Rizikové faktory rakoviny krčka maternice: Čo všetko zvyšuje riziko?

Rakovina krčka maternice patrí do dlhého zoznamu zákerných a vážnych nádorových ochorení, ktoré i v súčasnej dobe radíme medzi najčastejšie príčiny smrti, a to spolu s kardiovaskulárnymi chorobami. Rakovina krčka maternice zároveň patrí medzi najčastejšie druhy rakoviny u žien, a to spolu s rakovinou prsníka, pľúc, hrubého čreva a tela maternice. I toto nádorové ochorenie je veľmi zákerné v prvom rade z toho dôvodu, že v mnohých prípadoch prebieha dlhý čas bezpríznakovo. To je jeden z dôvodov, prečo by ženy mali pravidelne podstupovať vyšetrenia u gynekológa. Práve preventívna prehliadka môže včas zachytiť rozvíjajúci sa problém. Nemožno zároveň zabúdať na to, že liečba rôznych nádorov býva veľmi často v prvotných štádiách choroby oveľa úspešnejšia. V neskorších štádiách sa rakovina krčka maternice môže prejavovať krvácaním mimo menštruačného cyklu, bolesťami pri pohlavnom styku či v brušnej oblasti, výtokom, nechutenstvom aj nadmernou únavou. Na rozvoji tohto ochorenia sa pritom môžu podieľať viaceré rizikové faktory. Ktoré to sú?

Neovplyvniteľné faktory

Ako to už býva pri mnohých ochoreniach, na ich rozvoji sa môžu podieľať viaceré ovplyvniteľné, ale aj neovplyvniteľné faktory. V prípade rakoviny krčka maternice môže zohrávať určitú rolu v prvom rade genetická predispozícia, čo je faktor, ktorý nemožno nejako zvlášť ovplyvniť. Zvýšené riziko rozvoja tohto ochorenia môže byť u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou, respektíve s výskytom tohto ochorenia v rodine. Čo sa týka veku, výskyt rakoviny krčka maternice je najvyšší u žien vo veku od 35 do 45 rokov, no rovnako môže dôjsť k rozvoju ochorenia vo vyššom veku, prípadne aj u mladších žien.

Bude vás zaujímať: Aké sú príznaky chorej pečene? Tieto z nich by sme mali poznať!

HPV vírus

Zdroj: Shutterstock®

Infekcia HPV

Za najvýznamnejší rizikový faktor rakoviny krčka maternice je považovaná infekcia HPV vírusom. Práve dlhodobo pretrvávajúca infekcia týmto vírusom je považovaná priamo za najčastejšiu príčinu vzniku tohto druhu rakoviny. HPV, čiže ľudský papilomavírus, sa prenáša pohlavným stykom, prípadne priamym kontaktom, napríklad pri kontakte rúk, úst a pohlavných orgánov. Najmä niektoré typy papilomavírusov môžu byť vysoko rizikové a nebezpečné, môžu napádať sliznice a časom spôsobovať rakovinové bujnenie. Pretrvávajúca infekcia HPV môže výrazne zvyšovať nielen riziko rakoviny krčka maternice, ale aj rakoviny vonkajších rodidiel, u mužov zase rakoviny penisu. 

Pohlavne prenosné ochorenia

I mnohé ďalšie pohlavne prenosné ochorenia môžu prispievať k zvýšeniu rizika rozvoja rakoviny krčka maternice. K rizikovým faktorom možno priradiť napríklad herpetické infekcie, chlamýdiové infekcie, tiež infekciu HIV. Pôvodcom genitálnej chlamýdiovej infekcie je baktéria Chlamydia trachomatis. Ide o jedno z najčastejších pohlavne prenosných ochorení v súčasnej dobe. HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý spôsobuje ochorenie AIDS, čo je syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti. Prítomnosť tohto vírusu v tele človeka postupne poškodzuje imunitný systém, s čím súvisí následné zvýšenie rizika rozvoja rôznych kvasinkových, vírusových či bakteriálnych infekcií, ako aj nádorových ochorení.

zápaly v intímnej oblasti

Zdroj: Shutterstock®

Chronické zápaly a iné onkologické ochorenia

Taktiež prítomnosť mnohých ďalších ochorení radíme medzi rizikové faktory rakoviny krčka maternice. Ide napríklad o chronické zápaly sliznice pošvy alebo krčka maternice. Okrem toho môžu riziko zvyšovať aj predchádzajúce onkologické ochorenia, napríklad predchádzajúca rakovina pošvy, obličiek alebo močových ciest. 

Skoré zahájenie pohlavného života alebo skoré tehotenstvo

Ďalšími rizikovými faktormi rakoviny krčka maternice sú faktory týkajúce sa sexuálneho života ženy či tehotenstva. Riziko zvyšuje nízky vek prvého pohlavného styku a celkovo skorý začiatok sexuálneho života. Za rizikový faktor je tiež považovaná pohlavná promiskuita, čiže striedanie sexuálnych partnerov, čo práve súvisí i s vyšším rizikom spomínaných pohlavne prenosných chorôb či infekcie HPV. Okrem toho riziko rakoviny krčka maternice taktiež zvyšuje aj tehotenstvo a pôrod vo veľmi mladom veku, najmä ešte pred 16. či 17. rokom života. Riziko zvyšuje aj vyšší počet pôrodov. 

fajčenie

Zdroj: Shutterstock®

Fajčenie

Ako posledné ešte môžeme spomenúť, že medzi rizikové faktory rakoviny krčka maternice patrí aj fajčenie. Netreba však zabúdať na to, že fajčenie tiež významne prispieva k rozvoju ďalších druhov rakoviny, ako je napríklad rakovina pľúc, pažeráka alebo žalúdka. Rolu tiež môže zohrávať nadmerná konzumácia alkoholu. Rizikovým faktorom je však aj dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie, ako aj poruchy imunity. 

Bude vás zaujímať: Čo zvyšuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva? Tieto faktory by sme mali poznať!

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE