci až do 6 mesiacov,
 • chronický tinitus – trvajúci viac ako 6 mesiacov (v niektorých prípadoch sa označuje tinitus za chronický až pri trvaní dlhšom ako rok).

Vyskúšajte: KVÍZ: Migréna s aurou alebo bez aury – čo všetko o nej viete?

príčiny tinitu

Zdroj: Shutterstock®

Ako sa tinitus prejavuje?

Ako sme spomenuli vyššie, tinitom označujeme stav, kedy pacient počuje rôznorodé druhy zvukov, ktoré nepochádzajú z okolia. V niektorých prípadoch býva prítomný len v jednom uchu, niekedy však i v oboch naraz. Prejavy tinitu predstavujú veľmi individuálnu záležitosť. U niektorých sa tinitus prejavuje ako kontinuálny hluk v pozadí. Ľudia bežne popisujú tinitus najmä ako hučenie, šumenie či pískanie v ušiach. U konkrétnych jedincov však môže byť kvalita vnímaných zvukov značne odlišná. 

Tinitus sa môže u jednotlivých osôb prejavovať okrem spomínaného hučania a pískania niektorým z nasledujúcich príznakov:

 • tlmené zvonenie v ušiach,
 • klikanie alebo klopanie v ušiach,
 • hluk v hlave,
 • pulzujúce tóny, vysoké alebo nízke tóny,
 • syčanie alebo bzučanie v ušiach,
 • zvuky cvrčkov, vetra alebo kvapkajúcej vody,
 • zvuky v podobe hudobných tónov.

Okrem toho sa k tinitu môžu v niektorých prípadoch pridružiť ďalšie ťažkosti, ako napríklad bolesti ucha, výtok z ucha, zhoršenie sluchu, pocit tlaku a zaľahnutie v ušiach, pocity závratov. Tinitus môže mať v dôsledku svojich nepríjemných prejavov i negatívny vplyv na kvalitu spánku či psychické zdravie jedinca.

prejavy tinitu

Zdroj: Shutterstock®

Aké sú príčiny tinitu?

Tinitus môže vyvolávať celý rad rôznorodých príčin, a preto odhalenie samotnej príčiny u konkrétneho pacienta býva pomerne komplikovanou záležitosťou. Príčiny hučania a nepríjemných zvukov v ušiach sú však neraz neodhalené, a teda neznáme. Vo všeobecnosti sa hovorí o viacerých možných príčinách. V prvom rade môže tinitus vznikať ako následok dlhodobého pobytu v hlučnom prostredí (napríklad v práci na stavbe či letisku) a pravidelného vystavovania sluchu veľkému hluku alebo hlasnej hudbe (napr. u hudobníkov). Tinitus môže byť ďalej následkom starnutia, úrazu hlavy alebo krku, prítomnosti cudzieho telesa v uchu alebo nahromadeného ušného mazu, prípadne môže ísť o vedľajší účinok niektorých liekov.

Tinitus však môže byť v mnohých prípadoch aj prejavom ochorenia. Môže poukazovať priamo na problém s orgánom sluchu, ale aj na rôzne cievne ochorenia, poruchy chrbtice, svalový problém či poškodenie centrálneho nervového systému. Medzi ochorenia, ktoré sa môžu prejavovať i tinitom, patria napríklad:

 • ušné zápaly,
 • poruchy sluchového nervu, rovnovážneho ústrojenstva či Eustachovej trubice,
 • nádory v oblasti hlavy a krku,
 • Meniérova choroba (porucha vnútorného ucha s rovnovážnym orgánom),
 • otoskleróza (ochorenie, pri ktorom dochádza k abnormálnemu rastu kostí v blízkosti stredného ucha),
 • vysoký krvný tlak,
 • poškodenie a ochorenia krčnej chrbtice,
 • ateroskleróza (ochorenie ciev),
 • borelióza,
 • psychiatrické poruchy.

Odporúčame: Viete, čo je kolostrum a ako dokáže pomôcť zdraviu? Objavte jeho účinky!

liečba tinitu

Zdroj: Shutterstock®

Je možné tinitus odstrániť?

Ak človeka dlhodobo trápi neutíchajúci tinitus, je dozaista vhodné tento nepríjemný problém konzultovať s lekárom. Ten môže nariadiť potrebné vyšetrenia, ktoré môžu pomôcť odhaliť príčinu problému. Význam má komplexná lekárska prehliadka a vyšetrenie odborníkom v ORL ambulancii, respektíve na otorinolaryngologickom oddelení. V prípade, že sa neodhalia príčiny tinitu v oblasti uší, potrebné môžu byť ďalšie vyšetrenia, napríklad u neurológa či ortopéda. Veľmi záleží aj na tom, či sú u pacienta prítomné aj iné zdravotné ťažkosti, a teda príznaky, ktoré môžu poukazovať na nejaké vyššie spomínané ochorenie.

Liečba tinitu je v prvom rade zameraná najmä na liečbu základného ochorenia, ktoré tinitus spôsobilo, respektíve na riešenie danej príčiny. Ako sme však spomenuli už vyššie, niekedy nie je pôvod tinitu chorobný a jeho presná príčina môže byť i lekárom neznáma. Odborníci však dnes uplatňujú viacero metód, ktoré môžu nepríjemné a otravné prejavy tinitu zmierňovať. Pacientom sa podávajú liečivá, napríklad lieky na prekrvenie ciev, uplatňuje sa vazodilatačná liečba (vo forme infúzií) aj TRT terapia (Tinnitus Retraining Therapy), ďalej môžu pomáhať rozličné sluchové pomôcky na potlačenie sluchu, generátory šumu (generujú šumy, čím pomáhajú v nižšej miere vnímať vlastný tinitus), relaxačné techniky a mnohé iné metódy, ktoré je vhodné konzultovať s lekárom. 

domáca liečba tinitu

Zdroj: Shutterstock®

Domáca liečba pri hučaní v ušiach

Domácu liečbu tinitu a rôzne odporúčané praktiky pri tomto nepríjemnom zdravotnom probléme je možné uplatňovať najmä v prípade, ak vnímané zvuky nie sú prejavom nejakého vážnejšieho ochorenia, prípadne ako podpornú formu liečby na zmiernenie príznakov ušného šelestu. Pri boji s tinitom môžu byť nápomocné nasledovné techniky, opatrenia či odporúčania:

 • vyhýbanie sa nadmernému hluku, ale aj úplnému tichu,
 • eliminácia stresu,
 • pravidelné šetrné odstraňovanie ušného mazu,
 • zvýšenie prísunu vitamínov skupiny B aj zinku,
 • užívanie koenzýmu Q10,
 • užívanie ginko biloba – na zvýšenie prietoku krvi do hlavy a celkové prekrvenie,
 • využívanie šumu v pozadí, napríklad jemných zvukov v domácnosti (zvuk ventilátora) – môžu pomôcť prekryť pískanie a hučanie,
 • obmedzenie stimulantov nervovej činnosti – kofeínu, alkoholu, cigariet,
 • zníženie prísunu soli.

Odporúčame: 15-minútové kardio cvičenie: Zaboxujte si do rytmu a spáľte kalórie!

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE