Presbyopia alebo slabozrakosť – u koho vzniká a aké ma príznaky?

Starnutie je prirodzený proces, ktorý prebieha prakticky od narodenia človeka. Prejavy starnutia ľudia v prvých desiatkach života vnímajú skôr pozitívne. Človek rastie, rozvíja sa, naberá na sile. V druhej polovici života, prípadne i skôr, sú príznaky sprevádzajúce proces starnutia naopak vnímané už skôr negatívnejšie. Je to pravdepodobne spôsobené najmä tým, že spolu so stúpajúcim vekom sa čoraz častejšie objavujú rôzne zdravotné problémy.

Samozrejme, choroby neobchádzajú ani mladých, no staršie telo prirodzene slabne a jeho rôzne časti sa skrátka opotrebovávajú. Starnutie je v prvom rade viditeľné i navonok, najmä v podobe prehlbujúcich sa vrások či šedivejúcich vlasov. Vekom sa však mení i stav kĺbov, kostí, ciev, srdca a prakticky všetkých orgánov. So starnutím súvisí i zdravotný problém zvaný presbyopia. Aké sú jej charakteristické prejavy?

Čo je presbyopia?

Presbyopia má mnoho názvov. Stretávame sa napríklad s názvami slabozrakosť či starecká slabozrakosť, vetchozrakosť, starecká ďalekozrakosť či syndróm, respektíve choroba krátkych rúk. Je teda zrejmé, že ide o zdravotný problém týkajúci sa očí, respektíve zraku. Pod pojmom presbyopia rozumieme poruchu videnia, ktorá je spôsobená úbytkom akomodačnej schopnosti oka v starobe. Akomodácia oka je schopnosť vidieť ostro predmety nachádzajúce sa v rozličných vzdialenostiach pred okom.

Presbyopia predstavuje fyziologickú stratu schopnosti oka akomodovať, respektíve zaostrovať na blízke vzdialenosti. Výsledkom je, že človeku sa blízke predmety javia rozmazané. Keďže sa tento zdravotný problém objavuje v súvislosti s vyšším vekom, respektíve starobou, preto býva nazývaný aj starecká ďalekozrakosť. Presbyopia sa však od klasickej ďalekozrakosti líši, hoci je pre obe diagnózy spoločný problém s ostrým videním blízkych predmetov. Ďalekozrakosť (hypermetropia) je ale vrodenou refrakčnou chybou oka, ktorá vzniká z iných príčin, kým presbyopia je zdravotný problém vznikajúci predovšetkým vplyvom starnutia organizmu. 

Odporúčame: Civilizačné choroby sú častou príčinou úmrtí. Prečo nás trápia čoraz viac?

príznaky presbyopie

Zdroj: Shutterstock®

Prečo presbyopia vzniká?

Príčina presbyopie je jasná – starnutie. Čo sa však konkrétne v oku človeka vplyvom starnutia deje, že dochádza k úbytku jeho akomodačnej schopnosti? Problém sa skrýva predovšetkým v šošovke. Zdravá šošovka je v mladosti veľmi pružná a elastická, vďaka čomu je schopná na rôzne vzdialenosti zaostrovať prakticky dokonale. V dôsledku starnutia však v šošovke dochádza k zmenám, mení sa napríklad pomer vody a ostatných látok. Šošovka zvyšujúcim sa vekom prakticky postupne tvrdne, respektíve sa značne znižuje jej elasticita. 

Staršia šošovka je tvrdšia a menej pružná, čo do veľkej miery čoraz viac ovplyvňuje jej schopnosť prispôsobovania sa aktuálnym potrebám. Nedokáže tak meniť svoj tvar, čím klesá schopnosť zaostriť na bližšie predmety. Presbyopia sa postupom čaju rozvíja prakticky u každého jedinca. Jej nástup je častý už počas štvrtej dekády života, teda po dosiahnutí 40. alebo až 45. roku života. Stav sa následne zvykne zhoršovať. Presbyopia dosahuje vrcholu okolo 60. roku života, následne sa už stav zraku nezvykne zhoršovať. 

Aké má presbyopia príznaky?

Hlavný prejav presbyopie sme už viackrát spomenuli vyššie, je ním problém s videním blízkych predmetov. Keď začne človek pri čítaní odďaľovať text od očí, je to obvykle prvý signál toho, že nastupuje slabozrakosť. Z toho vyplýva i jedna z prezývok presbyopie, a to spomínaný syndróm krátkych rúk. Človek totižto text, napríklad v knihe, novinách či na displeji mobilného telefónu, postupne odďaľuje od očí, a to až na diaľku, akú mu dovolia vlastné ruky. V neskorších štádiách mu ani dĺžka rúk nestačí – teda má „krátke ruky“.

Na presbyopiu môžu vo všeobecnosti poukazovať nasledujúce príznaky:

  • rozmazané a neostré videnie blízkych predmetov,

  • prižmurovanie očí pri čítaní, 
  • pomalšie zaostrovanie pri zmenách vzdialeností, na ktoré človek sleduje predmety,
  • zhoršený zrak za šera či pri horších svetelných podmienkach,
  • rýchlejšia únava očí,
  • bolesť očí alebo hlavy,
  • začervenanie očí.

Odporúčame: Benefity behu, ktoré vás zaručene nakopnú! Toto všetko beh pozitívne ovplyvní!

liečba presbyopie

Zdroj: Shutterstock®

Presbyopia a liečba

Presbyopiu nemožno úplne nazvať chorobou, ide totižto o následok fyziologického starnutia oka a jeho šošovky. Ide o stav, s ktorým sa stretne prakticky každý. U rôznych jedincov však môže mať slabozrakosť iný rozsah, záleží napríklad od toho, aká bola kvalita zraku pred nástupom presbyopie. Stav oka niekedy môžu rýchlejšie zhoršovať aj iné pridružené zdravotné ťažkosti jedinca, ako je napríklad cukrovka

Hoci starecká slabozrakosť prakticky neohrozuje zdravie človeka, dokáže významným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života. Spôsobuje problémy pri čítaní, práci na počítači, vedení vozidla a podobne. V súčasnosti existuje viacero metód, ako problém so zhoršenou funkciou zraku, spôsobenou starnutím, riešiť. Tou najbežnejšou metódou je korekcia zraku pomocou okuliarov, ktoré sú často nazývané ako okuliare na čítanie. Bežné okuliare na čítanie sú však pomerne nepraktické v prípade, ak jedinec už nosí iné okuliare, napríklad do diaľky. V takýchto prípadoch sú potrebné špeciálne bifokálne či multifokálne okuliare, ktoré zabezpečujú dobré videnie na rôzne vzdialenosti.

Okrem okuliarov možno presbyopiu korigovať aj kontaktnými šošovkami. Úplne odstránenie problému však vie do istej miery poskytnúť iba operácia. Existuje viacero metód chirurgického riešenia slabozrakosti, niektoré však poskytujú iba dočasný efekt. Uplatňuje sa použitie lasera, rohovkové implantáty či umelé šošovky. Vhodnú metódu riešenie problému s vetchozrakosťou je vhodné konzultovať s očným lekárom. 

Je možné sa slabozrakosti vyhnúť?

Rozvoj presbyopie prakticky nemožno zastaviť, tak ako nemožno zastaviť starnutie. Prevencia, ktorá by mala väčší význam, prakticky neexistuje. Svoj zrak však možno vo všeobecnosti podporiť napríklad pestrou a zdravou stravou, v ktorej by nemali chýbať zdroje luteínu, betakaroténu, zinku, mastných kyselín či vitamínu A. Medzi najlepšie potraviny pre zdravé oči patrí oranžová zelenina a ovocie, listová zelenina, čučoriedky, orechy, ryby či vajíčka.

Na naše oči má priaznivý vplyv aj očná gymnastika. Oči by sme rovnako nemali zbytočne namáhať, napríklad dlhou prácou za počítačom, taktiež ich treba chrániť pred slnečnými lúčmi. V neposlednom rade je vhodné chodiť na pravidelné preventívne prehliadky. Preventívna prehliadka u očného lekára síce nepredíde vzniku zdravotného problému, no zabezpečí jeho včasné odhalenie a poskytne vhodné riešenie. 

Odporúčame: TOP potraviny vhodné na detox – ktoré podporia očistu i zhadzovanie kíl?

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE