Umelé prerušenie tehotenstva – aké sú možnosti a čo treba vedieť?

Umelé prerušenie tehotenstva, tiež umelý potrat alebo odborne interrupcia, možno definovať ako zámerné a predčasné ukončenie tehotenstva určitou metódou, a to pomocou lekárskeho alebo chirurgického zákroku. Výsledkom je vypudenie alebo odstránenie zárodku neschopného samostatného života z maternice. Ide o proces odstránenia plodového vajíčka, prípadne už embrya alebo plodu z dutiny maternice. 

Interrupcia sa vykonáva v rôznych prípadoch, respektíve z rôznych dôvodov a je prevádzaná viacerými metódami, ktorých výber súvisí napríklad aj s dĺžkou tehotnosti v čase vykonania umelého prerušenia tehotenstva. Ako prebieha interrupcia, u ktorých žien je možná a aké riziká sa s ňou spájajú? 

tehotenstvo

Zdroj: Depositphotos

V ktorých prípadoch sa vykonáva umelé prerušenie tehotenstva?

Interrupcia, čiže umelé prerušenie gravidity, sa prevádza v prvom rade na vlastnú žiadosť ženy, teda u žien, ktoré z určitých dôvodov tehotenstvo odmietajú a chcú ho ukončiť. Dôvodov, pre ktoré sa ženy rozhodli ukončiť tehotenstvo, je skutočne mnoho. K faktorom a činiteľom, ktoré ženu vedú k interrupcii, môžeme zaradiť napríklad zlú finančnú situáciu alebo celkovo nepriaznivé životné okolnosti (napr. nestabilný partnerský vzťah, problémy v rodine a iné). 

Často sa ženy rozhodujú pre ukončenie tehotenstva napríklad z dôvodu veľmi nízkeho veku (stredoškolský vek), prípadne študujú na vysokej škole, chcú doštudovať a mať deti neskôr, chcú sa venovať práci a po deťoch netúžia vôbec, alebo sa necítia v akomkoľvek smere byť pripravené stať sa matkami. Ukončenie tehotenstva tiež podstupujú napríklad ženy, ktoré už majú deti a ďalšie z akýchkoľvek dôvodov odmietajú. Častým dôvodom tiež býva tehotenstvo po znásilnení alebo nátlak zo strany partnera či rodiny. 

Interrupcia sa však nevykonáva len z osobných dôvodov, ale aj zdravotných. V tomto prípade môže byť dôvodom na umelé prerušenie tehotenstva:

 • ohrozenie zdravia alebo života ženy (napr. pri zdravotných problémoch ženy, z dôvodu vyššieho veku a pod.),

 • závažné poškodenie plodu,
 • odhalenie genetickej poruchy plodu,
 • neschopnosť plodu samostatného života. 

Za akých podmienok môže žena podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva?

Na Slovensku sú možnosti umelého prerušenia tehotenstva regulované zákonom (podľa Zákona 73/1986 Zb. a príslušnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva).

 • Na vlastnú žiadosť ženy možno interrupciu z akýchkoľvek dôvodov vykonať do 12. týždňa tehotenstva (do 12 týždňov od poslednej menštruácie), teda v prvom trimestri.
 • Ukončiť tehotenstvo je podľa zákona možné aj neskôr, ale len zo zdravotných dôvodov, ktoré potvrdí lekár. Napríklad v prípade závažnej genetickej poruchy plodu je možné vykonať interrupciu spravidla do 24. týždňa tehotenstva.
 • Pri ohrození života ženy, alebo ak je plod neschopný života, je možnosť vykonania umelého potratu časovo neobmedzená.

Každá žena, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, môže na základe vlastného rozhodnutia podať žiadosť o vykonanie interrupcie. U gynekológa je potrebné vyplnenie písomnej žiadosti – Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu. Ženy vo veku od 16 do 18 rokov môžu samy požiadať o ukončenie tehotenstva, no zdravotnícke zariadenie spravidla informuje zákonného zástupcu o zákroku. U mladších dievčat je k interrupcii potrebný súhlas zákonného zástupcu.

Okrem toho je limitované aj to, ako často možno umelý potrat vykonať. Spravidla ho môže žena podstúpiť raz za pol roka. Cena za chirurgický zákrok sa pohybuje okolo 350 až 550 eur, záleží od toho, či ide o štátnu alebo súkromnú kliniku. V prípade, ak je interrupcia prevádzaná zo zdravotných dôvodov, nie je zákrok pre pacientku spoplatnený. 

Ako sa vykonáva umelé prerušenie tehotenstva?

Umelé prerušenie tehotenstva možno vykonať viacerými spôsobmi. Vhodnosť metódy odporúča lekár s ohľadom na viaceré faktory. V prvom rade sa však berie do úvahy dĺžka tehotenstva, ale aj celkový zdravotný stav ženy. Niektoré metódy interrupcie sa totižto uplatňujú len v skorej fáze gravidity. Vo všeobecnosti sa však využívajú dva hlavné prístupy k umelému prerušeniu tehotenstva – medikamentózny spôsob a chirurgický zákrok. 

Medikamentózny spôsob predstavuje metódu prerušenia tehotenstva chemickou látkou, ktorú žena užije perorálne. Podávajú sa medikamenty nazývané aj potratové tabletky. S časovým odstupom sa spravidla podávajú dva druhy tabliet, ktoré v prvom rade blokujú účinky progesterónu (ten je pre pokračovanie tehotenstva nevyhnutný) a následne zvyšujú kontrakcie maternice, pri ktorých dochádza k vypudeniu plodu a placenty von z maternice cez pošvu.

Táto metóda sa používa obvykle pri skorších štádiách gravidity, no v niektorých prípadoch aj neskôr. Potratové tabletky však nemajú 100 % účinnosť. Až u okolo 7 % žien pokračuje tehotenstvo aj po ich užití. V tomto prípade je potrebné ukončenie tehotenstva chirurgickým zákrokom (ak je žena stále rozhodnutá pre interrupciu). Avšak, v súčasnej dobe na Slovensku medikamentózny spôsob interrupcie nie je dostupný, keďže naša legislatíva ho neumožňuje. Potratové tabletky sú dostupné len v okolitých európskych štátoch, napr. v Česku. 

Chirurgické metódy interrupcie sú nasledovné:

 • miniinterrupcia (spravidla vykonávaná do 6. až 8. týždňa tehotenstva) – ide o podtlakovú metódu, pri ktorej sa embryo odsaje z maternice pomocou trubice napojenej na odsávací prístroj cez roztiahnuté maternicové hrdlo,
 • klasická interrupcia (vykonávaná medzi 8. až 12. týždňom tehotenstva) – pristupuje sa k dilatácii (rozšíreniu) a spriechodneniu krčka maternice a následnej kyretáži, teda zoškrabaniu plodu z vnútornej vrstvy maternice.

Prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov po 12. týždni je omnoho náročnejšie a vykonáva sa rôznymi spôsobmi. Vyvoláva sa napríklad umelý potrat podaním injekcie do maternice, ktorá spôsobí silné kontrakcie ako pri pôrode. Táto metóda prebieha pri vedomí ženy. Možnosťou je aj dvojfázová interrupcia, pri ktorej sa najskôr injekčne zastaví plodu srdcová činnosť a nasleduje jeho vyňatie s okolitým tkanivom. Táto metóda prebieha pod celkovou anestéziou. 

Odporúčame: ​Dna a jej nepríjemné príznaky – ktoré faktory môžu spustiť záchvat?

interrupcia

Zdroj: Depositphotos

Rekonvalescencia po umelom prerušení tehotenstva

Proces zotavovania sa po interrupcii závisí od toho, akou metódou bolo prerušenie tehotenstva vykonané. Požitie potratových tabletiek sa považuje za najšetrnejšiu metódu interrupcie s ohľadom na telo ženy, ako sme však spomenuli vyššie, táto metóda nie je v SR dostupná. Miniinterupcia do 8. týždňa tehotenstva predstavuje pomerne bezpečný krátky zákrok s minimálnym rizikom komplikácií, klasická interrupcia predstavuje pre telo ženy väčšiu záťaž.

Pri miniinterrupcii žena opúšťa ambulanciu obvykle do 2 až 3 hodín, klasická interrupcia sa väčšinou vykonáva ako jednodňová chirurgia. Pri zákrokoch pod celkovou anestéziou je potrebné podstúpiť predoperačné vyšetrenia. Pred zákrokom lekár ženu poučí o príprave na zákrok a všetkých rizikách, ako aj o opatreniach počas rekonvalescencie. Zotavovanie sa netrvá viac než pár dní, maximálne 1 až 2 týždne.

Žena môže pociťovať sťahy, nevoľnosť, nechutenstvo či únavu. Bežné je slabé krvácanie, ktoré môže pripomínať slabšiu menštruáciu. Odporúča sa pokojový režim a vyhýbanie sa väčšej fyzickej aktivite. Potrebné je dbať na zvýšenú hygienu. Neodporúča sa kúpanie a pohlavný styk do prvej menštruácie. Tá by sa mala dostaviť do 4 až 6 týždňov. 

Možné riziká spojené s umelým prerušením tehotenstva

O možných rizikách spojených s výkonom interrupcie by mal ženu informovať lekár. Závažné komplikácie vedúce k trvalým následkom sú zriedkavé. Vo všeobecnosti však v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva existujú napríklad tieto riziká:

 • poranenie hrdla maternice (napr. pri nešetrnom rozširovaní),
 • poranenie alebo prederavenie maternice,
 • porušenie sliznice maternice (napr. nadmerné zoškrabanie, čo môže viesť k strate menštruácie),
 • zápal sliznice maternice,
 • neskoré komplikácie, ako problémy s otehotnením alebo donosením dieťaťa, sexuálne poruchy, problémy s krčkom maternice a pod. 

Ak sa u vás po zákroku objavila vysoká horúčka, intenzívne bolesti a výrazné krvácanie, vyhľadajte lekársku pomoc. Dôvodom môže byť infekcia a zápal. Tieto prejavy môžu napríklad poukazovať aj na to, že v maternici ešte zostala časť plodového vajíčka či iné tkanivá. Tento stav si vyžaduje lekárske ošetrenie – opätovné vyčistenie maternice a obvykle aj antibiotickú liečbu.

Odporúčame: Downov syndróm – čo zvyšuje riziko jeho výskytu u dieťaťa?

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE