Zmena zdravotnej poisťovne: Odpovede na najdôležitejšie otázky

Dokedy musíte podať prihlášku, aby bola schválená vaša zmena zdravotnej poisťovne? Odkedy ste poistencom v novej poisťovni? Aké povinnosti vás po zmene čakajú?

 Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete v tomto článku. 

Ako sa prihlásite do novej zdravotnej poisťovne?

Zmena zdravotnej poisťovne nie je vôbec zložitá. Ak chcete mať novú zdravotnú poisťovňu už v januári 2024, požiadajte o zmenu do 30. septembra 2023. Stačí vám k tomu vyplniť prihlášku a mať platný občiansky preukaz. Prihlášku potom už len odovzdáte v pobočke vybranej poisťovne osobne, poštou alebo cez internet. Samozrejme, môžete ju podať aj po septembri, ale potom sa stanete poistencom novej poisťovne až od januára 2025

Zapamätajte si, že ak posielate žiadosť online alebo poštou, potrebujete k nej pridať aj kópiu svojho občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu, prípadne notársky overený podpis. 

Ak to nechcete riešiť sám, prihlášku do novej poisťovne môžete vyplniť a podpísať osobne v pobočke vybranej poisťovne.

Pozri aj: Artičoková voda je blahodarná pre zdravie. Nie je však pre každého!

Odkedy ste poistencom novej zdravotnej poisťovne?

Poisťovňa je povinná oznámiť vám schválenie alebo neschválenie prestupu do 30. novembra 2023. Do novej zdravotnej poisťovne budete patriť až od 1. januára 2024.

Čo sa stane, ak podáte prihlášku po termíne?

Ak zabudnete alebo len jednoducho podáte prihlášku neskôr, automaticky platí, že ste ju podali 1. januára 2024. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa teda stanete až 1. januára 2025.

Čo nasleduje po schválení prestupu do novej zdravotnej poisťovne?

Po schválení vašej žiadosti vám poisťovňa v decembri pošle zdravotný preukaz poistenca. Ak máte občiansky s čipom, preukaz poistenca máte v ňom. Ak napriek tomu o preukaz požiadate, príde vám Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vás oprávňuje nárokovať si potrebnú zdravotnú starostlivosť na území iného štátu. Starý preukaz poistenca z predošlej poisťovne už nemusíte odovzdávať.

Musíte oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu všeobecnému lekárovi či inému špecialistovi?

Zmenu zdravotnej poisťovne nemusíte nahlasovať lekárom. Pri najbližšej návšteve doktora si však pre istotu overte, či o zmene vedia.

Čo robiť, ak si rozmyslíte zmenu zdravotnej poisťovne?

Svoju prihlášku môžete písomne a bez akéhokoľvek dôvodu do 31. októbra 2023 vziať späť. Ak pošlete v jeden rok dve žiadosti, platná bude iba tá, ktorá bola podpísaná ako prvá. Ak chcete, aby bola platná tá druhá, musíte svoju žiadosť v prvej poistovni vziať späť. 

Odporúčame: Borievka obyčajná – účinky a spôsoby použitia týchto liečivých bobúľ

ako na zmenu zdravotnej poisťovne

Zdroj: pexels.com

Kedy môže byť vaša prihláška odmietnutá?

Váš prechod do novej zdravotnej poisťovne môže byť odmietnutý v týchto prípadoch: 

  • ak prihláška neobsahuje všetky povinné údaje,

  • ak prihláška bola podaná osobne, ale nie v kamennej pobočke poisťovne,

  • ak k prihláške podanej elektronicky nebola priložená fotokópia identifikačného dokladu (občianskeho preukazu, cestovného pasu, povolenia na pobyt) a ani nebola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,

  • ak k prihláške posielanej poštou nebola priložená fotokópia identifikačného dokladu (občianskeho preukazu, cestovného pasu, povolenia na pobyt) alebo úradne overený podpis poistenca.

Čo musíte po zmene zdravotnej poisťovne splniť?

Novú zdravotnú poisťovňu musíte oznámiť svojmu zamestnávateľovi. A to do ôsmich dní od jej zmeny, čiže do 8. januára 2024. Ak to zamestnávateľovi neoznámite do daného dátumu, môžete dostať pokutu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo výške 340 eur.

Okrem toho, ak ste po podaní prihlášky zmenili zamestnávateľa, čiže platiteľa poistného, ktorého ste na nej uviedli, musíte to do 8. januára oznámiť zdravotnej poisťovni.

Ak ste živnostník a zmenili ste zdravotnú poisťovňu, stačí, ak si od nového roka nastavíte platby poistného do novej poisťovne.

Zdroj úvodnej fotky: pexels.com

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE