EKG holter – ako funguje mimoambulantné monitorovanie EKG?

V kardiológii je k dispozícii viacero neinvazívnych aj invazívnych vyšetrovacích metód, ktoré umožňujú hodnotiť rôzne aspekty srdcovej činnosti. 

Snáď najbežnejšou metódou je meranie krvného tlaku, využíva sa tiež echokardiografia (vyšetrenie srdca pomocou ultrazvuku), magnetická rezonancia, rádiologické vyšetrenie a mnoho ďalších. 

Často využívaná je i elektrokardiografia, čiže EKG, pri ktorej sú zaznamenávané elektrické potenciály vznikajúce v srdcovom svale. S EKG vyšetrením pritom súvisí i takzvaný EKG holter. Ide o prístroj na domáce použitie. Čo je EKG meranie a na čo slúži EKF holter?

Čo je EKG?

Najskôr venujeme pár riadkov samotnému EKG vyšetreniu. Čo je to EKG? Ide o neinvazívnu vyšetrovaciu metódu, ktorá funguje na princípe snímania elektrických potenciálov prirodzene vznikajúcich v dôsledku činnosti srdcového svalu, a to pomocou elektród umiestnených na povrchu tela. 

Elektrické potenciály počas vyšetrenia zaznamenáva EKG prístroj zvaný elektrokardiograf, ktorý spracuje výsledný záznam vo forme elektrokardiogramu. Tento záznam hodnotí viaceré parametre, a to napríklad frekvenciu srdcovej činnosti a srdcový rytmus či polohu srdca.

Kedy je  potrebné EKG vyšetrenie?

EKG sa využíva najmä pri diagnostike viacerých chorôb srdca. Lekár môže odporučiť vyšetrenie pri podozrení na poruchy srdca a srdcového rytmu, pri výskyte príznakov typických pre srdcové problémy (napríklad búšenie srdca, bolesť a tlak na hrudníku, slabosť, ťažkosti s dýchaním), ako aj preventívne u starších pacientov. 

Elektrokardiografia môže slúžiť hlavne na diagnostiku nasledujúcich chorobných stavov:

 • srdcové arytmie (poruchy srdcového rytmu),

 • nezvyčajné anatomické odchýlky – zväčšenie oddielov alebo zhrubnutie stien srdca,

 • nerovnováha v hladinách iónov v krvi,

 • ischémia – nedokrvenie srdcového svalu,

 • poškodenie srdcového svalu pri infarkte myokardu,

 • poruchy prevodu elektrických vzruchov.

Odporúčame: Závažná alergická reakcia: Ako rozpoznať anafylaktický šok a ako podať prvú pomoc?

snímanie EKG záznamuShutterstock®

Čo je EKG holter a na čo slúži?

Ako sme spomenuli vyššie, s EKG vyšetrením úzko súvisí i neinvazívna vyšetrovacia metóda zvaná EKG holter. Pre túto metódu v kardiológii sa využíva viacero pomenovaní – holter EKG, Holterovo monitorovanie, holterov prístroj, Holterova metóda EKG či monitoring EKG podľa Holtera. 

Reč je o mimoambulantnom monitorovaní EKG, ktoré umožňuje dlhodobé snímanie elektrickej aktivity srdca počas dňa a noci, a to bez nutnosti hospitalizácie. Ide v podstate o akési prenosné EKG. Holterovo monitorovanie slúži na vytvorenie EKG záznamu u človeka počas jeho každodennej činnosti i počas spánku. 

Pri tomto vyšetrení sa využíva takzvaný holter, respektíve Holterov monitor, čo je lekársky prístroj určený na zaznamenávanie aktivity medicínskych signálov (napr. EKG) počas stanovenej doby. Toto zariadenie funguje ako špeciálny záznamník, ktorý určitú dobu natáča a zaznamenáva pacientovo EKG (je to vlastne denník činnosti srdca). 

Ako vyzerá EKG holter?

Tento malý EKG prístroj spravidla pozostáva z malej krabičky a niekoľkých elektród. História holterov siaha do 40. rokov 20. storočia. Vynálezcom tohto prenosného zariadenia je americký vedec Norman Jefferis Holter, ktorý prvú skúšku prístroja vykonal v roku 1947. 

Dnes existujú rôzne verzie holterov. Tradičné prístroje bežne vyhotovujú záznam počas celej doby pripojenia. Zvyčajne ide o 24-hodinový záznam, prípadne sa niekedy vyhotovuje záznam z dvoch dní. 

Existujú však aj intermitentné prístroje, ktoré sa používajú s prestávkami podstatne dlhšiu dobu. Moderný holter EKG dokáže vytvoriť až 7-dňový záznam EKG. 

Kedy sa EKG holter používa?

Z akého dôvodu sa však Holterovo monitorovanie využíva, ak EKG je otázkou jedného vyšetrenia u lekára? Hlavný dôvod spočíva v tom, že niekedy EKG nemusí zachytiť niektoré choroby srdca, napríklad poruchy rytmu, ktoré sa niekedy prejavujú nepravidelne. 

Arytmia môže trvať len určitú dobu, pričom sa môže stať, že práve počas vyšetrenia u lekára bude srdce biť úplne normálne. Bežné EKG natáča iba krátky záznam elektrickej aktivity srdca, čím sa výrazne znižuje pravdepodobnosť zachytenia poruchy rytmu. 

Práve v týchto prípadoch je potrebné vykonať aspoň 24-hodinový srdcový monitorovací test. Holterovo monitorovanie umožní otestovať prácu srdca počas rôznych aktivít, a to pri bežnej každodennej činnosti, oddychu, počas spánku. 

EKG pomocou Holterovej metódy sa môže vykonávať pri:

 • pri podozrení na srdcovú arytmiu,

 • diagnostike prechodných porúch rytmu (najmä ak klasické EKG neodhalí odchýlky srdcového rytmu),

 • príznakoch abnormálneho srdcového rytmu – napríklad pri problémoch s búšením srdca,

 • opakovaných mdlobách,

 • prejavoch srdcového bloku,

 • prejavoch nedokrvenia srdcového svalu.

Odporúčame: Silne zapáchajúci moč – môže poukazovať na zdravotný problém?

Holterovo monitorovanieShutterstock®

Ako prebieha vyšetrenie holterom EKG?

EKG pomocou Holterovej metódy je neinvazívne a bezbolestné. Spravidla nie je potrebná žiadna špeciálna príprava na vyšetrenie a jeho priebeh je v podstate úplne jednoduchý. Pacientovi je domov zapožičaný Holterov monitor, ktorý mu lekár pripojí na telo, konkrétne na hrudník, pomocou niekoľkých elektród. 

Lekár EKG snímač nastaví a uloží do puzdra. Prístroj môže byť uchytený napríklad na opasku, alebo pásom na hrudníku, prípadne je zavesený na krku. Pacient ponecháva na sebe prístroj počas určenej doby, bežne počas 24 hodín. 

Lekár spravidla nariaďuje vyšetrovanému zapisovanie si svojej činnosti a aktivít počas doby monitorovania. Po tejto dobe sa pacient vracia do ambulancie, kde je prístroj odpojený a kde odovzdá aj záznam o svojich aktivitách. 

Lekár následne záznam z prístroja nahrá do počítača, v ktorom EKG záznam vyhodnotí. Výsledok vyšetrenia je dostupný spravidla v priebehu niekoľkých dní. Na  základe neho podľa potreby môže lekár rozhodnúť o ďalšom postupe liečby pacienta. 

Najväčšie výhody Holterovho monitorovania

EKG holterové vyšetrenie je prínosné z viacerých dôležitých dôvodov, najmä v kardiologickom monitorovaní a diagnostike. Tu sú niektoré z hlavných výhod, ktoré toto vyšetrenie ponúka:

 1. Dlhodobé monitorovanie: Na rozdiel od štandardného EKG, ktoré zaznamenáva srdcovú činnosť len na krátky časový úsek, holter umožňuje nepretržité sledovanie srdcového rytmu počas 24 až 48 hodín, alebo dokonca dlhšie. Toto umožňuje zachytiť prípadné arytmie alebo srdcové problémy, ktoré sa môžu objaviť sporadicky a ktoré by inak mohli uniknúť krátkodobému monitorovaniu.

 2. Detekcia arytmie: Holter je obzvlášť užitočný pri diagnostike rôznych typov arytmie, ktoré môžu byť prechodné a náhodné, a preto ich je ťažké zachytiť počas bežného EKG vyšetrenia v lekárskej ambulancii.

 3. Hodnotenie symptómov: Ak pacienti zažívajú symptómy, ako sú závraty, palpitácie, únava alebo prechodné straty vedomia, holterové monitorovanie môže pomôcť určiť, či sú tieto príznaky spôsobené srdcovými problémami.

 4. Sledovanie liečby: Holter je tiež prínosný pri hodnotení účinnosti liečby srdcových ochorení, napr. liečby pomocou liekov na arytmie. Lekári môžu vidieť, ako srdce reaguje na liečbu počas celého dňa, čo im umožňuje prispôsobiť liečbu na základe skutočných údajov.

 5. Bezpečnosť a neinvazívnosť: Holterové monitorovanie je bezpečné a neinvazívne, čo znamená, že pacienti môžu pokračovať vo svojich bežných denných aktivitách počas vyšetrenia bez potreby hospitalizácie.

 6. Prevencia a skorá intervencia: Včasná detekcia srdcových problémov prostredníctvom holterového monitorovania môže viesť k predchádzaniu vážnejším stavom, ako je srdcový infarkt alebo mŕtvica, a umožniť rýchlejšiu a cielenejšiu intervenciu.

Tieto výhody robia EKG holterové vyšetrenie kľúčovým nástrojom v modernom kardiologickom hodnotení a diagnostike, umožňujúc lepšiu starostlivosť a lepšie výsledky pre pacientov s rôznymi srdcovými problémami.

Odporúčame: Vyrobte si Priessnitzov obklad na krk či koleno. Kedy pomôže?

EKG na domaDepositphotos

Možné obmedzenia súvisiace s využitím EKG holteru

Holterovo monitorovanie je skutočne bezpečné. Jeho najväčšou výhodou je fakt, že pacient nemusí zotrvávať na prístroji v nemocnici celý deň kvôli tomu, aby bolo možné vyhotoviť dostatočne dlhý záznam elektrickej aktivity srdca. 

Pacienta toto vyšetrenia výraznejšie neobmedzuje, je však potrebné dávať pozor na to, aby sa prístroj nepoškodil, napríklad nárazom alebo vodou. S tým sčasti súvisí menšie obmedzenie týkajúce sa osobnej hygieny pacienta, keďže, pochopiteľne, nie je možné sa s prístrojom kúpať alebo sprchovať. 

Pre udržanie hygieny je možné opatrne použiť napríklad vlhčené obrúsky. Toto vyšetrenie je však určené pre širokú škálu pacientov, za kontraindikáciu možno vo väčšine prípadov považovať len nespoluprácu pacienta. Holterovo monitorovanie môže byť dokonca aplikované aj u pacientov s implantovaným kardiostimulátorom.

Článok aktualizovaný 13.5.2024

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE