Hučanie a pískanie v ušiach: aké sú možné príčiny? Kedy vyhľadať lekára?

Tinitus je odborné označenie pre nepríjemné pískanie v ušiach. Najčastejšie pacienti pociťujú hučanie, pískanie, zvonenie či šumenie. Aké sú možné príčiny vzniku? Kedy je vhodné navštíviť lekára?

Každý jedinec popisuje Tinitus mierne odlišne. Jedná sa o subjektívny príznak, ktorý nie je možné úplne detailne a objektívne zhodnotiť. Najčastejšie je Tinitus spájaný s ochorením ucha, sluchu, cievnej obehovej a nervovej sústavy. Príčiny, diagnostika, liečba a mnohé zaujímavé informácie sa dočítate pokračovaním v článku.

Tinitus: hučanie a pískanie v uchu

Pískanie v ušiach (tinitus) je pocit zvonenia a iných zvukov v jednom alebo oboch ušiach. Hluk, ktorý daný jedinec počuje, nie je spôsobený vonkajším zvukom a iní ľudia ho nepočujú.

Laicky je nazývaný aj ako ušný šelest. Tinitus postihuje približne 15-20% populácie, a to najmä starších jedincov.

Názov pochádza z latinského slova Tinnitus Auris, ktoré v preklade znamená zvonenie ucha

V niektorých prípadoch môže byť dokonca zvuk taký hlasný, že narúša schopnosť sústrediť sa alebo počuť vonkajšie zvuky. Tinitus môže byť prítomný neustále, pravidelne alebo môže prísť a po chvíli odísť.

Tinitus je zvuk, ktorý môže byť udávaný ako:

 • Pískanie
 • Hučanie
 • Bzučanie
 • Revanie
 • Zvonenie
 • Syčanie

Podľa dĺžky trvania je tinitus delený na:

 • Akútny – jedná sa o krátkodobý stav, s ktorým sa za život stretlo množstvo ľudí. Piskot a hučanie v ušiach prejde do niekoľko minút, hodín až maximálne 3 mesiacov.

 • Chronický – jedná sa o dlhodobý a pravidelný stav, ktorý trvá už 6 mesiacov. Jedinec pociťuje nepohodlie, poruchu sústredenia, bolesti hlavy, únavu a často krát i problém so spánkom.

Podľa prítomnosti zvuku je tinnitus delený na:

 • Subjektívny – ide o najčastejší typ, pri ktorom sluchový vnem nemá reálny základ. Zvuk v ušiach tak počuje subjektívne iba daný jedinec.

 • Objektívny – jedná sa zriedkavý typ, pri ktorom je zvuk merateľný i pre pacientovo okolie.  Sú to najmä vnútorné zvuky zo zmenených ciev či svalov jedinca.

Aká je etiológia a príčiny vzniku?

Etiológia Tinitusu je naozaj rôznorodá. Najčastejšie súvisí s ochorením či poškodením ucha a sluchového aparátu, ochorením obehového systému, nervového systému alebo poranením.

V prípade akéhokoľvek vnútorného zvuku v ušiach je potrená diagnostika lekára. Nižšie sú uvedené a zhrnuté časté príčiny Tinitusu.

Ochorenie a poškodenie oblasti ucha

Zápal stredného ucha - je infekčné ochorenie stredného ucha spôsobené najmä baktériami a vírusmi. Často postihuje jedincov v detskom veku. Zápal sa prejavuje silnou bolesťou ucha, bolesťou hlavy, výtokom z ucha, narušením kvality sluchu, tinitom a celkovou telesnou slabosťou a zvýšenou teplotou.

Zápal vnútorného ucha - je menej časté, no vážne ochorenie ucha. Vyskytuje sa najmä v dospelom veku a je spôsobené primárne vírusmi.

Prejavuje sa silnými bolesťami ucha, hlavy, nevoľnosťou, zvracaním, tinitom, hučaním v ušiach, narušením kvality sluchu a rovnováhy.

Porucha sluchu – rôzne narušenia sluchu spôsobené poruchou vnútorného ucha alebo sluchového nervu vedúceho impulzy do sluchových centier v mozgu. Poruchu môže sprevádzať tinitus v rôznych podobách. Patrí sem napríklad percepčná porucha sluchu, porucha sluchu v dôsledku vysokého veku či otoskleróza.

Upchatie zvukovodu - ušné kanáliky sa môžu upchať nahromadením tekutiny v dôsledku ušnej infekcie, ušného mazu, špinou alebo inými cudzími látkami. Upchatie kanálikov zmeniť tlak vo vašom uchu a následne spôsobiť tinitus i narušenie kvality sluchu.

Porucha Eustachovej trubice - funkciou trubice je udržiavať rovnováhu medzi atmosférickým tlakom a tlakom v strednom uchu. Pri patologickom stave trubica spájajúca stredné ucho s nosohltanom mení svoju priechodnosť. Najčastejšie vznikajú  obštrukčné poruchy alebo naopak poruchy spôsobené nadmernou otvorenosťou trubice. Jej porucha súvisí so zápalmi, opuchom, infekciami a inými ochoreniami ucha.

Akustické trauma –  sluch je veľmi citlivý zmysel. Nadmerný hluk môže dočasne narušiť nervové spoje medzi bunkami vnútorného ucha a sluchovým centrom. Jedná sa napríklad o nárazový hlukový impulz silnej veľkosti. Taktiež dlhodobé zvukové zaťaženie sluchového aparátu. Príkladom je hudobný koncert či práce v stavebníctve.

Zápal stredného ucha (otitis media). Zdravé ucho a postihnuté ucho: zapálená membrána, vznik tekutiny a narušenie Eustachovej trubice.

Zdroj: Shutterstock

Ochorenia nervovej sústavy

Patria sem neurologické príčiny, ako je poranenie a porucha sluchového nervu a sluchových dráh, zápal nervových tkanív, neurologické i vertebrogénne ochorenie krčnej chrbtice, whiplash či poškodenie centrálneho nervového systému.

Ďalej roztrúsená skleróza, nádorové ochorenia CNS , vestibulárny syndróm a porucha vestibulárneho a nervového ústrojenstva.

Tinitus môže byť príznakom Meniérovej choroby a teda poruchy vestibulárneho aparátu. Toto ochorenie je spôsobené abnormálnym tlakom tekutiny vo vnútornom uchu. Jedná sa o ochorenie sluchovo rovnovážneho systému, ktorého výsledkom sú závraty s hučaním v ušiach.

Ochorenie obehovej sústavy

Cievna mozgová príhoda - je spôsobená upchaním jednej mozgovej cievy krvnou zrazeninou. Jedná sa o nedokrvene časti mozgu. Mozgová porážka môže byť ischemická, a teda upchatie cievy zrazeninou, alebo hemoragická v dôsledku roztrhnutia cievy a následného krvácania do mozgu.

Vysoký krvný tlak - hypertenzia môže zapríčiňovať pískanie a hučanie v uchu, ktorá sa zhoršuje pri strese a akútnom zvýšení tlaku.

Ateroskleróza – je ochorenie cievnej steny, do ktorej sa ukladá tuk. Ten následne bráni správnemu prietoku krvi v danej cieve. Často súvisí s abnormálnym krvným tlakom. Rizikom je ischemická choroba srdca.

Iné ochorenia a poruchy

Nakoľko je etiológia tinitusu rôznorodá, príčina nemusí vždy pochádzať z nervovej, obehovej sústavy ani z poruchy ucha a rovnovážneho aparátu.

Patrí sem najmä trauma, úraz a mechanické poškodenie oblasti hlavy a krku. Dôsledkom poranenia môžu byť poškodené nervy i funkcia mozgu. Takéto zranenia zvyčajne spôsobujú tinitus iba v jednom uchu.

Ďalej nežiadúce účinky liekov a liečiv, ako sú antibiotiká, protizápalové lieky, antidepresíva či chemoterapeutiká. Ďalej sa môže tinitus vyskytovať u psychiatrických porúch, ako je napríklad depresia.

Dočasný tinitus sa môže objaviť u problémov s hornými dýchacími cestami, dutinami, zubami a ústnou dutinou. Taktiež svalovo-pohybový problém s krčnou chrbticou a čeľustným kĺbom.

 

Súhrn možných príčin Tinitusu:

 • Zápal stredného ucha
 • Zápal vnútorného ucha
 • Porucha sluchu
 • Blokácia zvukovodu
 • Porucha Eustachovej trubice
 • Otoskleróza
 • Akustické trauma
 • Maniérova choroba
 • Porucha sluchovo rovnovážneho aparátu
 • Roztrúsená skleróza
 • Ischemická choroba srdca
 • Ateroskleróza
 • Abnormálny krvný tlak
 • Cievna mozgová príhoda
 • Porucha sluchového nervu
 • Úraz oblasti hlavy a krku
 • Vertebrogénny problém krčnej chrbtice
 • Onkologické ochorenie hlavy a krku
 • Nežiadúci účinok farmakoterapie
 • Psychiatrické poruchy
 • Problém so zubami a ústnou dutinou

Ako prebieha diagnostika?

Diagnostika začína na základe posúdenia príznakov pacienta. Lekár odoberie anamnézu, vyšetrí oblasť uší, hlavu a krku. Pacient je často preposlaný na ORL (ušno-nosno-krčné oddelenie) alebo prípadne k neurológovi.

Diagnostika otorinolaryngológom zahŕňa základné zobrazovacie vyšetrenie ucha otoskopom.

Audiometria je vyšetrenie sluchu, kde pacient označuje či daný zvuk v slúchadlách počul alebo nie. Test vylučuje alebo potvrdzuje niektoré príčiny tinitu. Tympanometria je lokálne vyšetrenie stredného ucha a príslušného nervu.

Lekár môže odobrať vzorku krvi pre diagnostiku krvného obrazu. Možná je indikácia zobrazovacích vyšetrení, ako je MRI (magnetická rezonancia) či CT (počítačová tomografia).

Možný je röntgen čeľustného kĺbu/krčnej chrbtice či ultrazvuk ciev krku. Presný typ vyšetrenia je individuálny a závisí na podozrení lekára a etiológii problémov.

Vizuálne vyšetrenie ucha otoskopom.

Zdroj: Shutterstock

Možnosti liečby

Liečebný plán je vždy individuálny. Závisí od presnej príčiny vzniku Tinitu a zdravotných ťažkostí pacienta.

Niektoré zdravotné príčiny Tinitu sú liečiteľné, niektoré je možné eliminovať.

Liečba má viacero rôznych metód:

 • Liečba základného vyvolávacieho ochorenia
 • Farmakologická liečba (lieky na zlepšenie prekrvenia ciev, antibiotiká a kortikosteroidy na odstránenie infekcie a zápalu)
 • Spriechodnenie zvukovodu a odstránenie ušného mazu
 • Fyzioterapia a fyzikálna liečba (liečba blokád a dysbalancií krčnej chrbtice, laserová terapia, terapia zvukovou vlnou, oxygenoterapia)
 • Alternatívna terapia (akupunktúra, čínska medicína)
 • Operačný zákrok ucha (najmä pri poraneniach a úrazoch)


 

Použité zdroje:

 • Solen - Tinitus v ordinaci praktického lékaře. Solen. MUDr. Peter Sila
 • Healthline - What You Need to Know About Tinnitus (Ringing in the Ears). Healthline. Erica Roth
 • THORA, Carl a Gerhard GOEBEL. Tinitus: 100 otázek a odpovědí. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-739-9.

 

 

 

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE