Čo zvyšuje riziko rakoviny pľúc? Je rizikovým faktorom len fajčenie?

Rôzne druhy rakoviny a nádorových ochorení sú i v dnešnej dobe obrovským strašiakom. Po ochoreniach srdca a ciev ich môžeme v súčasnosti zaradiť medzi najčastejšie príčiny úmrtí. Moderná medicína dokáže neraz s týmto typom ochorení dobre bojovať, v mnohých prípadoch však stále zostáva bezradná. Pri nádorových ochoreniach hrá veľmi veľkú rolu často hlavne čas. Čím skôr dôjde k diagnostike choroby a zahájeniu liečby, tým sú spravidla i lepšie vyhliadky na uzdravenie.

Niektoré druhy rakoviny sú však skutočne zákerné, a to hlavne z dôvodu, že sa rozvíjajú dlhú dobu bezpríznakovo. K odhaleniu choroby tak môže dôjsť až v pokročilých štádiách ochorenia, kedy sú i možnosti liečby značne limitované. Do tejto kategórie spadá aj rakovina pľúc, ktorá sa spravidla v prvotných štádiách nejako výrazne neprejavuje. Až neskôr môže pacient pozorovať príznaky rakoviny pľúc, ako je kašeľ, problémy s prehĺtaním či bolesti na hrudi. Pridať sa môže aj vykašliavanie krvi. V súvislosti s rakovinou pľúc sa pritom hovorí hlavne o vplyve fajčenia. Je však fajčenie jediným rizikovým faktorom ochorenia?

Odporúčame: Čo zvyšuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva? Tieto faktory by sme mali poznať!

fajčenie

Zdroj: Shutterstock®

Fajčenie

Áno, spomínané fajčenie je skutočne najzásadnejším rizikovým faktorom rakoviny pľúc, i keď nie jediným. Samozrejme platí, že tak, ako sa u celoživotného fajčiara nikdy nemusí rozvinúť nádorové ochorenie dýchacieho traktu, tak môže dôjsť k výskytu rakoviny pľúc aj u nefajčiara. Štatistiky však nepustia. Príčinou rakoviny pľúc sú až vo viac ako 80 % prípadov práve cigarety. Riziko výskytu tohto ochorenia je skrátka niekoľkonásobne vyššie u fajčiarov ako u nefajčiarov. Cigaretový dym je zdrojom mnohých karcinogénnych látok, čiže látok, ktoré môžu spôsobovať rakovinové bujnenie v tele človeka.

Veľkým problémom pritom nie je len aktívne fajčenie, ale taktiež pasívne. I nefajčiari, ktorí sa dlhodobo zdržujú v blízkosti fajčiarov a v zadymených priestoroch, totižto vdychujú vzduch znečistený cigaretovým dymom. I pasívne fajčenie patrí medzi rizikové faktory rakoviny pľúc a sčasti zvyšuje riziko vzniku ochorenia. Nemožno však ešte zabúdať na to, že fajčenie nie je len rizikovým faktorom rakoviny dýchacích ciest. U fajčiarov je častejšia aj zákerná rakovina pankreasu, ako aj rakovina žalúdka.

azbest

Zdroj: Shutterstock®

Práca v rizikovom prostredí a znečistené ovzdušie

Aké sú ďalšie známe rizikové faktory rakoviny pľúc? K rozvoju tohto ochorenia môže dôjsť aj z dôvodu dlhodobej práce v rizikovom prostredí, respektíve z dôvodu výskytu karcinogénov v pracovnom prostredí. Existuje mnoho rizikových povolaní a profesií, ako napríklad produkcia pesticídov, izolačné práce, spracovávanie kovov, produkcia batérií, práca v chemickom priemysle a podobne. Vyššie riziko rozvoja rakoviny pľúc je u pracovníkov v rôznych odvetviach priemyslu, v ktorých sú pravidelne vystavovaní karcinogénnym a iným škodlivým látkam a chemikáliám, ako je napríklad azbest, taktiež arzén a jeho zlúčeniny, niklové zlúčeniny, radón a mnohé ďalšie.

Riziková tiež môže byť práca vo veľmi prašných a znečistených priestoroch. Za zvyšovaním rizika rozvoja rakoviny pľúc stojí v niektorých prípadoch taktiež znečistené ovzdušie v mestách. Problematické sú výfukové plyny, ako aj znečistené ovzdušie v priemyselných oblastiach. Vo všeobecnosti je pozorovaný značne vyšší výskyt tohto druhu rakoviny vo väčších mestách ako vo vidieckych oblastiach. 

ochorenie pľúc

Zdroj: Shutterstock®

Genetika a iné ochorenia pľúc

Na rozvoj mnohých druhov rakoviny a nádorových ochorení zohráva rolu aj jeden výrazný neovplyvniteľný faktor, a to genetika, respektíve dedičnosť. I v prípade rozvoja rakoviny pľúc sa predpokladá, že určitú rolu zohráva aj genetická predispozícia. Presné súvislosti v tomto smere však stále nie sú úplne objasnené. Vyššie riziko spomínaného ochorenia pľúc môže byť prítomné u osôb, u ktorých sa v blízkej rodine toto ochorenie už vyskytlo. Značný vplyv na rozvoj rakoviny pľúc môžu mať iné prítomné a pretrvávajúce ochorenia pľúc, respektíve chronické choroby dýchacích ciest. Zvýšené riziko môže byť prítomné u osôb s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, rizikovým faktorom je tiež prítomnosť jaziev po zhojených predchádzajúcich pľúcnych ochoreniach.

Odporúčame: 3 najzákladnejšie cviky na zdravý chrbát: Toto vám zaručene prospeje!

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE