Gynekomastia: Aké sú najčastejšie príčiny zväčšenia prsných žliaz u mužov?

Prsníky predstavujú párový žľazový orgán človeka, ktorého hlavnou súčasťou sú mliečne žľazy. Umiestnené sú na prednej strane hrudníka. Hoci u mužov a žien majú podobný základ, u žien sú charakteristicky viac vyvinuté. Mužské prsné žľazy sú rudimentárne, respektíve zakrpatené. Tvorí ich len malé množstvo spojivového tkaniva s riedko roztrúsenými drobnými žliazkami bez vývodov. Za bežných okolností skrátka u mužov tieto žľazy nevyrastú, nie sú k tomu stimulované hormónmi. V niektorých prípadoch však k ich rastu a zväčšovaniu dôjsť môže, zároveň to ale môže poukazovať na nejaký zdravotný problém. Reč je o takzvanej gynekomastii. Prečo k nej dochádza a aká je liečba?

Čo je gynekomastia?

Pojmom gynekomastia označujeme zväčšenie, respektíve zdurenie mužských prsných žliaz. K tomuto zväčšeniu dochádza v dôsledku bujnenia tkaniva prsnej žľazy, a to spravidla vplyvom hormónov v tele jedinca. Reč je však o benígnom bujnení, respektíve nezhubnom zväčšení prsných žliaz. Gynekomastia nemusí, ale zároveň môže poukazovať na nejaký iný zdravotný problém. V určitých obdobiach totiž môže byť i prejavom normálneho fyziologického vývoja jedinca. Napríklad u novorodencov sa často vyskytuje z dôvodu prirodzene zvýšenej hladiny estrogénov, ktoré do tela prenikli z matky cez placentu. 

Podľa toho rozlišujeme 2 základné typy gynekomastie:

 • fyziologická gynekomastia – prechodne u novorodencov alebo v období puberty, tiež u starších mužov (najmä nad 60 rokov),
 • patologická gynekomastia – vznik z dôvodu viacerých vonkajších i vnútorných faktorov, môže ísť napríklad o príznak ochorenia. 

Odporúčame: CT alebo počítačová tomografia – ako prebieha a aké riziká sa s ňou spájajú?

príčiny gynekomastie

Zdroj: Shutterstock®

Ako sa gynekomastia prejavuje?

Charakteristickým prejavom gynekomastie je zväčšenie prsných žliaz. Toto zväčšenie môže byť symetrické, menej často asymetrické. Samotné zdurenie môže byť niekedy len málo badateľné, inokedy môžu prsné žľazy muža nadobudnúť tvar ženských prsníkov približne strednej veľkosti. Zväčšenie však býva spravidla sústredené najmä v okolí bradaviek. Ak dôjde k nepravidelnému zväčšeniu na okraji prsníka, príčinou môže byť v ojedinelých prípadoch (menej ako v 1 % z celkového počtu podozrení na gynekomastiu) aj nádor prsníka, ktorý je u mužov oveľa vzácnejší ako u žien. 

Gynekomastia zvyčajne postihuje oba prsníky, niekedy však dochádza len k zväčšeniu jedného prsníka (jednostranná gynekomastia). Samotné zväčšenie prsníkov môžu niekedy sprevádzať ďalšie prejavy:

 • bolestivosť (častejšie je však zväčšenie nebolestivé),
 • mierna citlivosť na pohmat, 
 • tuhosť žľazy, niekedy sú však žľazy na dotyk mäkké,
 • niekedy začervenanie pokožky,
 • výtok z prsníka (ojedinele).

Prečo u mužov dochádza k zväčšeniu prsnej žľazy?

K zväčšeniu prsných žliaz u mužov dochádza spravidla v dôsledku pôsobenia hormónov, respektíve z dôvodu hormonálnej nerovnováhy, a teda nerovnováhy medzi mužskými a ženskými pohlavnými hormónmi. Väčšinou stoja za rastom prsníkov u mužov práve nadmerné množstvá estrogénov. Ako sme spomenuli vyššie, niekedy je tento jav fyziologický a často dočasný. Napríklad u novorodencov alebo v puberte súvisí s dočasnou zvýšenou hladinou estrogénu (jav často vymizne do 1 až 2 rokov), v starobe sa zase objavuje v dôsledku degenerácie pohlavných buniek a poklesu testosterónu. 

V prípade patologickej gynekomastie sa však problém so zväčšením mužských prsníkov môže objaviť z dôvodu viacerých príčin a faktorov:

 • poruchy hormonálneho systému,
 • nadbytočný pohlavný chromozóm X – Klinefelterov syndróm (dedičné ochorenie),
 • nádory produkujúce hormóny – napríklad niektoré nádory hypofýzy,
 • cirhóza pečene,
 • poškodenie alebo nádory semenníkov,
 • zlyhávanie obličiek, problémy so štítnou žľazou,
 • užívanie steroidných anabolík,
 • užívanie niektorých liekov (napríklad antiandrogénov na liečbu zápalu prostaty alebo antidepresív),
 • užívanie niektorých psychotropných a omamných látok.

Je potrebné zmieniť, že z dôvodu nadváhy a obezity spravidla ku gynekomastii nedochádza. Z dôvodu vyššej telesnej hmotnosti môže dôjsť k zväčšeniu prsníkov u muža, no v mnohých prípadoch ide len o akúsi pseudogynekomastiu. Nedochádza totiž k zväčšeniu samotných mliečnych žliaz, ale len k zmnoženiu tukového tkaniva. 

Odporúčame: Závažná alergická reakcia: Ako rozpoznať anafylaktický šok a ako podať prvú pomoc?

liečba gynekomastie

Zdroj: Shutterstock®

Aké sú možnosti liečby gynekomastie?

Gynekomastia spravidla predstavuje pre muža najmä kozmetický problém, nespája sa s ňou rozvoj nejakých iných vážnejších zdravotných komplikácií. Zväčšenie prsných žliaz však môže mať výrazne negatívny vplyv na sebavedomie muža a môže viesť k problémom psychického charakteru. Gynekomastiu rozhodne netreba podceňovať, je potrebné najmä prešetriť, aké sú príčiny jej vzniku. Ako sme spomenuli vyššie, zdurenie prsníka môže byť i prejavom rakoviny, čo je vážne ochorenie vyžadujúce si okamžitú liečbu. Avšak i samotná gynekomastia môže upozorňovať na viacero menovaných zdravotných problémov a ochorení. 

Liečba gynekomastie by mala spočívať v prvom rade v riešení a odstránení základnej príčiny ochorenia. Ak sa neodhalia žiadne príčiny gynekomastie, teda žiadne primárne ochorenie, nie je potrebné problém so zväčšenými prsníkmi urgentne riešiť, keďže nepredstavuje zdravotné riziká. Pacient však môže požadovať riešenie práve z kozmetických dôvodov. Uplatňuje sa:

 • liečba medikamentami – podľa potreby sa podávajú lieky na úpravu hladín hormónov,
 • chirurgické riešenie zväčšených prsníkov – dostupné sú viaceré možnosti chirurgického odstránenia mužských prsných žliaz, ktoré je vhodné konzultovať s lekárom (mammaplastika, liposukcia a ďalšie),
 • režimové opatrenia – zdravá strava, špeciálne cviky (vhodné hlavne v období rekonvalescencie po operácii prsníkov), vyhýbanie sa rizikovým faktorom (alkohol, omamné látky a rizikové liečivá).

Odporúčame: Ako využiť citrusové šupky? Tieto nápady vás nadchnú!

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE