Úplný zákaz fajčenia na verejnosti – ktorá krajina prijala tvrdé opatrenia proti fajčiarom?

Tabak je WHO označený za jeden z najväčších karcinogénov. Obsahuje niekoľko desiatok chemikálií, ktoré preukázateľne poškodzujú DNA a prispievajú k vzniku rakoviny. O škodlivosti fajčenia nemožno diskutovať. 

V súvislosti s fajčením sa v rôznych krajinách stretávame s mnohými zákonmi, nariadeniami a pravidlami, ktoré je potrebné dodržiavať. Obvykle je napríklad regulovaný vek, od ktorého je povolený predaj tabakových výrobkov. Pre ochranu zdravia nefajčiarov (keďže aj pasívne fajčenie je zdraviu škodlivé) je tiež regulované to, kde je fajčenie povolené a kde nie. I na Slovensku sa môžeme stretnúť s obmedzeniami pri fajčení vo vnútorných priestoroch. 

Nedávno vošlo do platnosti jedno z najprísnejších protifajčiarskych nariadení na svete, a to úplný zákaz fajčenia na verejnosti. Ktorá krajina sa rozhodla podstúpiť takéto tvrdé opatrenie proti fajčiarom?

fajčenie na verejnosti

Zdroj: Depositphotos

Cigareta už len doma

Úplný zákaz fajčenia na verejných miestach vošiel 15. januára do platnosti v Mexiku. V tejto stredoamerickej krajine tak začal platiť prísny zákaz fajčenia nielen v interiéroch, ale aj exteriéri, teda napríklad v parkoch, na terasách alebo v záhradách podnikov či na pláži. Mexičania si budú môcť cigaretu zapáliť prakticky už len v súkromí domova.

Okrem toho tu platí aj zákaz reklám na tabakové výrobky, ktoré nesmú byť dokonca ani vystavené v obchode. Takýto rázny krok proti škodlivému fajčeniu bol schválený ešte v roku 2021, pričom Panamerická zdravotnícka organizácia toto opatrenia privítala. 

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE