Problémom nie je len cirhóza! Ako sa prejavuje stukovatená pečeň a čo ju spôsobuje?

Ľudská pečeň je úžasný a pozoruhodný orgán. Vedeli ste o tom, že v našom tele napĺňa cez 500 funkcií? Mnohí prirovnávajú pečeň k akémusi veľmi účinnému filtru, iní zase malej chemickej továrni. Tento orgán je totiž zodpovedný za zbavovanie tela škodlivých látok, vedľajších produktov metabolizmu či toxínov. Taktiež má význam pri imunitných reakciách, metabolizme živín, absorpcii niektorých vitamínov či tvorbe žlče.  

Pravdepodobne najznámejším ochorením, ktoré sa s pečeňou spája, je cirhóza. K tej nedochádza len u alkoholikov, ale na jej rozvoji sa môže podieľať mnoho faktorov. Veľký problém však predstavuje aj takzvaná steatóza, ktorá môže predstavovať prvý krok na ceste k rozvoju závažnej cirhózy. Čo je steatóza a ako ju liečiť?

Čo je steatóza pečene?

Pod pojmom steatóza pečene rozumieme metabolickú poruchu pečene. Pre toto ochorenie sa tiež často používa pojem stukovatenie pečene. Ide totižto o chorobný proces, ktorý je sprevádzaný nahradzovaním pečeňového tkaniva tukom. Pri steatóze dochádza k ukladaniu tukových kvapôčok v pečeňových bunkách, až kým celé vnútro bunky nie je vyplnené tukom. 

I v tele zdravého človeka sa v pečeňových bunkách nachádza isté množstvo tuku. Ak je však postihnutých viac ako 5 až 10 % buniek, hovoríme už o steatóze. V najzávažnejších prípadoch môže byť stukovatených 90 až 95 % pečeňových buniek. Zvýšený obsah tuku v pečeňových bunkách pritom môže byť pôvodcom viacerých zdravotných ťažkostí a môže viesť k rozvoju viacerých komplikácií. 

Steatóza pečene nie je zriedkavým zdravotným problémom. V určitej miere postihuje v závislosti od regiónu okolo 20 až 25 % dospelej populácie. 

Odporúčame: ​Astma bronchiale – aké sú príznaky a čo robiť pri astmatickom záchvate?

príznaky steatózy

Zdroj: Depositphotos

Čo zapríčiní stukovatenie pečene?

Steatóza pečene sa najčastejšie týka dospelej a staršej populácie. V niektorých oblastiach vo vyššej miere postihuje mužov, v niektorých regiónoch sa však v približne rovnakej miere vyskytuje u mužov i žien. Na vzniku tejto metabolickej poruchy pečene sa obvykle podieľa viacero faktorov. Toto ochorenie sa obvykle delí na dva hlavné typy:

 • nealkoholická steatóza pečene / nealkoholické stukovatenie pečene (NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease),
 • alkoholová steatóza pečene / alkoholové stukovatenie pečene (AFLD – alcoholic fatty liver disease).

Hoci sa na rozvoji steatózy môže podieľať aj nadmerná konzumácia alkoholu, často zohrávajú rolu mnohé ďalšie faktory, ktoré sa týkajú hlavne životného štýlu jedinca. Vo všeobecnosti riziko rozvoja steatózy zvyšuje nesprávna životospráva, ale aj niektoré iné ochorenia či dedičnosť. 

Medzi rizikové faktory stukovatenia pečene patrí:

 • obezita (riziková je najmä brušná obezita),

 • nezdravá strava (vysoký príjem rafinovaných sacharidov, vysoko kalorická strava, nadmerný príjem tukov), 
 • vysoký cholesterol aj vysoký krvný tlak,
 • inzulínová rezistencia, cukrovka 2. typu,
 • porucha tukového metabolizmu,
 • rapídne a rýchle chudnutie,
 • dlhodobé užívanie niektorých liekov (ako sú analgetiká, nesteroidové antiflogistiká, neuroleptiká),
 • poškodený črevný systém,
 • hepatitída,
 • dlhodobé vystavovanie organizmu rôznym toxínom (ako sú organické rozpúšťadlá alebo ťažké kovy),
 • genetická predispozícia. 

Aké má steatóza pečene príznaky?

Steatóza pečene sa často v prvých štádiách nijako zvlášť neprejavuje. Platí to hlavne pre nealkoholické stukovatenie pečenie, alkoholová steatóza máva obvykle horší priebeh. Pre steatózu pečene nespôsobenú alkoholom sú typické hlavne pomerne nešpecifické príznaky, ako napríklad:

 • nadmerná únava,
 • pocity slabosti,
 • znížená výkonnosť,
 • plynatosť, 
 • nechutenstvo,
 • pocity plnosti v strednej časti brucha,
 • tupé bolesti v hornej časti brucha pod rebrami na pravej strane (v neskorších fázach). 

Ak dôjde k rozvoju žltačky, teda žltému sfarbeniu kože a slizníc, spravidla to poukazuje na závažné poškodenie pečene. Pri steatóze pečene vyvolanej alkoholom sú sprievodné ťažkosti obvykle výraznejšie. Objavuje sa výrazná malátnosť a vážne zažívacie ťažkosti. Časté sú problémy s vyprázdňovaním, objavovať sa môže zvracanie. Dôjsť môže aj k poruchám vedomia, ktoré sú prejavom zlyhania funkcie pečene.

Odporúčame: ​Downov syndróm – čo zvyšuje riziko jeho výskytu u dieťaťa?

 
liečba steatózy

Zdroj: Depositphotos

Liečba steatózy pečene

Pri dlhodobom priebehu môže v dôsledku ochorenia dôjsť k zápalovým zmenám v pečeni, čo tiež označujeme steatohepatitída. Pri ďalšej progresii môže nastúpiť cirhóza pečene, z ktorej sa neskôr môže rozvinúť rakovina pečene. Stukovatenie pečene preto neradno ignorovať, môže totiž viesť k závažným až život ohrozujúcim stavom. Na rozdiel od spomenutej cirhózy je stukovatenie pečene zvrátiteľným javom. Špeciálne lieky na liečbu tohto ochorenia však neexistujú, dôležitá je zmena životného štýlu.

V rámci liečby je najdôležitejšie rozpoznanie činiteľov vedúcich k steatóze a ich odstránenie. Nevyhnutné je eliminovanie alkoholu a zmena stravovacích návykov k lepšiemu. Potrebné je obmedziť nadmernú konzumáciu tukov a zvýšiť podiel zeleniny a ovocia v strave. Dôležitý je príjem vitamínov (hlavne B6, B9, B12, E aj C), probiotík či esenciálnych mastných kyselín. 

Telo je potrebné udržiavať v pohybe. Ak má pacient nadváhu, priaznivý vplyv má zhodenie prebytočných kilogramov. Ak má pacient nejaké vyššie spomínané ochorenie, napríklad cukrovku 2. typu či vysoký cholesterol, nevyhnutné je zamerať sa aj na riešenie tohto zdravotného problému. 

Prognóza steatózy pečene

Prognóza steatózy u konkrétneho pacienta závisí v prvom rade od štádia, v ktorom bolo ochorenie objavené, ako aj od celkového zdravotného stavu pacienta a toho, ako zodpovedne pristupuje k liečbe. Ak sa totiž stukovatenie pečene odhalí včas a pacient dodržuje diétne a liečebné opatrenia, prognóza je spravidla veľmi dobrá. Vďaka liečbe nemusí nikdy dôjsť k rozvoju závažnej cirhózy. V prípade, že je ochorenie odhalené pomerne neskoro, môže liečba pomôcť aspoň oddialiť rozvoj cirhózy o mnoho rokov. 

Myslite na prevenciu steatózy, kým je čas!

Steatóze pečene sa dá pomerne dobre predchádzať, respektíve sa dá ľahko znížiť riziko jej rozvoja. Základom prevencie je eliminácia rizikových faktorov, ktoré podnecujú rozvoj stukovatenia pečene. V rámci prevencie sa uplatňuje hlavne:

 • obmedzenie nadmernej konzumácie alkoholu,
 • udržiavanie primeranej telesnej hmotnosti,
 • zdravé stravovanie,
 • dostatočný pohyb,
 • vyhýbanie sa nezdravým prísnym diétam,
 • vyhýbanie sa nadmernému užívaniu liekov poškodzujúcich pečeň,
 • prísne dodržiavanie liečby cukrovky 2. typu či iných ochorení vedúcich k steatóze pečene. 

Odporúčame: ​Zrak a bežné zlozvyky, ktoré ho poškodzujú – týkajú sa aj vás?

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE