Vážna a život ohrozujúca choroba – ako sa prejavuje zápal pľúc?

Nad kašľom v súčasnej dobe väčšina ľudí len mávne rukou a kúpi si nejaký sirup v lekárni. Jednoducho povedané, nie je čas byť chorý. Väčšina ľudí spozornie až vtedy, ak sa kašeľ zhoršuje, pridáva sa k nemu bolesť na hrudi, sťažené dýchanie či horúčka. Je pritom nepochybne potrebné zbystriť pozornosť a podobné ťažkosti neignorovať. 

I týmito príznakmi sa môže prejavovať napríklad zápal pľúc. Táto vážna choroba si pritom aj v súčasnosti každoročne vyžiada milióny obetí po celom svete. Dávajte pozor, pretože v nasledujúcom článku nájdete množstvo dôležitých informácií o tomto ochorení. Aké príznaky sprevádzajú infekčný zápal pľúc? Ako treba liečiť zápal pľúc? Ohrozuje zápal pľúc život človeka? Zistite viac!

Formy a druhy zápalu pľúc – neinfekčný/infekčný zápal, akútny/chronický zápal

Pod pojmom zápal pľúc, odborne tiež pneumónia, rozumieme zápal pľúcneho tkaniva. Pri tomto ochorení dochádza k poškodeniu pľúcneho tkaniva v dôsledku zápalového procesu. Zápal pľúc môže postihnúť pľúcne alveoly, čiže mechúriky, v inom prípade zase býva napadnuté okolité tkanivo.

Rozoznávame pritom niekoľko foriem a typov pneumónie, a to napríklad na základe lokalizácie v pľúcach či podľa pôvodcu ochorenia. 

 • Napr. studený zápal pľúc, pri ktorom môže človeka trápiť dusivý kašeľ bez hlienu, únava, bolesť hrdla a hlavy, no žiadna zvýšená teplota.
 • Poprípade atypický zápal pľúc, ktorý je spôsobený atypickými baktériami a rovnako aj jeho priebeh je atypický – nemusí byť sprevádzaný horúčkou.
 • Podľa priebehu tiež zápal pľúc rozdeľujeme na akútny zápal s kratším trvaním a potom chronický zápal, ktorý prebieha dlhodobo.
 • Najčastejšie sa vyskytuje infekčná pneumónia, ktorej pôvodcami sú baktérie, vírusy, parazity či huby.
 • Neinfekčný zápal pľúc je zriedkavejší a môže vznikať ako následok podráždenia dýchacích ciest rôznymi chemikáliami či vdýchnutia cudzieho telesa do pľúc (aspiračné zápaly pľúc), taktiež vplyvom alergických reakcií či užívania niektorých liečiv.

Príčiny zápalu pľúc infekčného pôvodu:

 • bakteriálny zápal pľúc najčastejšie spôsobuje baktéria Streptococcus pneumoniae, ale aj Streptococcus pyogenes, Mycoplasma pneumoniae, Haemophillus influenzae, Chlamydia pneumoniae a iné,
 • vírusový zápal pľúc je často spôsobený vírusom chrípky, adenovírusmi alebo cytomegalovírusmi,
 • hubovité zápaly pľúc môže spôsobiť rôzni zástupcovia z rodu Candida či Apergillus,
 • parazitický zápal pľúc môžu vyvolať napríklad škrkavky.

Rizikové faktory zvyšujúce riziko zápalu pľúc:

 • prebiehajúci zápal horných dýchacích ciest,
 • chrípka a iné akútne infekcie respiračného systému (napr. zápal priedušiek),
 • chronické ochorenie respiračného systému,
 • vek na 60 rokov,
 • oslabený imunitný systém,
 • fajčenie,
 • alkoholizmus či drogová závislosť. 

Odporúčame: Prevencia mozgovej mŕtvice: Stačí len málo a udržíte si pevné zdravie!

príznaky zápalu pľúc

Zdroj: Shutterstock®

Pneumónia – rizikové skupiny:

Pneumónia predstavuje veľké riziko najmä pre malé deti (do 1. až 2. roku života) a potom jedincov starších ako 60 rokov. Taktiež sú viac ohrození možnými komplikáciami napríklad onkologickí pacienti, cukrovkári, osoby po cievnej mozgovej príhode, osoby s ochoreniami obličiek, jedinci po chemoterapii, pacienti na imunosupresívnej liečbe alebo jedinci s AIDS.

Spôsoby nákazy pri infekčných zápaloch pľúc

Nákaza sa šíri spravidla kvapôčkovou infekciou, podobne ako iné ochorenia dýchacích ciest. Do pľúc sa dostáva najmä pri infekcii horných dýchacích ciest, a to napríklad pri vdýchnutí infekčných kvapôčok, ktorých zdrojom je chorý jedinec.

Ako sa pneumónia prejavuje – príznaky u detí a dospelých

Počas prebiehajúceho zápalu pľúc dochádza v pľúcnych lalôčikoch k tvorbe hnisu či tekutiny, čo spôsobuje pacientovi rozličné ťažkosti. Konkrétne príznaky sa značne odlišujú, a to podľa toho, o aký typ či formu ochorenia ide. Môžu závisieť napríklad od pôvodcu choroby. Bakteriálna pneumónia začína spravidla pomalšie, no príznaky bývajú neraz výraznejšie.

Bežná je teplota nad 38 °C, produktívny kašeľ a vykašliavanie hlienu až hnisu i nadmerná únava. Hlien môže mať rozličnú farbu, dokonca môže obsahovať prímes krvi. Vírusový zápal pľúc môže byť sprevádzaný len mierne zvýšenou teplotou. Kašeľ je často suchý a dusivý, objavuje sa aj bolesť na hrudi a ťažkosti s dýchaním.

Príznaky zápalu pľúc môžu byť vo všeobecnosti nasledovné:

 • výrazný kašeľ,

 • bolesť pri prudkom dýchaní,
 • pocit nedostatku vzduchu,
 • zvýšená teplota alebo horúčka, niekedy naopak nižšia ako normálna telesná teplota,
 • únava,
 • vracanie či nevoľnosť,
 • bolesť svalov aj hlavy,
 • celková slabosť i triaška,
 • zmodranie pier,
 • u starších jedincov pocity zmätku či zmeny v mentálnom vedomí.
 • u detí v prípade vážnych stavov kŕče, bledé sfarbenie pokožky, znížená úroveň vedomia a extrémne teploty.

Pozri aj: Aké sú rizikové faktory cukrovky 2. typu? Na toto si dajte pozor!

liečba zápalu pľúc

Zdroj: Shutterstock®

Diagnostika zápalu pľúc

Pri bolesti na hrudníku, ťažkostiach s dýchaním a horúčke je nevyhnutné vyhľadať lekársku pomoc. Odborník vie zhodnotiť zdravotný stav a na základe vyšetrení určiť diagnózu. Pri diagnostike sa môže lekár opierať o celkovú anamnézu, posluchové vyšetrenie pľúc, RTG vyšetrenie, prípadne i vyšetrenie krvi či moču.

V prípade potvrdenia zápalu pľúc stanovuje vhodnú liečbu, a to s ohľadom na konkrétneho pacienta, hlavne podľa toho, čo je pôvodcom ochorenia, teda aké sú príčiny zápalu pľúc, alebo aký je priebeh zápalu pľúc.

Ako sa zápal pľúc lieči?

Ľahšiu pneumóniu je možné preliečiť i doma, samozrejme, s liečbou nastavenou lekárom. Vo vážnejších prípadoch domáca liečba nepripadá do úvahy, pristupuje sa k hospitalizácii, pričom môže byť potrebná až urgentná zdravotná starostlivosť. Tá môže byť nevyhnutná v prípade starších alebo naopak malých pacientov, taktiež jedincov s oslabenou imunitou či v prípade rozvoja vážnejších komplikácií.

Najčastejšie sa vyskytuje bakteriálny zápal pľúc, čiže sa pristupuje k antibiotickej liečbe. V prípade, že sa potvrdí vírusová infekcia pľúc, môžu sa chorému podávať antivirotiká, pri neinfekčnej pneumónii môžu pomôcť zase kortikoidy. Okrem toho je potrebné zmierňovať i sprievodné ťažkosti ochorenia.

Postihnutému sú podávané liečivá na zníženie horúčky, taktiež na podporu vykašliavania, prípadne proti suchému kašľu. Liečba pneumónie môže zahŕňať aj podávanie liekov proti bolesti (analgetík). Celková liečba môže trvať 1 týždeň, pokojne však i mesiac, závisí od priebehu choroby. V rámci liečby má veľký význam pokoj na lôžku, pitný režim a správna výživa.

Aké komplikácie zápalu pľúc môžu hroziť?

Liečbu zápalu pľúc neradno podceňovať, môže totiž dôjsť až k rozvoju komplikácií, pričom niektoré ohrozujú i život človeka. Medzi komplikácie pneumónie radíme pľúcny absces, prítomnosť tekutiny v podhrudnicovom priestore či sepsu a septický šok, ktorý môže viesť k úmrtiu. 

Článok aktualizovaný 4.12.2023

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE