Chemoterapia – ako funguje a čo by sme o nej mali vedieť?

Rakovina v súčasnej dobe predstavuje jednu z najčastejších príčin smrti spolu s ochoreniami srdcovo-cievneho systému. K tým najzákernejším druhom patrí napríklad rakovina pankreasu, ktorá má často agresívny priebeh, pričom z dôvodu chýbajúcich príznakov býva neskoro diagnostikovaná. Obrovským celosvetovým problémov je však v súčasnosti rakovina hrbého čreva, ktorej rozvoj v značnej miere súvisí so životným štýlom jedinca. V súvislosti s rakovinou pritom často počúvame o takzvanej chemoterapii, čo je jedna z metód liečby zákerných nádorových ochorení. Čo by sme o chemoterapii mali vedieť?

Čo je chemoterapia?

Pod pojmom chemoterapia rozumieme v prvom rade liečebnú metódu určenú na liečbu onkologických ochorení, a to prostredníctvom chemických liekov, resp. chemických prostriedkov. Za otca a zakladateľa modernej chemoterapie je považovaný nemecký lekár a chemik Paul Ehrlich, ktorý za svoju prácu a objavy v oblasti imunológie v roku 1908 získal Nobelovou cenou. Ide primárne o protinádorovú liečbu, avšak aplikuje sa aj pri niektorých parazitárnych ochoreniach. 

Pri chemoterapii sú obvykle používané takzvané cytostatiká, čo sú lieky ničiace alebo zastavujúce rast nádorovo zmeneného tkaniva v organizme, teda bojujúce s rýchlo sa deliacimi a šíriacimi rakovinovými bunkami. V prípade parazitárnych ochorení je chemoterapia podávaná s cieľom ničiť bunky parazita. K najčastejšie používaným chemoterapeutickým liekom v súčasnosti patrí predovšetkým kombinácia cytostatík známa pod skratkou ABVD (adriamycín, bleomycín, vinblastín, dakarbazín) alebo BEACOPP (bleomycín, etopozid, adriamycín, cyklofosfamid, onkovin, prokarbazín a prednizón). 

Druhy chemoterapie:

 • neoadjuvantná chemoterapia – liečba podávaná s cieľom zmenšiť nádor a znížiť štádium pred inou metódou liečby, napr. pred chirurgickým zákrokom alebo rádioterapiou,
 • adjuvantná chemoterapia – liečba podávaná po operácii alebo rádioterapii, ktorá je podávaná na zničenie zvyšku nádorových buniek v tele a zníženie rizika relapsu choroby,
 • záchranná chemoterapia – liečba podávaná pri relapse nádoru, teda návrate ochorenia, 
 • paliatívna chemoterapia – liečba podávaná v prípade zlyhania iných metód s cieľom tlmiť sprievodné ťažkosti ochorenia a predĺžiť život pacienta,
 • experimentálna chemoterapia – uplatňovaná pri výskume nových liekov. 

Odporúčame: Pedikulóza – ako rozpoznať a rýchlo odstrániť problém so všami?

liečba rakoviny

Zdroj: Shutterstock®

Ako prebieha chemoterapia?

Podľa druhu chemoterapie sú pacientovi podávané chemoterapeutické lieky s cieľom zničiť alebo zmenšiť nádor, zabrániť jeho šíreniu, spomaliť jeho rast alebo zmierniť sprievodné ťažkosti ochorenia. Vhodné lieky vyberá odborný lekár, a to na základe viacerých kritérií, závisí od druhu nádoru, jeho veľkosti a umiestnenia, štádia ochorenia, celkového zdravotného stavu pacienta, jeho veku a podobne. Niekedy je podávaný len jeden druh cytostatík, inokedy ich kombinácia. Podľa druhu konkrétneho liečiva môže byť chemoterapia podávaná rôznymi spôsobmi, a to buď perorálne, teda ústami formou tabliet či tekutiny, alebo intravenózne, čiže vnútrožilovo formou injekcií a infúzií. 

V niektorých prípadoch sa uplatňujú aj iné formy podávania chemoterapeutických liekov, napríklad lokálne (masťou vtieraním do kože). Pri nádorovom ochorení centrálnej nervovej sústavy bývajú niekedy cytostatiká podávané v rámci chemoterapie aj pri lumbálnej punkcii do mozgovomiechového moku, čiže pri nabodnutí telovej dutiny dutou ihlou v driekovej časti chrbtice. Podľa typu zvolených cytostatík je možné ich podávanie ambulantne alebo v domácom prostredí, pri aplikácii prvej chemoterapie však býva obvykle pacient krátkodobo hospitalizovaný. 

Ako dlho trvá chemoterapia?

Dĺžka liečby sa môže pri rôznych druhoch chemoterapie líšiť. Opäť závisí od viacerých faktorov, ako je druh podávaných cytostatík, rozšírenie nádoru v organizme alebo reakcia pacienta na liečbu. Pri chemoterapii môžu byť vo všeobecnosti lieky podávané denne, týždenne, raz za dva týždne alebo aj raz mesačne. Chemoterapeutické lieky sú obvykle podávané v určitých cykloch, medzi ktorými sú prestávky určené predovšetkým na zotavovanie a oddýchnutie organizmu. Obvykle má chemoterapia dĺžku minimálne 2 až 3 mesiace, trvať však môže 6 až 8 mesiacov, niekedy ešte dlhšie. 

Chemoterapia a nežiaduce účinky

Hoci môže byť chemoterapia nápomocná pri liečbe nádorových ochorení, spájajú sa s ňou mnohé nežiaduce účinky, podobne ako aj pri užívaní rôznych iných liečiv. Nežiaduce sprievodné ťažkosti tejto liečebnej metódy súvisia najmä s tým, že cytostatiká nie sú úplne schopné rozlíšiť rakovinové bunky od zdravých buniek. Chemoterapeutické lieky vo všeobecnosti vplývajú na rýchlo sa deliace bunky v tele, čo nie sú iba nádorové bunky. Rýchlo sa delia napríklad aj bunky vo vlasových folikuloch, čo je dôvod, prečo je strata vlasov veľmi častým nežiaducim účinkom chemoterapie. 

Po skončení chemoterapie sa však zdravé tkanivo dokáže na rozdiel od nádorových buniek zväčša dobre zotaviť. U každého pacienta sa pritom môžu prejaviť iné vedľajšie účinky, u niektorých v menšom rozsahu, u iných vo väčšom. O všetkých nežiaducich účinkoch a možných rizikách chemoterapie by sa mal pacient porozprávať predovšetkým so svojím lekárom. 

Možné vedľajšie účinky chemoterapie:

 • nevoľnosti a zvracanie,

 • nechutenstvo,
 • rednutie vlasov a ich vypadávanie,
 • problémy s vyprázdňovaním – hnačky alebo zápchy,
 • problémy so spánkom (napr. nespavosť),
 • nadmerná únava,
 • kožné zmeny (napr. hyperpigmentácie),
 • zmena kvality nechtov,
 • fotosenzitivita,
 • afty v ústach,
 • problémy so sluchom,
 • zvýšené krvácanie (kvôli nedostatku krvných doštičiek),
 • anémia,
 • tvorba modrín,
 • problémy s obličkami,
 • zmeny libida,
 • zvýšená náchylnosť k infekciám.

Vyššie spomenuté nežiaduce účinky chemoterapie bývajú obvykle prechodné, po skončení liečby postupne odznievajú. V súvislosti s chemoterapiou sa však môžu vyskytnúť aj niektoré dlhodobo pretrvávajúce nežiaduce účinky. Chemoterapia môže zvyšovať riziko problémov s pľúcami, srdcom či pečeňou, môže tiež prispievať k neskoršiemu rozvoju osteoporózy. Rovnako môže mať negatívny vplyv na reprodukčné orgány a plodnosť. 

Odporúčame: Rubeola je dnes zriedkavá, no nevymizla. Môže mať vážne následky?

nežiaduce účinky chemoterapie

Zdroj: Shutterstock®

Stravovanie a režimové opatrenia počas chemoterapie

Chemoterapia, hoc môže byť nápomocná, predstavuje pre telo obrovskú záťaž. Pre lepšie zvládnutie liečby je v prvom rade potrebné dodržiavať nariadenia lekára, ktoré sa netýkajú len aplikácie chemoterapeutických liekov, ale aj spôsobu života pacienta v období chemoterapie.

 • Pacient by mal konzultovať s lekárom užívanie akýchkoľvek liečiv či doplnkov stravy, keďže niektoré druhy liekov nie sú v priebehu chemoterapie vhodné.
 • Pacient by mal rovnako dodržiavať nariadenia týkajúce sa stravovania. Vhodné sú menšie porcie jedál viackrát denne (5 až 7-krát). V niektorých prípadoch je potrebné zvýšiť prísun bielkovín a znížiť prísun tukov. Niektorí pacienti sú v tomto období citlivejší na mliečne výrobky, preto je ich vhodné obmedziť. Dôležité je hlavne dbať na vyváženú a pestrú stravu s dostatkom ovocia a zeleniny.
 • Pacient nemusí počas chemoterapie prerušiť prácu, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje. V prípade výskytu vedľajších účinkov, ktoré negatívne vplývajú na život pacienta, je vhodnejšie prácu dočasne prerušiť. 
 • Pacient by sa počas chemoterapie mal vzdať fajčenia, ktoré má na liečbu veľmi negatívny vplyv. Cigarety môžu zhoršovať niektoré vedľajšie účinky chemoterapie.
 • Pacient by mal obmedziť nadmernú konzumáciu alkoholu. Malé množstvo slabšieho alkoholu nemusí predstavovať veľký problém, vždy je však vhodné sa poradiť s lekárom. 
 • Pacient by počas chemoterapie mal dbať na dostatok spánku a oddychu. 
 • Pacient by si mal dávať pozor na priame slnečné svetlo, môže sa totiž objaviť väčšia citlivosť. Vhodné je chrániť pokožku ochrannými prípravkami alebo odevom.

Aká je úspešnosť chemoterapie?

Chemoterapia patrí v súčasnej dobe k najviac využívaným metódam liečby nádorových ochorení, aplikuje sa buď samostatne, alebo v kombinácii s inými terapiami, napríklad rádioterapiou alebo chirurgickým zákrokom. Jej úspešnosť sa však líši pri každom pacientovi. Závisí to od typu, veľkosti a umiestnenia nádoru, ako aj od toho, ako telo pacienta reaguje na zvolenú liečbu. V mnohých prípadoch môže chemoterapia pomôcť rakovinu vyliečiť, alebo môže podporiť úspešnosť iných typov liečby. V prípade paliatívnej chemoterapie pomáha predlžovať a zlepšovať kvalitu života pacienta. 

Úspešnosť liečby sa hodnotí predovšetkým po podaní stanoveného počtu cyklov chemoterapie a po prevedení potrebných vyšetrení, napríklad CT či MRI, ale aj laboratórneho vyšetrenia (na sledovanie hodnôt nádorových markerov). Pri nádorových ochoreniach vo všeobecnosti často platí (i keď nie vždy), že čím sú skôr odhalené, tým sú aj ich možnosti liečby, odhliadnuc od spomenutej chemoterapie, omnoho lepšie a je rovnako vyššia šanca na uzdravenie.

Pri rakovine platí, že aj po chemoterapii a úspešnom vyliečení je potrebné chodiť na pravidelné kontroly, aby sa prípadná recidíva podchytila včas. Samozrejme, ak máte akékoľvek otázky ohľadom chemoterapie, úspešnosti liečby či jej vplyv na organizmus, porozprávajte sa o všetkom so svojim ošetrujúcim lekárom. Ten vám najlepšie pomôže pochopiť, čo vás pri liečbe čaká, oboznámi vás s prognózami a krokmi, ktoré musíte podniknúť, aby liečba bola úspešná. 

Odporúčame: Tendinitída – ako sa prejavuje zápal šliach a ako mu predísť?

Aktualizovaný článok: 20.3.2023

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE