KVÍZ: Mužské či ženské hormóny – čo viete o ľudských hormónoch?

Ľudský organizmus by sme mohli označiť za nesmierne komplikovaný stroj. Neustále v ňom prebieha nespočetné množstvo najrôznorodejších procesov a reakcií, ktoré musia byť v rovnováhe a optimalizované, aby telo pracovalo správne. Správny chod nášho organizmu v prvom rade zabezpečuje potrava, ktorá je zdrojom energie. Prijímať potrebujeme najrozličnejšie živiny, ktoré v našom tele plnia mnoho funkcií.

Okrem toho, že v našom tele prebieha proces trávenia a metabolizmu, čiže súbor biochemických zmien chemických zlúčenín v živých organizmoch a bunkách, tak rovnako dochádza k výmenám dýchacích plynov, okysličovaniu krvi či prenosu nervových signálov. Na mnohé dôležité procesy v ľudskom tele pritom vplývajú i hormóny

Rôzne hormóny, rôzne funkcie

Hormóny sú súčasťou endokrinného systému v tele človeka. Ide o súbor endokrinných žliaz vylučujúcich hormóny do krvi človeka, ktoré sa podieľajú na veľkom množstve zásadných funkcií. Sú dôležité z hľadiska homeostázy, čiže zachovania stálosti vnútorného prostredia, podieľajú sa na biochemickej činnosti tela, trávení, pohlavnom vývine, raste a mnohých ďalších procesoch.

Čo všetko viete o ľudských hormónoch vy? Viete, aké hormóny produkuje mozog či štítna žľaza? Ktoré ďalšie orgány patria medzi žľazy s vnútorným vylučovaním? Viete, aké funkcie napĺňa melatonín či inzulín? Preverte svoje vedomosti v našom kvíze!

Skúste ďalší kvíz: Krv a krvné skupiny – čo o nich viete?

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE