Zhoršuje sa vám zrak? Môže to znamenať vážny problém

Na postupné zhoršovanie zraku je možné sa pozerať dvomi pohľadmi. Na jednej strane to môže byť výsledok prirodzeného starnutia organizmu, na druhej strane môže byť signálom vážneho ochorenia. Cez oči sa totiž prejavujú aj niektoré celkové ochorenia ako cukrovka, autoimunitné či nádorové ochorenia.  

Ako ale prísť na to, či môj zrakový problém je normálny a vzhľadom k môjmu veku bežný alebo či je prejavom vážnej choroby? Dozviete sa v dnešnom článku. Okrem toho vám tiež predstavíme niekoľko vekom podmienených očných vád a ochorení a dáme návod, ako sa ich zbaviť.

Nezanedbávajte preventívne prehliadky

Odpoveď na to, ako zistiť, či sa vo vašom tele začína tvoriť, prípadne, či už je vyvinuté niektoré ochorenie, je úplne jednoduchá. Absolvujte pravidelné očné prehliadky. Tie sú dôležité počas celého života, ich význam sa stupňuje pribúdajúcim vekom.

Je dôležité si uvedomiť – a málokto to vôbec tuší, že očné vyšetrenie dokáže odhaliť aj očné ochorenia, ktoré sú v raných štádiách bezpríznakové. Typickým príkladom je zelený zákal – glaukóm. Je to očná choroba, ktorá dokáže ľuďom vziať zrak natrvalo. Jej podstata tkvie v postupnom poškodzovaní zrakového nervu. Za najväčšie riziko sa považuje vysoký vnútroočný tlak. Poškodený zrakový nerv nie je možné opraviť. Lekári dokážu toto ochorenie len zastabilizovať tak, aby sa ďalej nevyvíjalo. Diagnostikovať ho preto čím skôr je mimoriadne dôležité. Keď sa začne prejavovať, môže byť už neskoro.

Komplexným očným vyšetrením je zároveň možné odhaliť aj celkové ochorenia – tuberkulózu, cukrovku, HIV i rakovinu.  Vo väčšine prípadov platí, že čím skôr sa na ochorenie príde, tým je väčšia šanca, že sa ho podarí vyliečiť. 

Odporúčame: CT alebo počítačová tomografia – ako prebieha a aké riziká sa s ňou spájajú?

preventívna prehliadka u oftalmológa

Zdroj: Shutterstock®

Šedý zákal môžete vyriešiť už v štyridsiatke

Medzi ďalšie vekom podmienené očné vady a ochorenia patria katarakta a presbyopia. Ich spoločným znakom je, že ide o poškodenie šošovky a že je možné sa ich veľmi efektívne zbaviť operačným zákrokom, pri ktorom sa pôvodná šošovka nahradí novou, umelou.

Presbyopia je očná vada, ktorá postihne každého človeka približne medzi 40.-45. rokom života. Dôvodom je, že vekom šošovka stráca schopnosť akomodácie a tak oko nedokáže zaostriť na veľmi blízke predmety – na displej mobilného telefónu, na text v knihe či novinách, na fotografiu atď. Riešením sú takzvané okuliare na čítanie, ktoré je potrebné si vždy pri zaostrovaní na blízko nasadiť na oči, alebo spomínaná operácia očí. Najmodernejšou metódou súčasnosti je FEMTO Z-Prelex. Pomocou femtosekundového lasera je do oka voperovaná umelá šošovka umožňujúca kvalitné videnie do všetkých vzdialeností. Život bez okuliarov tak vďaka novej šošovke spoznajú aj tí, ktorých okrem presbyopie trápi tiež ďalekozrakosť či krátkozrakosť. Výhodou FEMTO Z-Prelex je, že je v porovnaní s inými metódami jemnejšia, šetrnejšia a rýchlejšia. Vyznačuje sa bezbolestnosťou a minimálnym rizikom vzniku pooperačných komplikácií.

Šedý zákal trápi najmä pacientov v seniorskom veku. Dôvodom je zakalenie šošovky a tým strata ostrého videnia. V prípade neliečenia môže pacient oslepnúť, nakoľko je však operácia katarakty vo vyspelých krajinách úplne bežná a patrí medzi najbezpečnejšie operácie vôbec, niet sa čoho obávať. Ak sa pre operáciu šošovky rozhodnete už v štyridsiatke pri nástupe presbyopie, šedý zákal nespoznáte. Na umelej šošovke vzniknúť nemôže.

Odporúčame: EKG holter – ako funguje mimoambulantné monitorovanie EKG?

čo pomáha na krátkozrakosť

Zdroj: Shutterstock®

Krátkozrakosť ako výsledok nezdravého životného štýlu

Medzi „moderné“ zrakové problémy je možné považovať získanú krátkozrakosť a syndróm suchého oka. Jedná sa o zhoršenie zraku vplyvom životného štýlu a prostredia, v ktorom sa pohybujeme, v ktorom trávime väčšinu času.

Na získanej krátkozrakosti aj syndróme suchých očí sa výraznou mierou podpisuje práca s počítačmi, tabletmi či mobilnými telefónmi. Jednak z dôvodu neustáleho zaostrovania na krátke vzdialenosti bez dostatočnej kompenzácie pohľadmi do diaľky, jednak z vyžarovania takzvaného modrého svetla, ktoré ničí zrakové bunky.

Sústavné zaostrovanie na veľmi krátke vzdialenosti je príčinou straty schopnosti zaostrovať do diaľky. Je to v celku jednoduchý princíp. Ak netrénujeme svoj zrak do diaľky, postupne slabne. Ak sa to deje u detí, hrozí riziko, že schopnosť zaostrovať na vzdialené predmety sa nevyvinie vôbec. Práca s digitálnymi nástrojmi je vo väčšine povolaní v súčasnosti nevyhnutná. Čo však ovplyvniť vieme, je pobyt v prírode. V exteriéroch je totiž množstvo impulzov, ktoré nás nútia zaostrovať aj do diaľky. Ovplyvniť tiež vieme používanie počítačov a mobilných telefónov našich detí. Šport a pohyb sú ich ideálnou náhradou.

Ak už však krátkozrakosťou trpíte, dôležité je používať vhodné korekčné pomôcky. Tie dokážu spomaliť zhoršovanie krátkozrakosti a zároveň pomôžu aj odstrániť vedľajšie stavy neliečenej krátkozrakosti, akými sú napríklad únava, bolesti očí a hlavy, nesústredenosť. U detí sa môže kvôli zlému zraku objaviť aj zhoršenie prospechu v škole. 

Druhou možnosťou, spravidla pre dospelých pacientov, je laserová operácia očí. Je to jediný spôsob ako sa krátkozrakosti zbaviť. Efektívne a natrvalo. Za najdokonalejšiu metódu súčasnosti sa považuje ReLEx SMILE 3D.

Suché oči sú tiež do značnej miery spôsobené pracovným prostredím. Okrem počítačov na ich vznik pôsobia aj ďalšie faktory – prievan, prach, klimatizácia či suché prostredie. Syndróm suchých očí sa najčastejšie lieči aplikáciou očných kvapiek.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE