Preeklampsia v tehotenstve: Aké sú príznaky a najväčšie riziká?

Pre mnohé ženy patrí tehotenstvo k najkrajším obdobiam v živote. V ideálnom prípade prebehne bez väčších problémov a nastávajúca mamička si ho čo najviac užije. Nanešťastie však netreba zabúdať na to, že tehotenstvo sa neraz spája aj s rôznymi komplikáciami a je teda o to dôležitejšie, dávať si pozor na svoje zdravie. Ranné nevoľnosti, únava alebo opuchy nôh sú pomerne bežné a spravidla nepredstavujú nič vážne. K závažným komplikáciám však môžeme naopak zaradiť napríklad preeklampsiu. Čo je o nej potrebné vedieť?

Čo je preeklampsia?

Preeklampsia predstavuje ochorenie, respektíve poruchu či komplikáciu, ktorá postihuje v priemere 6 % až 8 % tehotných žien. Ide o ochorenie ciev placenty sprevádzané vysokým krvným tlakom. U tehotnej ženy dochádza k patologickým zmenám v cievach zásobujúcich placentu, čo má následne negatívny vplyv na jej činnosť. Cievy nie sú dostatočne rozšírené a otvorené, v dôsledku čoho je narušené zásobovanie vyvíjajúceho sa plodu krvou, a teda kyslíkom a živinami.

Nedostatočné prekrvenie placenty môže negatívne ovplyvniť rast plodu a pôrodnú hmotnosť dieťaťa, viesť môže k predčasnému pôrodu a vo vážnych prípadoch k ohrozeniu dieťaťa i matky. V dôsledku nedostatočnej výživy začne plod produkovať látky na zvýšenie tlaku v krvi matky. Prúdenie krvi väčšou silou má zabezpečiť ľahší priechod krvi placentou. Tieto látky však zároveň v tele matky spôsobujú nežiaduce zmeny v niektorých orgánoch. Dôjsť môže k poškodeniu buniek pečene, sietnice oka aj obličiek, narušeniu rovnováhy zrážanlivosti krvi a ďalším vážnym problémom. 

Pozri aj: Čo sú polypy? Zisti, ako sa prejavuje ich prítomnosť na maternici!

preeklampsia

Zdroj: Shutterstock®

Aké príznaky sú pre preeklampsiu charakteristické?

Príznaky preeklampsie sa môžu u jednotlivých žien značne líšiť. V niektorých prípadoch je ochorenie dlhšie bezpríznakové a mamička sa cíti úplne zdravá, prípadne sa objavujú len menej intenzívne a neurčité prejavy, inokedy má náhly nástup s výraznými symptómami. Ako sme spomenuli vyššie, preeklampsia je charakteristicky sprevádzaná najmä vysokým krvným tlakom. Tlak pritom spravidla prekračuje hodnoty nad 140/90 mmHg. Práve preto je dôležité, aby bol nastávajúcej mamičke pravidelne meraný krvný tlak. 

Medzi ďalšie hlavné príznaky preeklampsie patrí:

 • proteinúria – zvýšené hodnoty bielkovín v moči (čo je možné zistiť testom),
 • znížené vylučovanie moču,
 • zadržiavanie tekutín v tele – následný rýchly nárast hmotnosti a tvorba opuchov nôh, rúk a tváre,
 • nedostatok krvných doštičiek,
 • vážnejšie bolesti hlavy,
 • bolesť v nadbrušku, pod rebrami na pravej strane,
 • poruchy videnia, citlivosť na svetlo,
 • nevoľnosti, mdloby,
 • zvracanie,
 • dýchavičnosť.

Aké sú rizikové faktory preeklampsie?

Preeklampsia sa najčastejšie objavuje v druhej polovici tehotenstva, respektíve v poslednom trimestri. Vyšší výskyt je zaznamenaný po 34. týždni tehotenstva, zriedkavejšie však môže vznikať aj oveľa skôr, napríklad okolo 20. týždňa, niekedy tiež neskôr. Hoci je známe, že vznik preeklampsie súvisí s poruchou ciev a nedostatočnou funkciou placenty, presné príčiny vzniku tohto stavu nie sú úplne objasnené. Známe sú viaceré faktory, ktoré zvyšujú riziko rozvoja preeklampsie u tehotnej ženy. Jedným z nich je napríklad vek. Vo vyššej miere sa tento problém objavuje u rodičiek s vekom pod 20 rokov, ale aj u žien nad 40. 

K rozvoju preeklampsie môžu prispieť ďalšie faktory:

 • vysoký krvný tlak pred tehotenstvom,
 • prvé tehotenstvo,
 • preeklampsia pri predchádzajúcom tehotenstve,
 • viacpočetné tehotenstvo,
 • diabetes matky,
 • obezita
 • genetická predispozícia / preeklampsia v rodine,
 • ochorenie obličiek alebo niektoré autoimunitné ochorenia matky.

Pozri aj: TOP mýty o tehotenstve – vieš, ako je to v skutočnosti?

príznaky preeklampsie

Zdroj: Shutterstock®

Liečba preeklampsie

Preeklampsiu je najdôležitejšie v prvom rade čo najskôr odhaliť, k čomu dopomôžu pravidelné prehliadky u lekára. Niekedy jej prejavy nie sú zjavné, preto je tak dôležité meranie tlaku aj testy moču. Pri výskyte vyššie spomínaných ťažkostí sa však nikdy neváhajte obrátiť na lekára, ktorý nariadi vykonanie potrebných testov a stanoví diagnózu. Niektoré zo spomínaných príznakov sa totiž i bežne vyskytujú v tehotenstve a neznačia hneď preeklampsiu. Bežné sú napríklad opuchy i nevoľnosť. Ak vás však trápia silné bolesti hlavy a brucha, dýchavičnosť a rozmazané videnie, prípadne ste si viackrát namerali vyššie hodnoty tlaku, návštevu lekára neodkladajte.

V rámci liečby preeklampsie sa uplatňujú lieky na zníženie krvného tlaku, prípadne diuretiká (na odvodnenie), kortikosteroidy či lieky na zastavenie záchvatov pri ťažkých formách choroby. Nastávajúca mamička s preeklampsiou spravidla častejšie prichádza na kontroly k lekárovi, mala by si tiež dopriať dostatok oddychu a eliminovať stres. Vo vážnych prípadoch môže byť potrebná hospitalizácia. Konečné riešenie problému s preeklampsiou však predstavuje až pôrod. 

Preeklampsia po pôrode

Vyliečenie z preeklampsie teda zabezpečuje pôrod, i keď prejavy tohto stavu môžu u ženy ešte pretrvávať istý čas, zvyčajne len pár dní, niekedy však aj pár týždňov. Zdravotný stav matky sa však za bežných okolností postupne zlepšuje. V zriedkavých prípadoch sa môže preeklampsia rozvinúť až po pôrode, reč je teda o takzvanej popôrodnej preeklampsii. Jej nástup býva zvyčajne do 48 hodín od pôrodu, vo všeobecnosti to však môže nastať až do niekoľkých prvých týždňov. 

Príznaky popôrodnej preeklampsie sú podobné príznakom ochorenia počas tehotenstva. Objavuje sa vysoký tlak, bielkoviny v moči, poruchy videnia, bolesti brucha aj hlavy, znížené vylučovanie moču. Aj v prípade popôrodnej preeklampsie je potrebné správne nastaviť liečbu, prípadne priamo hospitalizovať pacientku a sledovať jej zdravotný stav. 

Pozri aj: Čo je šiesta choroba? Rozpoznaj príznaky tohto detského ochorenia!

liečba preeklampsie

Zdroj: Shutterstock®

Eklampsia a HELLP syndróm

Hoci preeklampsia ako taká predstavuje komplikáciu v tehotenstve, v súvislosti s ňou sa môžu vyskytnúť ešte závažnejšie zdravotné problémy. Preeklampsia totiž môže prejsť až do eklampsie, okrem toho sa môže u nastávajúcej mamičky objaviť aj takzvaný HELLP syndróm. Eklampsia vzniká hlavne z dôvodu nezachytenia a neriešenia problému s preeklampsiou. Ide o život ohrozujúci stav, pri ktorom sa k vyššie spomínaným príznakom preeklampsie pridávajú aj:

 • kŕčovité záchvaty, respektíve šklbavé kŕče (aké sú napríklad prítomné aj pri epilepsii),
 • poruchy dýchania,
 • extrémne vysoký tlak (nad 210/130 mmHg),
 • strata vedomia.

V prípade rozvinutia eklampsie je nevyhnutné okamžite zakročiť. Zvyčajne k jej rozvoju dochádza až tesne pred pôrodom. Liečba spočíva v potlačení kŕčov, úprave tlaku a podľa možnosti v porodení dieťaťa (často cisárskym rezom). Ako sme spomenuli, popri preeklampsii sa môže rozvinúť aj HELLP syndróm. Ide rovnako o život ohrozujúci stav, ktorý je prítomný v priemere u 15 % tehotných žien s vážnejšími formami preeklampsie, a to spravidla v poslednom trimestri. Syndróm má tri hlavné príznaky, od ktorých je odvodená aj anglická skratka HELLP:

 • rozpad červených krviniek, čiže hemolýza (H – hemolysis),
 • zvýšené množstvo enzýmov v pečeni (EL – elevated liver enzymes),
 • nedostatok krvných doštičiek (LP – low platelet Count).

K tomu sa rovnako môžu pridať príznaky podobné prejavom preeklampsie, ako nevoľnosť, zvracanie, únava a opuchy. Aj v prípade rozvinutia HELLP syndrómu je nevyhnutné ihneď zakročiť. V opačnom prípade hrozí viacero ďalších komplikácií, ako prasknutie alebo poškodenie pečene, opuch mozgu, krvácanie do mozgu a ďalšie. Najúčinnejšie a definitívne riešenie problému spočíva hlavne porodení bábätka, a teda ukončení tehotenstva. 

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE