Chorobná posadnutosť poriadkom či strach zo zmeny: Zistite, či máte OCD!

obsedantno-kompulzívna porucha

Existujú ľudia, ktorí sú poriadkom a čistotou posadnutí viac než iní, ale nielen tým. Nedokážu zmeniť svoje každodenné návyky, čo im v konečnom dôsledku bráni v tom, aby žili plnohodnotný život. Skratka OCD je obsedantno-kompulzívna porucha, ktorá je vážnym mentálnym ochorením. Chorobná posadnutosť poriadkom a čistotou, prípadne inými činnosťami a skutočnosťami, teda nemusí byť vždy s kostolným poriadkom.

Čo je obsedantno-kompulzívna porucha? Aké má toto kompulzívne správanie charakteristické príznaky. Sú známe príčiny obsedantne-kompulzívnej poruchy? Dá sa liečiť obsedantno-kompulzívna porucha? Zistite viac v nasledujúcom článku!

Kompulzívne správanie, obsedantné myšlienky 

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je chronické duševné ochorenie charakterizované opakovanými a nechcenými myšlienkami (obsesie) a nutkaním vykonávať určité činnosti alebo rituály (kompulzie). Tieto myšlienky a správania spôsobujú značnú úzkosť a zasahujú do každodenného života pacienta. 

 • Bežné obsesie zahŕňajú strach z kontaminácie, potrebu symetrie alebo obavy z poškodenia seba alebo druhých. 

 • Kompulzie môžu zahŕňať časté umývanie rúk, kontrolovanie vecí alebo počítanie. 

Existujú rôzne typy obsesívno-kompulzívnej poruchy. Ak by sme mali OCD opísať len dvomi slovami, boli by to posadnutosť a nutkanie. Obsedantno-kompulzívna porucha sa točí práve okolo posadnutosti, teda myšlienok niečo vykonať za každú cenu. Vďaka tejto posadnutosti pacienta s OCD prepadajú úzkosti a aby tieto úzkosti zahnal, na scénu prichádza nutkanie. Niektorí pacienti dokážu svoju OCD dobre skrývať až tak, že si na nich nevšimnete nič podozrivé. Iní v maskovaní návykov tak dobrí nie sú a môžete u nich pozorovať:

 • neschopnosť zmeniť zaužívané návyky,
 • potrebu opakovane kontrolovať niektoré skutočnosti a veci,
 • strach z podávania rúk,
 • strach z dotýkania sa verejných priestorov,
 • stavy úzkosti, keď sa im nepodarí dodržať rutinu,
 • opakovanie nezmyselných slov alebo čísiel stále dookola.

Okrem týchto znakov si môžete na pacientovi s OCD všimnúť, že sa potrebuje neustále o niečom uisťovať a aj to, že nedokáže prísť načas, pretože musel dodržať niektorú zo svojich rutín.

Bude sa ti páčiť: Ako sa zbaviť negativity v živote? Máme tajný recept na optimizmus!

čo je obsedantno-kompulzívna porucha Shutterstock®

Prvé príznaky OCD

 • Opakované a nežiaduce myšlienky: Pacienti môžu zažívať rušivé myšlienky, obrazy alebo impulzy, ktoré sú pre nich stresujúce a ťažko ich ignorujú. Tieto myšlienky často zahŕňajú strach z kontaminácie, agresívne myšlienky alebo nadmernú starostlivosť o symetriu a poriadok.

 • Nutkavé správanie: Aby zmiernili úzkosť vyvolanú obsesívnymi myšlienkami, pacienti začínajú vykonávať opakované činnosti alebo rituály, ako je časté umývanie rúk, kontrolovanie dverí a okien, alebo počítanie a opakovanie určitých slov či fráz.

 • Vyhýbanie sa spúšťačom: Pacienti môžu začať vyhýbať sa určitým miestam, situáciám alebo predmetom, ktoré spúšťajú ich obavy a kompulzie. Napríklad môžu prestávať používať verejné toalety kvôli strachu z kontaminácie.

 • Zhoršená koncentrácia a produktivita: Obsesívne myšlienky a kompulzívne správanie môžu zasahovať do schopnosti pacienta sústrediť sa na prácu alebo školu, čo vedie k zníženej produktivite a zhoršeniu výkonu.

 • Emocionálne nepohodlie: Pacienti s OCD môžu pociťovať značnú úzkosť, stres, pocit viny alebo hanby kvôli svojim myšlienkam a správaniu, čo môže viesť k zhoršeniu emocionálneho stavu a celkovej kvality života.

Príznaky obsedantno-kompulzívnej poruchy sa môžu s vekom sa zhoršovať

Príznaky OCD sa môžu u pacienta objaviť už v detstve alebo v skorej dospelosti a často ide o diagnózu na celý život, pričom sa obsedancia a kompulzivita vekom zvyknú stupňovať. Zhoršujúci sa stav OCD by sa mal liečiť, pretože v opačnom prípade sa môže stať až hendikepom. Pre pacientov s OCD je totiž celkom bežné počítanie krokov alebo schodov či iných vecí. 

Neznáme im nie je ani opätovné umývanie rúk, hoci to vôbec nie je nutné. A niekedy sú jednoducho chorobne posadnutí strachom z toho, že sa im niečo stane alebo že sa niečo stane ich blízkym. Dôležité však je poznamenať, že OCD pacienti svoje návyky nemilujú, nemyslia si o nich ani to, že sú skvelé. Jednoducho by aj prestať chceli, no nemôžu.

Sú známe príčiny obsedantno-kompulzívnej poruchy?

Aké sú príčiny OCD? Príčiny obsedantno-kompulzívnej poruchy (OCD) nie sú úplne známe, ale výskum naznačuje, že ide o kombináciu genetických, biologických a environmentálnych faktorov:

 • dedičnosť (výskyt OCD v rodine),
 • určité zmeny v niektorých častiach mozgu,
 • neurochemické zmeny (napr. nerovnováha neurotransmiterov),
 • osobnostné črty (napríklad vysoká úroveň perfekcionizmu alebo potreba kontroly, môžu zvýšiť riziko vzniku OCD),
 • stresujúce alebo traumatické životné udalosti,
 • prekonané infekcie a autoimunitné reakcie,
 • nesprávne naučené reakcie a iné. 

Inšpiruj sa: 7 dôvodov, prečo jesť repu: Tieto účinky cvikly vás prekvapia!

príznaky OCD Shutterstock®

Diagnostika obsedantne-kompulzívnej poruchy

Diagnostika obsedantno-kompulzívnej poruchy (OCD) je komplexný proces, ktorý často zahŕňa kombináciu rôznych metód na posúdenie príznakov a ich vplyvu na život pacienta. Lekár alebo terapeut vykoná podrobný rozhovor s pacientom, aby získal informácie o príznakoch, trvaní a závažnosti problémov.

Podľa DSM-5 sa OCD diagnostikuje na základe prítomnosti obsedantných myšlienok (nechcené, rušivé myšlienky, impulzy alebo obrazy) a/alebo kompulzívnych činov (opakované správanie alebo mentálne akty, ktoré má pacient pocit, že musí vykonávať). Okrem toho sa vykonávajú aj rôzne psychologické testy. Tiež sa musia vylúčiť iné možné príčiny prítomných príznakov.

Liek neexistuje – ako sa dá liečiť obsedantno-kompulzívna porucha?

Na obsedantno-kompulzívnu poruchu by ste hľadali liek len márne. To však neznamená, že liečba v podobe terapie nezaberá. Práve naopak. Návšteva odborníka a pravidelné sedenia s ním dokážu na pacientoch s OCD divy. Často vedia svoje nutkanie celkom dobre ovládať a dokážu sa pobiť aj s posadnutosťou opakovať určité činnosti a rituály. Liečený pacient s OCD dokáže lepšie zvládať bežný život a každodenné činnosti v ňom, napríklad aj chodiť do práce, do fitka či na večerné posedenie s priateľmi.

Spôsoby liečby obsedantne kompulzívnej poruchy:

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)
 • Lieky – selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká
 • Kombinovaná liečba – terapia a lieky
 • Pokročilé terapie – napr. hĺbková mozgová stimulácia
 • Životný štýl a podporné stratégie – relaxácia, stresový manažment, podporné skupiny

Článok aktualizovaný 10.7.2024

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE