Otras mozgu: Ako vzniká a ako rozpoznať jeho príznaky?

Mozog človeka predstavuje ústredný orgán nervovej sústavy a je riadiacim centrom organizmu. Ide o zložité zoskupenie vyšších a najvyšších nervových centier a zároveň najkomplexnejší orgán tela stavovcov vo všeobecnosti. Z hľadiska anatómie sa skladá z niekoľkých oddielov (napr. predný mozog, zadný mozog, medzimozog a ďalšie), pričom u dospelého človeka môže dosahovať váhu do 1,5 kg. 

Mozog je uložený v lebečnej dutine, ktorá slúži aj na jeho ochranu. Okrem lebky k ochrane mozgu prispieva aj takzvaný mozgovomiechový mok, ktorý má za úlohu okrem iného tlmiť nárazy a údery, vďaka čomu je orgán chránený pred otrasmi. Môže sa však stať, že v dôsledku väčšieho úrazu hlavy dôjde k otrasu mozgu. Tento stav môže byť vážny, a tak neradno ignorovať jeho hlavné príznaky. Ako sa prejavuje otras mozgu a ako prebieha liečba?

Odporúčame: Čo zvyšuje riziko rakoviny prostaty? Toto sú hlavné rizikové faktory!

úraz hlavy

Zdroj: Shutterstock®

Čo je otras mozgu?

Otras mozgu, latinsky commotio cerebri, predstavuje poruchu mozgovej činnosti, ku ktorej dochádza spravidla v dôsledku úrazu a zranenia v oblasti hlavy. Tento stav radíme medzi ľahšie poranenia mozgu a najčastejšie neurologické alebo neurotraumatologické diagnózy. Pri otrase mozgu dochádza k náhle vzniknutým, krátkodobým a spontánne odznievajúcim zmenám neurologických funkcií. Otrasu mozgu zvyčajne predchádza úraz hlavy, pričom k jeho rozvoju môže dôjsť aj v prípade, že na hlave nie je prítomná otvorená a krvácajúca rana. Otras mozgu vzniká priamo v dôsledku tlakovej vlny pri úraze, respektíve údere do hlavy. Za normálnych okolností mozog, takpovediac, pláva v spomínanom mozgovomiechovom moku, pri údere však dochádza k nárazu mäkkého mozgu o tvrdé štruktúry lebky.

Príčiny vzniku otrasu mozgu:

 • priamy úder do hlavy, tváre alebo oblasti krku,
 • úraz hlavy v dôsledku autonehody,
 • úrazy pri športe, na pracovisku, u detí na detskom ihrisku,
 • náraz hlavy o tvrdú prekážku,
 • pád z výšky,
 • pády predmetov z výšky na hlavu,
 • u detí napríklad i násilné trasenie.

Odporúčame: Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

príznaky otrasu mozgu

Zdroj: Shutterstock®

Ako sa navonok prejavuje otras mozgu?

Medzi bežné prejavy otrasu mozgu patrí v prvom rade krátkodobá strata vedomia, bezvedomie trvá za bežných okolností maximálne 30 minút. Potrebné je však myslieť na to, že otras mozgu nemusí byť po úraze hlavy vždy sprevádzaný i stratou vedomia. Pacient počas bezvedomia nereaguje na podnety z okolia, jeho vedomie sa však obnoví spravidla samovoľne. Strata vedomia tiež môže byť sprevádzaná krátkodobou amnéziou, teda stratou pamäte. Často sa stáva, že pacient si nepamätá samotný úraz, ani to, čo nasledovalo krátko po ňom. Špecifickejšie príznaky, ktoré môžu priamo upozorňovať na otras mozgu, sa nemusia objaviť hneď, pokojne sa môžu rozvinúť aj po niekoľkých hodinách od úrazu. 

Na otras mozgu môžu poukazovať nasledujúce príznaky:

 • bolesť hlavy,
 • točenie hlavy a závraty,
 • nevoľnosť, zvracanie,
 • bledosť v tvári,
 • dezorientácia, zmätenosť, problémy so sústredením,
 • nervozita, letargia, zmeny nálad,
 • citlivosť na svetlo, hluk,
 • šum alebo pískanie v ušiach,
 • zahmlené videnie, 
 • problémy s pamäťou,
 • nadmerná spavosť alebo nespavosť,
 • potenie, 
 • zrýchlený tep a nepravidelné dýchanie.

Odporúčame: Keď je alergia na zvuky chorobou: Ako zistíte, že máte problém?

liečba otrasu mozgu

Zdroj: Shutterstock®

Čo robiť pri podozrení na otras mozgu?

Úrazy hlavy rozhodne netreba brať na ľahkú váhu. Veľmi dôležité je vyhľadanie lekárskej pomoci v prípade:

 • úrazu hlavy u dieťaťa,
 • ak je postihnutý v bezvedomí,
 • ak sa u postihnutého objavili počas niekoľkých hodín po úraze vyššie spomínané príznaky.

​Vyšetrenia totiž môžu pomôcť odhaliť vážnejšie poranenie mozgu, prípadné vnútorné krvácanie do mozgu či zlomeninu lebky. Ak je pacient po úraze alebo údere do hlavy v bezvedomí, zabezpečte dozor až do príchodu lekára, sledujte vitálne funkcie a zaistite vhodnú polohu hlavy, aby nedošlo v prípade zvracania k uduseniu. 

Podľa potreby môže lekár u postihnutého nariadiť viaceré zobrazovacie vyšetrenia, napríklad CT alebo RTG, ktoré môžu pomôcť odhaliť prípadné zlomeniny v dôsledku úrazu. EEG môže zase pomôcť určiť mieru poškodenia mozgu, rovnako ním lekári môžu monitorovať mozgové vlny. V prípade potreby, najmä pri závažných otrasoch mozgu a pretrvávaní symptómov, môže byť pacient hospitalizovaný kvôli pozorovaniu zdravotného stavu. Následne je prepustený do domácej liečby, ktorá zahŕňa hlavne fyzický a psychický pokoj. 

ako liečiť otras mozgu

Zdroj: Shutterstock®

Liečba v domácom prostredí a prevencia

Liečba otrasu mozgu zahŕňa pokoj na lôžku aj psychický oddych, a to do vymiznutia príznakov. Tie môžu podľa závažnosti úrazu pretrvávať niekoľko hodín až dní. U niektorých pacientov s otrasom mozgu sa môže rozvinúť dlhodobo trvajúci postkomočný syndróm, ktorý sa prejavuje bolesťami hlavy či závratmi aj dlhší čas po úraze. Pretrvávať môže niekoľko mesiacov či dokonca rok po úraze. V rámci liečby otrasu mozgu sa odporúča vyhýbať aktivitám, ktoré vyžadujú sústredenie (napr. čítaniu alebo učeniu sa). Pacient by nemal namáhať nielen mozog, ale ani oči.

Vhodné je vyvarovať sa rušivým podnetom, práci na počítači, sledovaniu televízora. Bolesti hlavy možno tlmiť voľnopredajnými analgetikami. Myslieť je potrebné najmä na prevenciu daného zdravotného problému, ktorá zahŕňa v prvom rade opatrnosť. Samozrejme, úplne sa vyhnúť úrazom je prakticky nemožné, o to dôležitejšie je byť zodpovedný. Deti je potrebné poučovať o bezpečnosti, napríklad pri hre na detskom ihrisku. K prevencii otrasu mozgu tiež prispieva nosenie ochranných odevov a iných prostriedkov pri práci či športe. 

Aktualizovaný článok: 10.2.2023

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE