Aké sú príznaky infarktu? Toto sú jasné signály!

V súčasnej dobe patria medzi najčastejšie príčiny smrti, a to hlavne vo vyspelých krajinách, ochorenia srdca a ciev. Výskyt srdcovo-cievnych ochorení pritom veľmi súvisí s naším spôsobom života. Riziko ich rozvoja môže ovplyvňovať strava človeka, miera pohybovej aktivity, ale aj genetika, čo je v tomto prípade neovplyvniteľný faktor. Medzi vážne problémy týkajúce sa kardiovaskulárneho systému radíme aj infarkt myokardu, ktorý v značnej miere dokáže ohroziť život jedinca. Čo všetko by sme mali o infarkte vedieť? V článku sa pozrieme na to, čo prispieva k jeho rozvoju, ako sa prejavuje a aj to či je možné sa pred ním chrániť. 

Čo je infarkt myokardu?

Infarkt myokardu predstavuje akútnu formu ischemickej choroby srdca, čo je choroba, pri ktorej dochádza k nedostatočnému prekrveniu srdcového svalu, čiže myokardu. Pojem infarkt myokardu je tiež možné nahradiť pojmom infarkt srdcového svalu alebo srdca, srdcový infarkt, staršie pomenovanie je tiež srdcová porážka. Infarkt srdca predstavuje vážny stav, pri ktorom dochádza k nekróze, čiže odumretiu okrsku srdcového svalu z dôvodu prerušenia prítoku krvi a následného nedokrvenia buniek. Blokádu cievy v tomto prípade najčastejšie spôsobuje zrazenina, k vzniku ktorej môže dochádzať z dôvodu pretrvávajúcej aterosklerózy, pri ktorej sa v stenách ciev ukladajú tuky. V menšom množstve prípadov môže byť príčinou infarktu aj spazmus, respektíve stiahnutie koronárnych ciev, zriedkavo tiež zápal či iné ochorenie.

Odporúčame: Aké sú príznaky Huntingtonovej choroby? Poznajte odpovede na dôležité otázky!

rizikové faktory infarktu

Zdroj: Shutterstock®

Aké sú rizikové faktory infarktu?

Poznáme viacero rizikových faktorov, ktoré môžu výrazne zvyšovať riziko rozvoja akútneho infarktu myokardu. V prvom rade môžeme spomenúť neovplyvniteľné faktory, ako genetickú predispozíciu, vek a pohlavie. Vyššie riziko môže súvisieť s pozitívnou rodinnou anamnézou, respektíve s výskytom ochorenia v rodine. V o niečo vyššej miere sa infarkt vyskytuje u mužov, riziko tiež stúpa vekom. Poznáme však i mnoho do veľkej miery ovplyvniteľných rizikových faktorov srdcového faktoru, ktoré súvisia najmä so životným štýlom človeka. Riziko zvyšuje fajčenie, nadváha alebo obezita, nadmerný príjem alkoholu, nedostatok zeleniny a ovocia v strave, sedavý spôsob života, nadmerný stres. Medzi rizikové faktory ďalej môžeme zaradiť aj vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol či prítomný diabetes. 

prejavy infarktu

Zdroj: Shutterstock®

Ktoré príznaky infarktu neignorovať?

Infarkt myokardu sa môže prejavovať rôznorodými príznakmi, odlišná môže byť u konkrétnych jedincov hlavne ich intenzita. U niekoho môžu byť príznaky veľmi intenzívne, u iného naopak mierne. Najtypickejším prejavom je v prvom rade bolesť na hrudi. Môže byť veľmi intenzívna, u niektorých však pociťovaná iba ako tlak na hrudi či pretrvávajúci pocit diskomfortu za hrudnou kosťou. Bolesť, tlak, pálenie či zvieranie môže vystreľovať až do krku, čeľuste, medzi lopatky, či do horných končatín. Ostražitý treba byť v prípade, ak popísané príznaky pretrvávajú aj viac ako 15 až 20 minút alebo aj vtedy, ak bolesť neustupuje ani po podaní bežných analgetík. 

Ďalšími sprievodnými príznakmi, ktoré sa môžu dostaviť, sú nevoľnosť, pocity na zvracanie, zvýšené potenie a studený pot, slabosť, bledosť kože, sťažené dýchanie, závraty či búšenie srdca. Dôjsť tiež môže ku krátkej strate vedomia, pocitom úzkosti, strachu či zmätenosti. Ak na sebe či blízkej osobe spozorujete kombináciu uvedených príznakov, neváhajte a volajte záchrannú zdravotnú službu, respektíve číslo 112, čo je najrýchlejší spôsob, ako poskytnúť postihnutému ošetrenie, ktoré môže znamenať záchranu života. 

Odporúčame: Ako sa prejavuje pásový opar? Liečbu ochorenia neradno podceňovať!

prevencia infarktu

Zdroj: Shutterstock®

Je možná prevencia infarktu myokardu?

Áno, prevencia srdcového infarktu je možná, respektíve je možné správnymi krokmi znížiť riziko jeho výskytu. Prevencia spočíva hlavne v eliminácii vyššie spomenutých rizikových faktorov, samozrejme, tých, ktoré možno ovplyvniť. Starnutie či výskyt ochorenia v rodine nemožno ovplyvniť, no spôsob svojho života áno. V rámci prevencie, a to nielen infarktu, ale aj srdcovo-cievnych ochorení vo všeobecnosti, je vhodné sa zdravo stravovať, pravidelne sa hýbať a celkovo viesť aktívny život, nefajčiť, obmedzovať konzumáciu alkoholu, udržiavať si primeranú telesnú hmotnosť a znižovať stresovú záťaž. V prípade výskytu problémov s cukrovkou, vysokým tlakom či cholesterolom je nevyhnutné nepodceňovať potrebnú liečbu. Správna liečba pomôže znížiť riziko rozvoja mnohých rozličných komplikácií a zdravotných ťažkostí. 

Odporúčame: Čo zvyšuje riziko rakoviny prostaty? Toto sú hlavné rizikové faktory!

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE