Ako sa prejavuje anorexia a čo ju spôsobuje? Odhaľte dôležité fakty!

Čo všetko viete o anorexii? O tomto ochorení koluje množstvo mýtov a dalo by sa tiež povedať, že mnoho ľudí má o anorexii rozličné skreslené predstavy. Neplatí napríklad, že anorexia je výhradne záležitosťou dospievajúcich dievčat. Taktiež nie je pravdou, že anorexia si nevyžaduje dôslednú liečbu a v podstate len stačí, ak začne chorý jesť a všetko sa tým vyrieši alebo, že ak chorý čo-to priberie, je zrazu vyliečený. Anorexia ani zďaleka nie je len o tom, že je človek vychudnutý až na kosť, predstavuje oveľa komplexnejší a závažnejší problém a môže ohrozovať život človeka. Postihnúť môže kohokoľvek, a to i v našom okolí, preto by sme mali o nej vedieť aspoň základné informácie. 

Čo je anorexia?

Anorexia, respektíve mentálna anorexia (Anorexia nervosa), je jedna z porúch príjmu potravy a zároveň duševná choroba, respektíve psychiatrická porucha. Toto ochorenie je sprevádzané v prvom rade odmietaním potravy, úmyselným znižovaním telesnej hmotnosti, často aj skreslenými predstavami o vlastnom tele, ako aj negatívnym vzťahom k jedlu. Jedinec s anorexiou neraz znižuje svoju hmotnosť nielen prostredníctvom nedostatočnej výživy, ale aj zvyšovaním energetického výdaja (napríklad extrémnym cvičením), tiež pomocou preháňadiel, diuretík a niekedy aj zvracania. Anorexia sa v mnohých prípadoch začína rozvíjať v puberte, často vo veku od 10 – 12 do 18 rokov, no taktiež u mladých aj starších žien, pokojne po tridsiatke či štyridsiatke. Anorexia sa nevyhýba ani mužom i keď tí tvoria podstatne menšiu časť pacientov. 

Odporúčame: Aké sú rizikové faktory kŕčových žíl? Na toto si treba dávať pozor!

príčiny anorexie

Zdroj: Shutterstock®

Ako sa anorexia prejavuje?

Anorexia môže byť sprevádzaná rôznymi fyzickými aj psychickými príznakmi. Výrazným a viditeľným príznakom je v prvom rade rapídne chudnutie, chorí má spravidla veľmi nízke BMI. Na anorexiu môže u jedinca poukazovať odmietanie potravy a najmä kalorickejších jedál, nadmerné cvičenie, strach z priberania a neustála kontrola váhy, využívanie nevhodných praktík na chudnutie (laxatíva, zvracanie). Anorexia sa však ani zďaleka neprejavuje len nízkou hmotnosťou. Ďalšími fyzickými príznakmi sú nadmerná únava a problémy so spánkom, vypadávanie vlasov, zvýšená kazivosť zubov, citlivosť na chlad, zhoršená kvalita pleti či u žien nepravidelná menštruácia.

K tomu sa pridávajú aj psychické príznaky, neraz hlavne depresie či podráždenosť alebo apatia, vo vážnych prípadoch samovražedné myšlienky. U jedinca s anorexiou si môže okolie niekedy všímať určité praktiky, ako napríklad odmietanie spoločného jedenia, krájanie potravín na malé kúsočky, skrývanie postavy viacerými vrstvami oblečenia či vyhýbanie sa sociálnym interakciám. U každého pacienta však môže byť prítomný iný súbor príznakov. 

Odporúčame: Diabetická noha nie je jediná komplikácia cukrovky. Aké sú ďalšie?

príznaky anorexie

Zdroj: Shutterstock®

Čo spôsobuje anorexiu?

Stanoviť presnú príčinu vzniku mentálnej anorexie nie je úplne možné. Na jej rozvoji sa môže podieľať kombinácia mnohých rôznorodých faktorov. Rolu môžu v prvom rade zohrávať genetické predpoklady. Vplyv môže mať osobnosť a charakter človeka, rodinné prostredie, kultúrno-spoločenský tlak, stres a rôzne životné situácie. Viac ohrození sú jedinci, ktorí majú sklony k perfekcionizmu či nízke sebavedomie, túžia byť v niektorých smeroch dokonalí, zle znášajú kritiku alebo sa snažia mať úplnú kontrolu nad vlastným telom. Do rizikovej skupiny môžeme zaradiť osoby vyrastajúce v prehnane kritickom prostredí či so zlými stravovacími návykmi v mladšom veku. Značný vplyv môže mať nesprávny kultúrny či spoločenský náhľad na zdravie a krásu, či nereálne a neexistujúce ideály krásy diktované spoločnosťou, médiami a pod.

Ochorenie môžu sprevádzať mnohé komplikácie

Anorexia dokáže zanechať na tele aj mysli človeka obrovské následky a môže ohrozovať jeho život. Hlavne dlhodobo nedostatočná výživa môže značne a aj natrvalo poškodiť zdravie. Ochorenie môže viesť k poruchám nervového systému, rednutiu a strate pevnosti kostí, zníženiu produkcie dôležitých hormónov, poruchám rastu, poškodeniu srdca alebo tráviaceho traktu i zvýšenému riziku rozvoja infekcií. Komplikáciou môžu byť problémy so štítnou žľazou, poruchy srdcového rytmu alebo obličiek, anémia, kožné problémy, časté zlomeniny. U žien môže dôjsť k úplnej strate menštruačného cyklu, u niektorých pacientov tiež dochádza k strate libida. 

liečba anorexie

Zdroj: Shutterstock®

Je možné anorexiu vyliečiť?

Liečba anorexie býva zvyčajne veľmi komplikovaná. Cieľom nie je len úprava hmotnosti a návrat k zdravej váhe, u chorého je nevyhnutné sa zamerať aj na jeho duševné zdravie. Pacient si v prvom rade svoju chorobu a daný problém musí uvedomiť. Jedinci s anorexiou sa totižto neraz necítia byť chorí, preto si nemyslia, že potrebujú liečbu. Lekárska pomoc je však nevyhnutná. Pri liečbe sa uplatňujú individuálne či skupinové psychoterapie. Pacienti s rodinami by mali spolupracovať so psychológmi, ale aj nutričnými terapeutmi, prípadne podľa potreby ďalšími špecialistami. Vo vážnych prípadoch, najmä pri ťažkej podvýžive, odmietaní potravy a ohrození života pacienta býva nevyhnutná hospitalizácia. Podľa potreby sú tiež podávané antidepresíva, obrovský význam pri liečbe anorexie však má aj podpora rodiny a najbližších. Cieľom liečby je normalizácia stravovacích návykov, ako aj zmena postoja k sebe samému. Ide však v mnohých prípadoch o beh na dlhé trate. 

Odporúčame: Ako zdravo pribrať? 7 tipov, ktoré vám s tým pomôžu!

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE