Rakovina pankreasu – spoznajte jej druhy, príčiny vzniku, varovné príznaky aj možnosti prevencie!

Zhubný nádor sa môže objaviť prakticky kdekoľvek v tele. Je pravdou, že niektoré orgány či rôznorodé tkanivá sú postihnuté častejšie, v iných sa naopak nádory objavujú skôr zriedkavo. V súčasnej dobe patria k najčastejším zhubným ochoreniam hlavne nádory pľúc, kože, prsníka, hrubého čreva či prostaty.

Naopak pomerne zriedkavé sú napríklad nádory vonkajších ženských pohlavných orgánov či dokonca nádory srdca. Rastúci výskyt majú v mnohých kútoch sveta v dnešnej dobe nádory pankreasu. Rakovina pankreasu je zákerná a rýchla a je často označovaná za jeden z najhorších druhov malígnych ochorení.

Aké sú rizikové faktory rakoviny pankreasu a aké sú symptómy pacientov? Aká je diagnostika a liečba rakoviny pankreasu? A je možné urobiť niečo pre prevenciu a zníženie rizika tohto nádorového ochorenia Zistite viac v článku.

Nádorové ochorenie pankreasu

Pankreas, alebo inak podžalúdková žľaza či zastarano slinivka brušná, predstavuje žľazovitý orgán tráviacej sústavy nachádzajúci sa v blízkosti žalúdka a pečene. Pozostáva z troch častí, a to hlavy, tela a chvostu. Pojmom rakovina pankreasu vo všeobecnosti označujeme nádorové ochorenie podžalúdkovej žľazy, pri ktorom sú v pankreasu prítomné abnormálne zmenené a nekontrolovateľne sa meniace bunky formujúce nádor.

Tieto rakovinové bunky môžu postupne napádať aj ďalšie časti tela a vytvárať vzdialenejšie metastázy. S rakovinou pankreasu bojoval napríklad Steve Jobs, zakladateľ filmy Apple, ako aj herec Patrick Swayze. 

Druhy a formy rakoviny pankreasu

Nádor podžalúdkovej žľazy väčšinou predstavuje karcinóm pankreasu. Karcinómy sú nádory vychádzajúce z epitelu, resp. vrchnej vrstvy kože a slizníc. V prípade pankreasu je najčastejším druhom nádoru adenokarcinóm pankreasu, ktorý predstavuje okolo 90 % zo všetkých prípadov rakoviny pankreasu.

Vo všeobecnosti sa ale nádory pankreasu často delia aj podľa toho, v ktorej časti sa nádor nachádza. Pankreas má totižto dve funkčne rozlíšené časti – jedna produkuje tráviace šťavy (asi 95 % tkaniva pankreasu), druhá hormóny (produkované Langerhansovými ostrovčekmi). Na základe toho rozlišujeme dve základné formy rakoviny pankreasu:

 • exokrinná rakovina pankreasu – nádor v exokrinnej časti pankreasu postihuje tú časť orgánu, ktorá produkuje tráviace enzýmy, ide prevažne o spomínané adenokarcinómy,
 • endokrinná rakovina pankreasu – nádor je prítomný v endokrinnej časti orgánu, ktorá produkuje hormóny, ide o takzvané neuroendokrinné nádory, ktoré sú väčšinou menej agresívne ako adenokarcinóm podžalúdkovej žľazy. 

Odporúčame: ​Ktorá ryža je najzdravšia? Na tieto druhy sa môžete spoľahnúť!

nádor pankreasu

Zdroj: Depositphotos

Štádiá rakoviny pankreasu:

 • 0. štádium rakoviny pankreasu – nádor je ohraničený a nerozšírený, postihuje len jednu vrstvu buniek pankreasu, nie je viditeľný pomocou zobrazovacích vyšetrení,
 • 1. štádium rakoviny pankreasu – nádor má veľkosť okolo 2 cm, nešíri sa zatiaľ do lymfatických uzlín alebo ďalších častí tela,
 • 2. štádium rakoviny pankreasu – nádor začína prerastať von z pankreasu, nezasahuje tepny ani žily, postupne môže začať postihovať okolité lymfatické cievy,
 • 3 štádium rakoviny pankreasu – nádor prerastá do tepien a žíl a šíri sa lymfatickými uzlinami,
 • 4. štádium rakoviny pankreasu – nádor metastázuje – šíri sa do vzdialených častí tela.

Rakovina pankreasu – príčiny jej vzniku a rizikové faktory

Konkrétne príčiny vzniku rakoviny pankreasu nie sú známe ani dnes. Avšak, identifikovaných je viacero vnútorných a vonkajších činiteľov, ktoré riziko vzniku rakoviny podžalúdkovej žľazy zvyšujú. Samozrejme, prítomnosť týchto faktorov u jedinca nemusí znamenať, že sa rakovina skutočne rozvinie a platí to aj opačne.

V prípade karcinómu pankreasu sa opisujú nasledujúce rizikové faktory, ktoré môžu znamenať, že je u jedinca zvýšené riziko vzniku daného ochorenia:

 • genetické faktory (dedičné mutácie v určitých génoch, napr. BRCA1 a BRCA2 mutácie, mutácie v géne PALB2, familiárny atypický mnohopočetný melanóm, Lynchov syndróm a iné),
 • rodinná anamnéza (výskyt nádoru v blízkej rodine),
 • fajčenie – predstavuje jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov,
 • veľká nadváha,
 • chronický zápal pankreasu (pankreatitída),
 • cukrovka pacienta,
 • pôsobenie niektorých chemikálií,
 • vyšší vek (nad 45 rokov, najviac pacientov je okolo 65. až 70. roku života),
 • mužské pohlavie (nižšie percento prípadov u žien).

Hovorí sa však aj o niektorých ďalších rizikových faktoroch, v prípade ktorých však nie je ich vplyv na vznik nádoru v pankrease až tak jasný. Ide napríklad o stravu bohatú na červené a spracované mäso, nedostatočnú fyzickú aktivitu, konzumáciu alkoholu alebo kávy.

Príznaky rakoviny pankreasu

Prvotné štádiá rakoviny pankreasu spravidla prebiehajú bez príznakov. To je aj dôvod, prečo je rakovina pankreasu neraz diagnostikovaná veľmi neskoro – nádor rastie a šíri sa dlho skryto a bez zjavných varovných príznakov. Obvykle sa nádor začne prejavovať až vtedy, keď prerastá pankreas, čiže v neskorších štádiách.

Aj v prípade výskytu symptómov súvisiacich s nádorom v pankrease bývajú tieto prejavy neraz pomerne nejasné. Ide najmä o rôzne tráviace ťažkosti, ktoré môžu mať na svedomí mnohé iné ochorenia a chorobné stavy či poruchy funkcie iných tráviacich orgánov.

Aké symptómy pozorujeme u pacientov s rakovinou pankreasu najčastejšie:

 • nevoľnosti – ak nádor tlačí na žlčovod alebo dvanástnik (narušuje sa trávenie),

 • nechuť do jedla,
 • bolesti brucha v hornej časti – najskôr prichádzajú a ustupujú, neskôr pretrvávajú, môžu vystreľovať do chrbta a zhoršovať sa po jedle alebo poležiačky,
 • zmeny stolice – najmä dlhodobé hnačky s vysokou frekvenciou vylučovania počas dňa, tiež ílovité stolice (mastné, svetlé a hnilobne páchnuce),
 • strata hmotnosti bez zjavných príčin,
 • bolesti dolu v krížoch (vznikajú kvôli tlaku nádoru na nervy),
 • zhoršenie cukrovky (pankreas totiž vylučuje hormóny, ktoré vplývajú na hladinu cukru v krvi),
 • žltačka a spolu s ňou tmavý moč a svrbenie kože,
 • dýchavičnosť,
 • krvné zrazeniny,
 • depresie.

Odporúčame: Recept na bibimbap – najvyhľadávanejší recept na Google v roku 2023

príznaky rakoviny pankreasu

Zdroj: Depositphotos

Diagnostika rakoviny pankreasu

Pri diagnostike nádoru pankreasu sa využívajú mnohé rôznorodé diagnostické metódy a postupy. Ak sa pacient sťažuje na rozličné tráviace ťažkosti, je nutná diferenciálna diagnostika, teda odlíšenie nádorového ochorenia od iných možných ochorení, porúch a stavov, ktoré spôsobujú podobné alebo rovnaké ťažkosti.

Diagnostika môže zahŕňať:

 • odobratie osobnej a rodinnej anamnézy, sledovanie prítomných klinických príznakov,

 • fyzikálne vyšetrenie – vyšetrenie brucha pohmatom, vyšetrenie lymfatických uzlín pohmatom, sledovanie zažltnutia kože a slizníc,
 • laboratórne testy,
 • zobrazovacie metódy na zobrazenie nádoru a prípadných metastáz – ultrazvukové vyšetrenie, CT (počítačová tomografia), MRI (magnetická rezonancia), PET scan,
 • biopsiu – odobratie vzorky tkaniva ihlou alebo počas endoskopie či laparoskopie na vyšetrenie v laboratóriu (potvrdí alebo vyvráti prítomnosť rakovinových buniek, tiež špecifikuje typ prítomného nádoru).

Liečba rakoviny pankreasu

V prípade diagnostiky rakoviny pankreasu lekár určuje najvhodnejšie metódy liečby. Liečba karcinómu podžalúdkovej žľazy závisí od viacerých faktorov, ako je štádium ochorenia, typ rakoviny a umiestnenie nádoru, jeho veľkosť, vek pacienta a jeho celkový zdravotný stav a ďalšie.

Pri liečbe rakoviny pankreasu sa vo všeobecnosti využívajú nasledujúce liečebné postupy:

 • chirurgický zákrok – odstránenie samotného nádoru (ak je operovateľný), odstránenie časti pankreasu, vo vážnejších prípadoch odstránenie celého pankreasu, odstránenie zasiahnutých lymfatických uzlín, odstránenie a rekonštrukcia postihnutých blízkych ciev,

 • chemoterapia – využíva sa po operácii na zničenie prípadných mikrometastáz, predĺženie života pacienta a zníženie rizika recidívy, pred operáciou sa používa na zmenšenie nádoru,
 • rádioterapia – využíva sa pred alebo po operácii, často sa kombinuje s chemoterapiou, tiež sa využíva v prípade, ak nie je nádor operovateľný,
 • paliatívna starostlivosť – využíva rôzne metódy na zmiernenie ťažkostí u pacientov a skvalitnenie ich života v prípade, ak iné možnosti liečbu už neexistujú, zahŕňa tlmenie bolesti, chirurgické výhony, rádioterapiu a iné.

Prognózy pri rakovine pankreasu

Rakovina podžalúdkovej žľazy je často označovaná za jeden z najhorších druhov rakoviny, a to aj kvôli veľmi vysokej úmrtnosti. Karcinóm pankreasu sa kvôli absencii príznakov v mnohých prípadoch odhalí až v neskorších štádiách, kedy sú možnosti liečby značne ohraničené.

V prípade radikálnych operácií býva prežívanie pacienta v priemere 12 až 18 mesiacov, celkové 5-ročné prežívanie je u menej ako 5 % pacientov. Až 95 % pacientov s rakovinou pankreasu zomiera. Konkrétne prognózy však závisia od mnohých faktorov, ako je štádium, v ktorom bolo ochorenie objavené, druh nádoru a umiestnenie (neuroendokrinné nádory sú menej agresívne), odpoveď tela na nasadenú liečbu.

Prevencia rakoviny pankreasu

Bojovať proti rakovine pankreasu je ťažké. Keďže nie sú známe presné príčiny vzniku, možnosti prevencie sú obmedzené. Avšak, v rámci zníženia rizika vzniku nádoru pankreasu je možné minimálne odstrániť rizikové faktory, ktoré riziko zvyšujú.

To znamená nefajčenie, udržiavanie si zdravej hmotnosti, liečbu cukrovky, liečbu chronických zápalov pankreasu, vyhýbanie sa chemikáliám a celkovo zdravý životný štýl. Jedinci, ktorí majú zvýšené riziko vzniku rakoviny pankreasu z dôvodu známych dedičných mutácií, pozitívnej rodinnej anamnézy či vyššieho veku by nemali zabúdať na pravidelné prehliadky u lekára. 

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE